Crypto en belasting, dit moet je weten!

Crypto als een manier om belasting te ontduiken? Vergeet het maar: wie handelt in digitale tokens is ook verplicht om belasting te betalen. Neem ze daarom op in je belastingaangifte: hoe dit precies werkt, hangt voor een groot gedeelte samen met jouw rechtsvorm.

Hoe zit het belastingsysteem rondom crypto eigenlijk in elkaar en waar moet je op letten wanneer jij als investeerder de verschillende formulieren invult? Lees op deze pagina alles wat je moet weten over crypto en belasting! Let wel op, dit artikel gaat over belastingaangifte in Nederland.

Belangrijkste punten

  • Als je crypto bezit, ben je verplicht belasting te betalen over deze financiële producten!
  • De manier waarop je belasting betaalt, is afhankelijk van je rechtsvorm
  • Bij zzp’ers wordt crypto veelal in box 3 geplaatst
  • BV’s betalen vaak belasting over crypto via de vennootschapsbelasting

Crypto en belastingaangifte

Op welke manier je belastingaangifte moet doen over crypto bezittingen is afhankelijk van jouw ondernemingsvorm en de mate van professionaliteit waarmee je opereert. Als kleine investeerder zonder KvK inschrijving of als zzp’er zul je in de meeste gevallen crypto in Box 3 kunnen plaatsen. Mocht je echter in je eentje op professionele basis crypto traden, dan zal de belastingdienst jouw crypto inkomen in box 1 willen zien.

Ook kun je als groter bedrijf, bijvoorbeeld als BV crypto traden. Ook hier kent de nodige verschillen tussen bedrijven die crypto als ‘middel’ en crypto als ‘doel’ hebben. Een bakker die zich met crypto laat betalen zal anders behandeld worden dan een privaat investeringsbedrijf.

Aangifte in inkomstenbelasting box 3

Tenzij je een ‘crypto trader’ bent zul je als kleine investeerder je inkomstenbelasting uit crypto in box 3 moeten plaatsen. De belasting in deze box wordt berekend over de waarde van je crypto-investeringen op de vaste peildatum, 1 januari. Hoewel het niet verplicht is, is het wel het handigst om de koersen over te nemen van de exchange waarop jouw tokens staan. Koersschommelingen na de peildatum maken voor de berekening van de inkomstenbelasting niet uit: mocht een token stijgen op 2 januari, dan heb je dus een flinke portie geluk.

Ook een kleine crypto investering moet bij de blauwe brigade worden opgegeven. Eén troost: de eerste €57.000 in box 3 is belastingvrij.

Het valt aan te raden crypto netjes aan te geven bij het opmaken van de belastingaangifte. De belastingdienst kan namelijk tot vijf jaar terugkijken in de registers van de exchanges, en de belasting alsnog innen wanneer je je niet aan de regels hebt gehouden. Bovendien krijg je daarbovenop nog eens een boete, die kan oplopen tot liefst 300%.

Van box 3 naar box 1

Wanneer je professioneel handelt in tokens dan zul je deze in Box 1 moeten opgeven. De vraag bij welke box je crypto in moet vullen hangt samen met de vraag of de inkomsten voortkomen uit arbeid of uit vermogen. Er is geen juridische grens met een bepaald bedrag of aantal uur dat je aan crypto moet besteden om in Box 1 terecht te komen: de vraag of er sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’ staat centraal.

Belasting over crypto in 2024

De nieuwe belastingwetten van 2023 hebben de manier waarop crypto moet worden ingevuld veranderd. Crypto valt sindsdien in box 3 onder het tarief van ‘overige bezittingen’. Om in 2024 belasting te betalen, zul je je crypto vermogen op de peildatum 1 januari 2023 in moeten vullen. Voor de belastingaangifte in maart 2025 heb je de gegevens nodig van peildatum 1 januari 2024. Het is verstandig om een screenshot te maken op de peildatum zelf – alhoewel je in veel gevallen je bezittingen van dat moment ook via de exchange kunt terugzoeken.

