Wash trading

Wash trading is een vorm van marktmanipulatie waarbij een handelaar of entiteit dezelfde financiële instrumenten koopt en verkoopt om misleidende, kunstmatige activiteit in de markt te creëren. Deze misleidende praktijk staat bekend om het opblazen van handelsvolumes en het manipuleren van activaprijzen.

Wat is wash trading?

Wash trading houdt in dat een handelaar, of meerdere partijen samen, gelijktijdig koop- en verkooporders voor hetzelfde actief plaatsen om de illusie van uitgebreide marktactiviteit te wekken. Deze tactiek misleidt andere marktdeelnemers en laat hen geloven dat er meer vraag of liquiditeit is dan in werkelijkheid het geval is.

Belangrijksten kenmerken van wash trading

Het begrijpen van wash trading omvat het herkennen van de belangrijkste kenmerken:

 • Kunstmatig handelsvolume: Door met zichzelf te handelen, creëren handelaren de schijn van hoge handelsactiviteit.
 • Prijsmanipulatie: De waargenomen toename in activiteit kan de marktprijzen beïnvloeden, omdat andere handelaren dit kunnen interpreteren als een signaal van stijgende vraag.
 • Geen echte verandering in eigendom: Ondanks de schijn van transacties, verandert het werkelijke eigendom van activa niet wezenlijk.

Hoe werkt wash trading?

Hier volgt een stapsgewijze uitleg van een typische wash trade:

 • Gelijktijdige orders: De handelaar plaatst zowel koop- als verkooporders voor hetzelfde actief tegen dezelfde prijs.
 • Uitvoering: Deze orders worden uitgevoerd via geautomatiseerde trading bots of via handmatige handel op een gecoördineerde manier.
 • Misleidende signalen: De handel genereert handelsgegevens die voor andere beleggers en marktanalisten lijken op echte marktactiviteit.

Gevolgen van wash trading

De gevolgen van wash trading zijn veelzijdig:

 • Marktverstoring: Kunstmatige volumes vervormen de werkelijke toestand van de markt en misleiden de werkelijke vraag en het werkelijke aanbod van de activa.
 • Misleiding van beleggers: Beleggers kunnen beslissingen nemen op basis van onjuiste gegevens, wat kan leiden tot financiële verliezen.
 • Schendingen van de regelgeving: Wash trading is illegaal en onethisch en schendt de effecten- en grondstoffenwetgeving in veel rechtsgebieden.

Wash Trading in cryptocurrency markten

De gedecentraliseerde en minder gereguleerde aard van cryptocurrency markten maakt ze bijzonder kwetsbaar voor wash trading:

 • Anonimiteit en snelheid: De pseudonieme aard van transacties en de snelheid van uitvoering in cryptomarkten vergemakkelijken manipulatie zonder detectie.
 • Grijze gebieden in de regelgeving: Het gebrek aan duidelijke regelgevingskaders in veel regio’s zorgt ervoor dat een bepaald niveau van manipulatie onopgemerkt of ongecontroleerd kan blijven bestaan.

Regelgevende maatregelen en preventie:

Inspanningen om wash trading tegen te gaan omvatten:

 • Toezichtsystemen: Verbeterde technologieën voor handelstoezicht om ongebruikelijke handelspatronen op te sporen die wijzen op wash trading.
 • Wettelijke kaders: Duidelijke regelgeving en strenge straffen voor degenen die betrapt worden op wash trading.
 • Opleiding en bewustmaking: Handelaren en beleggers informeren over de tekenen van wash trading en de gevaren ervan.

Samenvatting

Wash trading vormt een aanzienlijk risico voor de marktintegriteit en het vertrouwen van beleggers. Inzicht in de mechanismen, de gevolgen en het juridische landschap is cruciaal voor deelnemers in zowel traditionele als digitale activamarkten om effectief om te gaan met deze uitdagingen.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....