Soft cap

Een “soft cap” is het minimumbedrag dat een cryptocurrency-project wil ophalen tijdens zijn Initial Coin Offering (ICO) of andere fondsenwervingsevenementen. Als het project zijn soft cap niet haalt, wordt het geld meestal teruggegeven aan de investeerders.

Doel en belang

De soft cap is een speculatieve en arbitrair bepaalde limiet die verschillende doelen dient:

 • Levensvatbaarheid van het project: Het vertegenwoordigt het minimumbedrag dat nodig is om door te gaan met het project volgens de routekaart.
 • Vertrouwen van investeerders: Het instellen van een soft cap laat aan potentiële investeerders zien dat het team de benodigde fondsen heeft berekend om de initiële projectdoelen te bereiken.
 • Transparantie en vertrouwen: Een duidelijk gedefinieerde soft cap, samen met de redenering erachter, kan de geloofwaardigheid van het project en het team vergroten.

De soft cap bereiken

Wanneer een project met succes fondsen werft die de soft cap overschrijden, geeft dit aan dat er voldoende interesse is van investeerders en financiële steun om de ontwikkeling te starten of voort te zetten. Als de soft cap echter niet wordt bereikt:

 • Terugbetalingen: Vaak wordt het ingezamelde geld teruggegeven aan de investeerders.
 • Doorgaan met beperkte fondsen: In sommige gevallen kan het team besluiten om door te gaan met het opgehaalde bedrag en de reikwijdte en mijlpalen van het project dienovereenkomstig aan te passen.

Soft cap vs. hard cap

 • Soft cap: Het minimale financieringsdoel dat nodig is om door te gaan met het project.
 • Hard cap: Het maximale bedrag dat het project wil ophalen.

Terwijl de soft cap ervoor zorgt dat het project genoeg middelen heeft om te starten, voorkomt de hard cap overfinanciering en handhaaft het de economische balans van het tokenaanbod.

Soft caps evalueren

Investeerders moeten de soft cap van een project zorgvuldig evalueren. Extreem lage of hoge soft cap waarden kunnen rode vlaggen zijn die wijzen op onervarenheid van het team.

Een goed onderbouwde en juist ingestelde soft cap weerspiegelt het inzicht van het team in hun financiële behoeften en de reikwijdte van het project.

Samenvatting

Een soft cap in cryptocurrency is een cruciale maatstaf voor de minimale benodigde financiering om een project voort te zetten. Het speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van vertrouwen van investeerders en waarborgt de initiële haalbaarheid van het project.

Door een duidelijke en redelijke soft cap vast te stellen, kunnen projectteams hun financiële doelen beter afstemmen op hun ontwikkelingsroadmap. Dit vergroot de algehele transparantie en het vertrouwen onder potentiële investeerders.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....