Bitcoins en de Belastingdienst: alle tips & tricks op een rij

In het komende jaar moet in april weer de belastingaangifte 2018 worden ingevuld. De Belastingdienst gaat uit van de waarde van je vermogen met peildatum 1 januari, voor de aangifte 2018 om precies te zijn: 1/1/2018 00:00.

En voor de belastingaangifte van 2019 geldt dus de datum 1/1/2019 00:00!

Bitcoin en andere cryptovaluta vallen onder “overige bezittingen” als het om vermogensbelasting gaat. Je moet belasting betalen over een fictief rendement alsof je portfolio in 2018 waarde is toegenomen, zelfs wanneer dit niet het geval is.

Aan de hand van een voorbeeld leg ik uit hoe je kan berekenen hoeveel belasting je moet betalen en geef ik tips om je belastingaangifte zo voordelig mogelijk in te vullen.

Voorbeeld

Een voorbeeld: Jeroen heeft in 2017 10 Bitcoins en 100 Ethers gekocht. Zijn portfolio is bij het schrijven van dit artikel € 42.550 waard. Maar op de peildatum was zijn portfolio maar liefst €187.898 waard. Dit wordt de rendementsgrondslag genoemd. Het heffingsvrij vermogen is voor 2018 vastgesteld op precies € 30.000. Als je een fiscaal partner hebt wordt dit bedrag verdubbeld. Jeroen is alleenstaand, dus na het aftrekken van het heffingsvrij vermogen blijft €157.898 over als grondslag sparen en beleggen. Over dit bedrag wordt het voordeel uit sparen en beleggen berekend en daarover moet het tarief van 30% vermogensbelasting worden betaald.

Sparen, beleggen en belastingschijven

Binnen de schijven zijn er twee verschillende klassen, sparen en beleggen. Naarmate je meer vermogen hebt wordt het gemiddeld fictief rendement hoger. In schijf 3 wordt zelfs uitgegaan van een fictief rendement van 5,38% dat volledig gebaseerd is op beleggingen.

 • Voor schijf 1 geldt: 67% x € 70.800 = € 47.436. Dit wordt J geacht te sparen en met een rendement van 0,36%. Dat levert € 170 op.
  33% x € 70.800 = € 23.364. Dit wordt J geacht te beleggen met een rendement van 5,38%. Dat levert € 1.426 op.
 • Voor schijf 2 geldt:
  21% x € 87.098 = € 18.290. Dit wordt J geacht te sparen met een rendement van 0,36%.
  Dat levert € 66 op.
  79% x € 87.098 = € 68.607. Dit wordt J geacht te beleggen met een rendement van 5,38%.
  Dat levert € 3.691 op.

De grondslag sparen en beleggen komt niet boven € 978.000 dus het vermogen valt niet in schijf 3.

Deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen met voordeel uit sparen en beleggen. Voor Jeroen is dit € 5.183.

Het voordeel wordt vervolgens vermenigvuldigd met het tarief voor vermogensbelasting van 30%.
Dit levert € 1.555 aan verschuldigde belasting op.

Onderaan de streep…

Jeroen moet dus 0,83% belasting betalen over zijn vermogen op de peildatum ondanks hij bijna 80% verlies heeft geleden. Door de daling is de € 1.555 aan verschuldigde belasting nu ruim 3,5% van de € 42.550 die Jeroen momenteel nog over heeft.

Een hoger vermogen betekent niet alleen dat je meer belasting moet betalen. Het betekent ook dat je geen recht meer hebt op bepaalde toeslagen. Als je de vermogenstoets van het heffingsvrije vermogen niet kan passeren verlies je bijvoorbeeld het recht op huurtoeslag. Ook het recht op zorgtoeslag kan je verliezen als je vermogen té hoog is op de peildatum.

Toen Jeroen zijn cryptocurrencies kocht op 1 mei 2017 was zijn portfolio € 19.000. Maar door zijn hoge vermogen op de peildatum is hij zijn recht op huurtoeslag én zorgtoeslag verloren, terwijl zijn portfolio alleen maar is gedaald sindsdien.

Belastingtips

Bitcoins zijn natuurlijk niet het enige waarover belasting betaald moet worden. Je vermogen bestaat uit je bezittingen minus je schulden. Bezittingen bestaan over het algemeen uit bank- en spaartegoeden, aandelen en uitstaande vorderingen. Je schulden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit consumptieve kredieten, een negatief banksaldo, de financiering van een tweede woning of een studieschuld.

Om je vermogen voor 1 januari te verminderen, zodat je grondslag sparen en beleggen lager wordt en je het recht op bepaalde toeslagen behoudt, kan je een aantal simpele dingen doen.

 1. Neem geld contant geld op. Dit is vrijgesteld tot €527
 2. Koop alvast (studie)boeken en licenties
 3. Boek alvast een vakantie voor 2019
 4. Betaal je studie of verzekering niet in termijnen
 5. Of doe een belastingvrije schenking:

– Schenk je kind en/of kleinkind dit jaar respectievelijk maximaal
€ 5.363 of € 2.147. Het kind moet wel ouder zijn dan 18 jaar anders wordt de schenking bij jouw eigen vermogen opgeteld.

– Schenk je kind een eenmalig bedrag van maximaal € 25.731 dat je kind vrij mag besteden. Het kind moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

– Schenk je kind maximaal € 53.602 voor een dure studie. Minimaal € 25.731 hiervan moet bedoeld zijn voor de daadwerkelijke studie, de rest mag vrij besteed worden aan bijvoorbeeld het aflossen van een studieschuld of een reis.

– Mocht dit niet helpen, kan je ook maximaal € 100.800 in één keer schenken. Het geld moet wel gebruikt worden voor de koop van een eerste woning én geschonken worden aan een persoon tussen de 18 en 40 jaar.

Win advies in!

Aan deze handelingen zijn voorwaarden verbonden. Zorg altijd dat je goed op de hoogte bent of laat je informeren door een adviseur voordat je deze schenkingen doet of schulden claimt te hebben.

Als je de waarde van je portfolio op de peildatum niet meer weet is het raadzaam om dit goed uit te zoeken of professioneel advies inwinnen. Wanneer je de waarde van je vermogen opzettelijk verzwijgt of verkeerd opgeeft riskeer je een boete van 300% van de verschuldigde belasting.

Over Clint Cabell

Clint Cabell (Linkedin) is een jurist uit Rotterdam met een bijzondere interesse in de blockchain en de maatschappelijke toepassing hiervan. Hij gaat de komende maanden aandacht geven hoe de blockchain – en de financiële technologie van invloed is op ons dagelijkse leven.

Lees eerdere bijdragen van Clint:


Disclaimer: wij benadrukken dat aan bovenstaande tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Bitcoin Magazine NL verstrekt geen financieel of fiscaal-juridisch advies. De bovenstaande informatie heeft enkel educatieve doeleinden. Handel in cryptomunten is zéér risicovol en geschiedt op eigen risico.

Disclaimer: Bitcoin Magazine NL biedt géén financieel advies. De artikelen zijn bedoeld voor educatieve doeleinden. 

Mis niks meer!
Invalid email address

Snel, Gemakkelijk, Goedkoop

Maak een gratis account aan bij Bitvavo en betaal in de eerste week geen handelskosten voor jouw eerste €1.000 aan bitcoin.

 

Maak nu een gratis account aan!