Cryptovaluta wordt crypto-activa, internationale consensus nog niet bereikt

Zoals eerder bericht al aangaf is een wereldwijd verbod op cryptovaluta’s niet aan de orde. De verschillende crypto’s blijven dan ook omhoogschieten nu de G20 top in Argentinië voorbij is.

Het slotcommuniqué geeft aan dat de technologische innovatie achter crypto’s het potentieel heeft om efficiëntie en inclusiviteit van het financiële stelsel en de economie in het algemeen te verbeteren.

Communiqué

Het communiqué van de G20 gaf aan:

“Wij erkennen dat de technologische innovatie, inclusief de onderliggende crypto-activa, het potentieel heeft om efficiëntie en inclusiviteit van het financiële stelsel en de economie in het algemeen te verbeteren.

Crypto-activa werpen echter problemen op met betrekking tot de bescherming van consumenten en beleggers, marktintegriteit, belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering.

Crypto-activa missen de belangrijkste attributen van soevereine valuta’s. Op een bepaald moment kunnen zij gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit.

Wij committeren ons aan de toepassing van de FATF-normen, zoals deze van toepassing zijn op crypto-activa. We zien ook uit naar de herziening van deze normen door de FATF en doen een beroep op de FATF om de wereldwijde implementatie te bevorderen.

Wij doen een beroep op internationale instellingen die standaarden bevorderen, om hun toezicht op cryptoactiva en de risico’s ervan voort te zetten, overeenkomstig hun mandaten, en zo nodig multilaterale reacties te beoordelen”

Activa

Opvallend bij de tekst is dat het woord cryptovaluta is vervangen door het woord crypto-activa (assets). Ook De Nederlandsche Bank was al langere tijd consistent in het gebruik van die term en dat onderscheid. Crypto’s zullen wetmatig niet gezien worden als valuta maar als activa, in wat voor vorm dan ook. Dat onderscheid wordt gemaakt omdat bitcoin wel de mogelijkheid heeft een valuta te zijn, sterker nog – zo is het bedoeld, maar daarmee een te disruptief karakter kent. Financieel toezicht wordt daarmee bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.

bitcoin meester

FATF-normen

Ook de term FATF komt veelvuldig voor.

De Financial Action Task Force (FATF) is sinds 1989 een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat beleid ontwikkelt en bevordert ter bescherming van het mondiale financiële systeem tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft aanbevelingen ontwikkeld, die worden erkend als internationale norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en proliferatie.

Aangaande crypto-activa zijn er behalve aanbevelingen en omschrijvende karakteristieken nog geen specifieke normen hoe crypto’s benaderd moeten worden. Wel zijn mogelijke spanningsvelden en algemene aanbevelingen tot op heden gecommuniceerd. De FATF en andere internationale instellingen die specifieke standaarden bevorderen, zoals de CPMI en IOSCO*, zijn gevraagd in juli dit jaar te rapporteren aangaande verdere bevindingen, mogelijke aanbevelingen en wellicht specifiekere normen.

Daarbij moet onthouden worden dat niet alle landen ter wereld het per se eens zijn met deze benadering. Gezien het decentrale karakter van cryptovaluta’s zou dat het huidige financiële systeem nog parten kunnen spelen.

(*IOSCO staat voor International Organization of Securities Commissions en CPMI staat voor Committee on Payments and Market Infrastructures)

Bronnen: G20Argentinie, FATF, CCN

Foto: Flickr / Andreas Trojak

Inschrijven nieuwsbriefMis niks meer!
Invalid email address
Handel met negatieve fees en verdien!

Paymium lanceert een actie voor Bitcoin beleggers

Ontvang 0,1% vergoeding voor elke succesvolle limietorders die je plaatst!

Doe mee aan de bitcoin revolutie.

Paymium is de oudste en grootste bitcoin beurs van Frankrijk en bestaat al sinds 2010.

Maak nu een gratis account aan!