Ontvangen van betaling in crypto uitgelegd

Klanten laten betalen met crypto wordt steeds populairder: met name het doen van internationale transacties heeft voordelen, omdat je weinig extra kosten hebt. Als bedrijf of zzp’er zul je de inkomsten die je krijgt met cryptobetalingen ook moeten aangeven bij de belastingdienst.

De crypto die je betaald krijgt zijn onderdeel van je omzet, en moeten dus (op zijn minst boekhoudkundig) omgerekend worden naar euro’s. Uiteraard moet je omzetbelasting over dit geld betalen.

Ben je in loondienst en krijg je in crypto uitbetaald? Dan zal dit door de belastingdienst omschreven worden als ‘loon in natura’. Ook dit loon moet worden omgerekend naar euro’s. De belastingdienst, die het niet makkelijk kan maken, spreekt zelf over: “de waarde in het economische verkeer van de verstrekking.”

In crypto investeren via een eenmanszaak

Ben je zzp’er of ben je niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Voor jouw inkomsten bestaat er geen verschil tussen privé en zakelijk geld. Het is de bedoeling dat jouw cryptovermogen in box 3 geplaatst wordt: dit is goed nieuws, want box 3 wordt minder zwaar belast dan box 1.

De eis van de belastingdienst is echter wel dat je met crypto aan ‘normaal vermogensbeheer’ doet. Dit wil zeggen dat je niet professioneel in crypto handelt: als het verhandelen van cryptocurrency jouw belangrijkste arbeidsactiviteit is, je op dit gebied veel kennis en ervaring hebt en je genoeg middelen in huis haalt om professioneel te beleggen, dan is er sprake van ‘meer dan normaal’ vermogensbeheer. Je zult in dat geval je aangifte in box 1 moeten doen.

In crypto investeren via een BV

Heb je een BV en wil je in crypto’s handelen? Dan is het belangrijk om eerst goed te overleggen met je boekhouder of adviseur. Dergelijke investeringen kunnen juridisch soms ongewild een mijnenveld vormen.

Net als bij particulieren is bij BV’s de professionaliteitsvraag belangrijk: is geld verdienen met crypto het hoofddoel van jouw BV? Dan koop je crypto met geld uit je bedrijf (vlottende activa). De waarde op de balans is dan de waarde waarvoor je de crypto’s kocht of de lagere bedrijfswaarde. Over deze winst betaal je vennootschapsbelasting.

Is winst maken met crypto niet het hoofddoel van jouw BV, maar heeft je onderneming wel een crypto portfolio? Dan komt crypto op de balans als belegging. Verkoop je de tokens voor veel geld, dan is er sprake van winst. Deze winst is (helaas) belast, via de vennootschapsbelasting.

NFT’s en belastingaangifte

NFT’s dienen momenteel net zoals digitale tokens aangegeven te worden bij de belastingdienst. De speciale rol en functie van deze eigendommen maken het echter een onderbelicht product, waar (te) weinig jurisprudentie over bestaat. Over het eigendom van kunst (ook box 3) betaal je geen belasting: jouw authentieke zelfportret van Vincent van Gogh of uitgebreide Cd-collectie van André Hazes wordt niet aangeslagen door de belastingdienst. Waarom NFT’s dan wel?

Waarschijnlijk is over NFT’s en belasting het laatste woord nog niet gesproken. Hou de ontwikkelingen op dit gebied dus in de gaten.

Nieuwe wetgeving 2026

In 2026 gaat naar verwachting nieuwe wetgeving rondom belasting en crypto in werking. Zo zal de DAC8-richtlijn Europese belastingdiensten meer rechten geven in de opsporing van belastingfraude, en worden exchanges verplicht informatie te delen met de belastingdienst. Naar verwachting zal crypto dan ook automatisch ingevoerd worden bij het doen van belastingaangifte. Ook zal MiCAR in werking treden, een nieuw Europees eisenpakket dat consumenten meer moet beschermen en meer eisen stelt aan exchanges.

Veelgestelde vragen over belasting op crypto

Hoeveel crypto mag ik belastingvrij hebben?

Kan de belastingdienst je crypto zien?

Moet ik crypto opgeven op de belastingaangifte

Welke crypto is belastingvrij?