Depeg

Een ‘depeg’ gebeurt wanneer de waarde van een stablecoin afwijkt van de activa waaraan hij is gekoppeld, zoals een traditionele fiatvaluta (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar). Deze divergentie zorgt ervoor dat de stablecoin zijn karakteristieke stabiliteit verliest, wat leidt tot schommelingen die klein of groot kunnen zijn, afhankelijk van de onderliggende omstandigheden.

Context in crypto

Stablecoins willen een stabiele waarde bieden te midden van de volatiele cryptocurrency markten door gekoppeld te zijn aan minder volatiele activa zoals fiatvaluta’s, grondstoffen of via algoritmische mechanismen. Wanneer zich een depeg-gebeurtenis voordoet, resulteert dit in aanzienlijke instabiliteit voor wat normaal gesproken een stabiele asset is, waardoor het vertrouwen van gebruikers en de bredere marktdynamiek wordt aangetast.

Voorkomende oorzaken

Dit gedeelte beschrijft de typische redenen achter een depeg event:

 • Marktdynamiek: Plotselinge veranderingen in vraag en aanbod kunnen de koppeling destabiliseren, vooral als de liquiditeit laag is.
 • Probemen met onderpand: Onvoldoende dekking met het gekoppelde activum kan leiden tot depegging tijdens marktstress of -verschuivingen.
 • Veranderingen in regelgeving: Juridische uitdagingen of nieuwe regelgeving kunnen invloed hebben op de activiteiten rondom stablecoins, wat kan leiden tot een depeg.
 • Technische storingen: Bugs in de code of overbelasting van het blockchainnetwerk kunnen de mechanismen verstoren die de koppeling in stand houden.

Effecten van een depeg

Een depeg kan verschillende gevolgen hebben voor de markt en gebruikers van stablecoins:

 • Verhoogde Volatiliteit: Oorspronkelijk ontworpen om stabiel te zijn, kan een depegged stablecoin scherpe prijsschommelingen ondergaan.
 • Verlies van vertrouwen: Gebruikers en investeerders kunnen het vertrouwen in de stablecoin verliezen, wat kan leiden tot verminderd gebruik en stopzetting.
 • Impact op de markt: Een belangrijke depeg-gebeurtenis kan bredere gevolgen hebben voor de hele cryptocurrency markt, andere activa beïnvloeden en mogelijk leiden tot paniekverkopen.

Preventiestrategieën

Hier zijn enkele maatregelen die kunnen worden genomen om depegging te voorkomen:

 • Robuust ontwerp: Ervoor zorgen dat de stablecoin-architectuur voldoende onderpand, liquiditeitsvoorzieningen en goed ontworpen algoritmes bevat om met marktstress om te gaan.
 • Naleving van regelgeving: Het naleven van relevante wet- en regelgeving om plotselinge juridische problemen te voorkomen die een depeg zouden kunnen forceren.
 • Transparante bedrijfsvoering: Het onderhouden van open communicatie met gebruikers over de gezondheid en activiteiten van de stablecoin om vertrouwen en stabiliteit op te bouwen.

UST depeg voorbeeld

In mei 2023 ging UST, een algoritmische stablecoin op de LUNA blockchain, failliet door een combinatie van druk vanuit de markt en ontwerpfouten in het stabilisatiemechanisme, wat leidde tot een katastrofisch waardeverlies. De UST stablecoin ging van 1 dollar naar 35 cents, terwijl de LUNA token van $ 80 naar een paar cent ging.

Samenvatting

Depegging vormt een aanzienlijk risico binnen de cryptocurrency markt, vooral voor activa die zijn ontworpen om stabiliteit te bieden. Inzicht in de oorzaken en gevolgen van depegging is cruciaal voor zowel gebruikers als ontwikkelaars om risico’s te beperken en de betrouwbaarheid van stablecoins te vergroten.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....