Blockchainjurist Clint Cabell: zijn Bitcoins aan te merken als geld?

1068 totale weergaven

Bitcoin wordt in de beroemde whitepaper van Satoshi Nakamoto geïntroduceerd als een elektronisch geldsysteem en elektronisch geld wordt gedefinieerd als ‘’een keten van digitale handtekeningen’’, een blockchain.

Bitcoin is geen geld

Om binnen de wettelijke definitie te vallen moet elektronisch geld een vordering op de uitgever vertegenwoordigen (art. 1:1 Wet op het financieel toezicht). Bij Bitcoin is er geen centrale uitgever maar een gedecentraliseerd netwerk. Bitcoins zijn daarom niet aan te merken als elektronisch geld of wettig betaalmiddel. Dat Bitcoin niet gezien moet worden als geld is ook het standpunt van de Minister van Financiën, DNB en de ECB.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De eerste transactie in een block is een speciale transactie en schept een nieuwe Bitcoin voor de maker van dat block. Dit dient als een beloning voor de servers (nodes) die het netwerk in stand houden en is daarnaast de manier om nieuwe Bitcoins in circulatie te brengen, sinds er geen centrale autoriteit is om ze uit te geven.

Goud delven

In de whitepaper wordt de analogie gebruikt met het delven van goud. Daar komt ook de term ‘minen’ vandaan. Mijnwerkers wenden hun tijd en productiemiddelen aan om meer goud toe te voegen aan het goud in circulatie. In het geval van Bitcoin zijn het CPU-tijd en elektriciteit die worden gebruikt om meer Bitcoins te verwerven. Opvallend is dat de Hoge raad dezelfde bewoording gebruikte in het Runescape-arrest om te bepalen dat een virtueel object in een computerspel een goed is. In r.o. 3.6.1. wordt gesproken over ‘’waarden, die door inspanning en tijdsinvestering zijn verworven of zijn te verwerven’’. In het geval van Bitcoin is deze bewoording letterlijk van toepassing. En daarnaast is er geen element van spel of inefficiëntie. De middelen worden enkel aangewend om de transacties te verifiëren en meer Bitcoins te genereren voor financieel gewin.

Goed en geen elektronisch geld

Bitcoins zijn een goed en kunnen niet worden gezien als elektronisch geld. Goederen zijn weer te verdelen in zaken en vermogensrechten. Zaken zijn stoffelijke objecten die je vast kunt pakken. Vermogensrechten zijn rechten die iemand stoffelijk voordeel geven of rechten die overdraagbaar zijn. Zo lijkt Bitcoin binnen deze categorieën te vallen maar daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Door het unieke en veelzijdige karakter van Bitcoin is het recht vaak heel moeilijk toe te passen.

Erfenis en faillissement

Wanneer iemand komt te overlijden bijvoorbeeld, hoe wordt dan het vermogen van een erflater verdeeld als dat vermogen uit Bitcoins bestaat? En wanneer iemand failliet is verklaard en er beslag wordt gelegd op het gehele vermogen. Hoe beheert de curator een vermogen dat uit Bitcoins bestaat? Bitcoins en het recht, het blijft puzzelen.

Lees eerdere bijdragen van Clint:


Disclaimer: wij benadrukken dat aan bovenstaande tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Bitcoin Magazine NL verstrekt geen financieel of fiscaal-juridisch advies. De bovenstaande informatie heeft enkel educatieve doeleinden. Handel in cryptomunten is zéér risicovol en geschiedt op eigen risico.