ERC-20

ERC-20 is een wijdverbreide tokenstandaard op de Ethereum blockchain die het mogelijk maakt fungibele tokens te creëren. Deze tokens zijn identiek en kunnen één-op-één uitgewisseld worden, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen in gedecentraliseerde financiën (DeFi), gaming en meer.

Het belang van ERC-20

ERC-20 tokens zijn een integraal onderdeel van het Ethereum ecosysteem en bieden een gestandaardiseerde manier om digitale activa aan te maken en te beheren. Deze tokens hebben een vaste voorraad en kunnen gebruikt worden voor aankopen, verhandeld worden voor fiatvaluta en andere cryptocurrencies, of gebruikt worden binnen decentralized applications (DApps). De standaardisatie zorgt voor compatibiliteit en interoperabiliteit tussen verschillende tokens, wat hun wijdverspreide gebruik vergemakkelijkt.

Hoe werkt ERC-20?

ERC-20 definieert een set functies die ontwikkelaars in hun smart contracts moeten implementeren om tokens te creëren op het Ethereum-netwerk. Deze functies zorgen ervoor dat tokens consistent in het hele ecosysteem overgedragen, goedgekeurd en beheerd kunnen worden. De belangrijkste onderdelen zijn:

 • Overdrachtsfuncties: Stellen gebruikers in staat om tokens naar andere Ethereum-adressen te sturen.
 • Saldo controleren: Stelt gebruikers en DApps in staat om de balans van een specifiek Ethereum-adres voor een bepaald ERC-20 token te controleren.
 • Goedkeuringsmechanisme: Geeft toestemming aan een ander Ethereum-adres om tokens uit te geven namens de tokenhouder.
 • Overdracht gebeurtenissen: Zend evenementen uit zoals Overdracht en Goedkeuring om transparantie te bieden en tokenbewegingen bij te houden.
 • Totaal aanbod: Geeft informatie over het totale aantal tokens in omloop.
 • Decimale precisie: Definieert het aantal decimale plaatsen voor nauwkeurig fractioneel eigendom.
 • Naam, symbool en decimalen: Attributen zoals de naam van het token (bijv. “Tether USD”), symbool (bijv. “USDT”) en decimalen (bijv. 6) worden in het smart contract gespecificeerd.

Kenmerken van ERC-20 tokens

ERC-20 tokens hebben verschillende kenmerken die ze geschikt maken voor verschillende toepassingen:

 • Fungibiliteit: Elk token is identiek en uitwisselbaar met een ander token van hetzelfde type.
 • Interoperabiliteit: Compatibel met verschillende Ethereum wallets, exchanges en DApps.
 • Standaardisatie: Zorgt ervoor dat alle tokens dezelfde regels volgen, wat integratie en interactie vergemakkelijkt.

Wie heeft ERC-20 uitgevonden?

De ERC-20 standaard werd in 2015 voorgesteld door Fabian Vogelsteller, een Ethereum ontwikkelaar. De naam ERC-20 staat voor “Ethereum Request for Comment 20”, en geeft de status weer van een formeel voorstel binnen de Ethereum-gemeenschap. Sinds de introductie is ERC-20 één van de meest gebruikte standaarden geworden voor het creëren van fungibele tokens.

ERC-20 gebruikssituaties

ERC-20 tokens hebben talrijke toepassingen in verschillende sectoren:

 • Stablecoins: Tether (USDT) en USD Coin (USDC) zijn ERC-20 tokens die een 1:1 koppeling met de Amerikaanse dollar onderhouden.
 • Wrapped tokens: Wrapped Bitcoin (WBTC) vertegenwoordigt Bitcoin op de Ethereum blockchain, waardoor Bitcoin gebruikt kan worden binnen Ethereum-gebaseerde applicaties.
 • DeFi: ERC-20 tokens worden veel gebruikt in decentralized finance (DeFi) platforms voor handel, lenen en uitlenen.
 • Gaming en verzamelobjecten: Gebruikt om in-game activa en verzamelobjecten te vertegenwoordigen.

Vergelijking met ERC-721 tokens

Terwijl ERC-20 tokens fungibel zijn, zijn ERC-721 tokens niet fungibel, wat betekent dat elk token uniek is en niet één-op-één geruild kan worden. ERC-721 wordt gebruikt voor het creëren van NFT’s, die unieke digitale activa vertegenwoordigen zoals kunst, verzamelobjecten en virtueel onroerend goed.

Samenvatting

De ERC-20 standaard heeft een revolutie teweeggebracht in het creëren en beheren van digitale activa op de Ethereum blockchain. De standaardisatie heeft de wijdverspreide toepassing van fungibele tokens vergemakkelijkt, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk zijn geworden in de financiële wereld, gaming en daarbuiten. Terwijl het Ethereum ecosysteem blijft groeien, zullen ERC-20 tokens een fundamenteel onderdeel blijven van dit innovatieve landschap.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....