Hashed Timelock Contract (HTLC)

Hashed Timelock Contracts (HTLC’s) zijn geavanceerde smart contracts die worden gebruikt in blockchaintechnologie om tijdgebonden en veilige transacties mogelijk te maken. HTLC’s voeren voorwaardelijke betalingen uit zonder tussenpersonen en zorgen ervoor dat geld binnen een bepaalde tijd wordt overgemaakt of teruggestuurd naar de afzender.

Wat is een Hashed Timelock Contract?

Een HTLC is een type smart contract dat wordt gebruikt om tijdgebonden transacties tussen twee partijen te creëren. De ontvanger van een HTLC-transactie moet de betaling bevestigen door binnen een vooraf bepaalde tijd een cryptografisch bewijs te leveren.

HTLC’s verbeteren voornamelijk de veiligheid en efficiëntie van betaling-channels en andere op blockchain gebaseerde financiële transacties.

Belangrijkste elementen van HTLC’s

HTLC’s bestaan uit twee primaire componenten die hen onderscheiden van standaard cryptocurrency transacties:

 • Hashlock: Dit beperkt het uitgeven van fondsen totdat een specifiek stuk data (het pre-image) wordt onthuld. Het pre-image is de informatie die wordt gebruikt om de hashlock te genereren en later de fondsen te ontgrendelen.
 • Timelock: Hiermee wordt het uitgeven van geld beperkt totdat een bepaalde tijd of blokhoogte is bereikt. Bitcoin kan bijvoorbeeld de functies CheckLockTimeVerify (CLTV) of CheckSequenceVerify (CSV) gebruiken om timelocks te implementeren.

Hoe werken HTLC’s?

HTLC’s werken door de combinatie van hashlocks en timelocks en zorgen ervoor dat geld alleen wordt overgemaakt als de ontvanger het vereiste cryptografische bewijs levert binnen de opgegeven tijd. Dit is een vereenvoudigd proces:

 1. Commitment transaction: Er wordt een nieuwe transactie aangemaakt die het saldo van de verzender verlaagt en een nieuwe uitvoer als HTLC creëert. Deze uitvoer volgt de regels die zijn gedefinieerd door het HTLC script.
 2. Aanmaak HTLC: Er wordt een hashlock gegenereerd en de afzender maakt een nieuwe vastleggingstransactie aan met een verlaagd saldo, waarin de HTLC wordt opgenomen.
 3. HTLC consolidation: Zodra de ontvanger het cryptografische bewijs (pre-image) levert, consolideren we de HTLC terug in het saldo van het channel. Hierdoor voltooien we de betalingscyclus.
 4. Afwikkeling op de chain: In zeldzame gevallen waarin een transactie niet off-chain kan worden voltooid, verrekenen we de HTLC on-chain. Dit sluit het channel geforceerd en blokkeert de fondsen totdat aan de voorwaarden is voldaan.
 5. Multi-hop payments: HTLC’s maken betalingen over meerdere channels mogelijk en zorgen voor atomaire transacties die ofwel volledig mislukken of slagen. Elke deelnemer aan de betalingsroute houdt zich aan dezelfde hash- en timelock-voorwaarden.

Voorbeelden van HTLC-gebruik

HTLC’s hebben verschillende praktische toepassingen in het blockchain ecosysteem:

 • Lightning-network: Een van de populairste toepassingen van HTLC’s, die snelle en veilige transacties mogelijk maakt via onderling verbonden betaling-channels.
 • Atomische swaps tussen chains: HTLC’s vergemakkelijken de uitwisseling van cryptocurrencies tussen verschillende blockchains zonder dat er een decentralized exchange (DEX) nodig is.
 • Financiële smart contracts en escrow: HTLC’s creëren veilige en tijdgebonden financiële overeenkomsten en escrow-diensten, waardoor de betrouwbaarheid van transacties toeneemt.

Voordelen van Hashed Timelock Contracts

HTLC’s bieden verschillende belangrijke voordelen bij blockchain-transacties:

 • Tijdgebonden transacties: Voert transacties tijdig uit, zodat betalingen binnen de opgegeven tijd worden verwerkt.
 • Atomische swaps: Het zorgt voor veilige peer-to-peer uitwisselingen van cryptocurrencies zonder tussenpersonen, en versnelt zo de afwikkeling van transacties.
 • Geminimaliseerd tegenpartijrisico: Het vermindert het risico op het in gebreke blijven van een tegenpartij door ervoor te zorgen dat het systeem transacties voltooit of terugdraait op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden.

Samenvatting

Hashed Timelock Contracts (HTLC’s) zijn een krachtig hulpmiddel in blockchaintechnologie en bieden veilige en efficiënte mechanismen voor tijdgebonden transacties. Door gebruik te maken van hashlocks en timelocks verbeteren HTLC’s de veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit van op blockchain gebaseerde financiële transacties. Dit maakt ze een cruciaal onderdeel van het zich ontwikkelende gedecentraliseerde financiële ecosysteem.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....

  Je hebt geen geld om te laten zien geselecteerd