dnb nederlandsche bank

Op welke kosten moeten bitcoin bedrijven rekenen? DNB geeft informatie

Op 10 januari 2020 moeten de nieuwe regels omtrent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in gaan.

De Nederlandsche Bank (DNB) wordt toezichthouder voor geregistreerde ‘cryptodienstverleningen’ in Nederland. En dat kost geld. Op 20 december kwam de DNB met extra informatie omtrent de kosten.

Er zijn eenmalige kosten en doorlopende kosten voor de partijen onder toezicht. Kleine ondernemingen zien de bui al hangen en besluiten te stoppen. Waaronder het Nederlandse Coingarden, Simplecoin en Chopcoin.

bitcoin meester

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn er voor de behandeling van een verzoekt tot registratie, het behandelen van het verzoek en het toetsen van (mede)beleidsbepalers.

Op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt, wordt de implementatieregeling openbaar gemaakt. Vooralsnog gaat het om de volgende bedragen:

  • Behandeling aanvraag registratie: €5.000
  • Toetsing persoon niet in combinatie met een registratie:
    • Eerste lid Wwft (geschiktheid): €2.000
    • Tweede en vierde lid Wwft (betrouwbaarheid): €1.100

Wil jij je als cryptobedrijf laten registreren? Dan ben je geen extra kosten kwijt voor het toetsen van bestuurders. Wanneer er een nieuwe bestuurder toetreedt na de registratie, dan gaat dat wel geld kosten. Ook bij wisselingen in functies moeten beleidsbepalers opnieuw worden getoetst.

De kosten voor registratie zijn voor iedereen gelijk, het maakt niet uit wat voor soort bedrijf je bent. Uit het bericht van de DNB:

De kosten voor registratie zijn ongeacht het type dienst dat u aanbiedt. U betaalt deze kosten dus indien u diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en bewaarportemonnees aanbiedt, of één van beide. Indien u één van beide diensten aanbiedt en na registratie besluit ook de andere dienst aan te willen bieden, dient u opnieuw een registratieverzoek in en maakt u opnieuw kosten. In dat geval moet DNB namelijk opnieuw beoordelen of u aan de verplichtingen kunt voldoen.

DNB

Het gaat hier om conceptbedragen die nog kunnen worden veranderd. Het Ministerie van Financiën bepaalt uiteindelijk de prijzen.

Doorlopende kosten

De kosten van doorlopend toezicht worden verhaald bij de instellingen die worden gecontroleerd door de DNB. Aan het begin van elk jaar stelt de DNB een begroting op, de kosten worden vervolgens in rekening gebracht bij de instellingen die onder toezicht staan.

De tarieven van het doorlopend toezicht worden op basis van het Besluit bekostiging financieel toezicht bepaald aan de hand van de maatstaven van het vorige jaar. Omdat aanbieders van cryptodiensten naar verwachting vanaf 2020 onder het toezicht van DNB komen te vallen, is dit niet mogelijk. Daarom zal het te heffen bedrag in 2020 alleen een basisbedrag bevatten. Het verschil tussen de daadwerkelijk gemaakte kosten over 2020 en de geheven bedragen wordt vervolgens in 2021 doorberekend aan de geregistreerde instellingen.

DNB

Meer informatie

Het is een begin, maar het is nog altijd onduidelijk op welke kosten bedrijven moeten rekenen. Met name de doorlopende kosten zijn nog onduidelijk. Zodra er meer bekend is lees je dat uiteraard bij Bitcoin Magazine NL.

Lees ook: ABN AMRO en Rabobank laten bitcoin (BTC) handel in 2020 links liggen

Mis niks meer!
Invalid email address

Snel, Gemakkelijk, Goedkoop

Maak een gratis account aan bij Bitvavo en betaal in de eerste week geen handelskosten voor jouw eerste €1.000.

 

Maak nu een gratis account aan!