Optimistic Rollup

Optimistic Rollups bieden een veelbelovende aanpak om de schaalbaarheid van blockchain te vergroten, transactiekosten te verlagen en verwerkingssnelheden te verbeteren door transacties off-chain af te handelen met behoud van veiligheid en decentralisatie.

Wat is een Optimistic Rollup?

Een optimistic rollup is een soort van layer-2 schaaloplossing ontworpen om de schaalbaarheid en efficiëntie van blockchainnetwerken te verbeteren, in het bijzonder Ethereum. Deze technologie verplaatst berekeningen en gegevensopslag buiten de keten terwijl transacties veilig en verifieerbaar blijven.

Door transacties off-chain te verwerken en periodiek een samenvatting van deze transacties naar de hoofd blockchain te sturen, verminderen optimistic rollups de belasting op het primaire netwerk, waardoor de doorvoer verbetert en de transactiekosten dalen.

Hoe werken optimistische rollups?

Optimistic rollups vertrouwen op een paar belangrijke componenten om effectief te functioneren:

 1. Smart contract op Ethereum: Regelt de interactie tussen de layer-2 chain en Ethereum.
 2. Sequencer: Verzamelt, ordent en voert transacties uit op de layer-2 chain.
 3. Validators: Bewaken de layer-2 chain en dienen fraudebewijzen in als ze ongeldige transacties identificeren.

Gebruikers storten geld in een Ethereum smart contract, dat het geld vergrendelt en de storting signaleert. De sequencer crediteert de gebruiker met equivalente tokens op de layer-2 chain. Transacties worden vervolgens ondertekend en ingediend bij de sequencer, die ze verifieert en toevoegt aan een wachtrij.

Deze transacties worden periodiek gebundeld in blokken en ingediend bij Ethereum als een enkele transactie. Als er discrepanties worden gevonden, kunnen validators een fraudebewijs indienen, waardoor het systeem terugkeert naar de vorige geldige staat.

Soorten Optimistische Rollups

Uitvoeringsmodel:

 • EVM-compatibele Rollups: Gebruiken de Ethereum Virtual Machine (EVM) en kunnen elk Ethereum smart contract uitvoeren zonder aanpassingen (bijv. Optimism, Arbitrum).
 • EVM-Equivalente Rollups: Gebruik een functioneel gelijkwaardige virtuele machine, die kleine wijzigingen aan de meeste Ethereum smart contracts mogelijk maakt (bijv. Boba Network, zkSync 2.0).

Oplossing voor databeschikbaarheid:

 • Gedecentraliseerde oplossingen: Gebruik peer-to-peer netwerken of gedecentraliseerde opslag (bijv. Optimism, Arbitrum).
 • Gecentraliseerde oplossingen: Gebruik een enkele server of vertrouwde derde partij.

Fraud Proof mechanisme:

 • Interactieve fraudebewijzen: Vereisen een uitdaging-antwoordspel tussen de sequencer en validators (bijv. Optimism, Arbitrum).
 • Niet-interactieve fraudebewijzen: Gebruiken cryptografische bewijzen om de geldigheid te controleren zonder interactie (bijv. Boba Network, zkSync 2.0).

Voordelen van optimistische rollups

Het introduceren van de voordelen van optimistische rollups zorgt voor een duidelijk begrip van hun voordelen:

 • Lagere gaskosten: Door het uitbesteden van berekeningen en gegevensopslag, verminderen optimistische rollups de gaskosten voor transacties aanzienlijk.
 • Hogere doorvoer: Door transacties off-chain te verwerken zijn hogere transactiesnelheden en kortere bevestigingstijden mogelijk, waardoor congestie van de basis layer wordt vermeden.
 • Snellere bevestigingstijden: Transacties op de layer-2 chain ontvangen onmiddellijke bevestigingen, waardoor de transactietijd korter is.

Nadelen van Optimistic Rollups

Het benadrukken van de nadelen zorgt voor een evenwichtig perspectief:

 • Vertragingen bij geldopnames: Gebruikers krijgen te maken met vertragingen bij het opnemen van geld terug naar de onderliggende blockchain vanwege de uitdagingsperiode die nodig is voor validators om transacties te controleren.
 • Vertrouwensproblemen: Off-chain verwerking introduceert vertrouwensproblemen omdat het afhankelijk is van externe validators om de integriteit van het systeem te handhaven.

Waarom wordt het een “Optimistic” Rollup genoemd?

De term “optimistic” verwijst naar de standaard aanname dat alle transacties die buiten de chain verwerkt worden geldig zijn. Deze aanname vermindert de noodzaak voor onmiddellijke validatie, waardoor transacties sneller verlopen.

Het systeem bevat echter een uitdagingsperiode waarin ongeldige transacties kunnen worden aangevochten en gecorrigeerd met behulp van fraudebewijzen.

Samenvatting

Optimistische rollups betekenen een belangrijke vooruitgang in de schaalbaarheid van blockchain. Door transacties over te hevelen naar layer-2 en periodiek de hoofd blockchain bij te werken, bieden ze lagere kosten, hogere doorvoer en snellere transactietijden. Ondanks enkele uitdagingen, zoals vertragingen bij opnames en mogelijke vertrouwensproblemen, zijn optimistic rollups cruciaal voor een bredere acceptatie en functionaliteit van blockchainnetwerken.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....