Cryptosector luidt noodklok over privacyschendende FATF-maatregelen

De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en Stichting Privacy First roepen minister van Financiën Hoekstra via een brandbrief op de maatregelen met betrekking tot cryptomunten die het Financial Action Task Force (FATF) voorstelt te herzien. Volgens de VBNL en Privacy First gaan de maatregelen veel te ver en is de privacy van burgers in het geding.

Privacy gebruikers cryptomunten

De FATF is een intergouvernementele organisatie van 38 landen gericht op het ontwikkelen van beleid ter bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Ook op het gebied van witwasmaatregelen rond cryptomunten beïnvloeden zij in grote mate de internationale regelgeving.

Op 6 mei bracht de FATF haar meest recente adviezen met betrekking tot cryptomunten uit. Minister van Financiën Hoekstra staat nu op het punt deze adviezen over te nemen.

Een opvallend onderdeel van dit advies:

  • Cryptobedrijven zijn verplicht om klantinformatie te delen met andere partijen in de waardeketen. Burgers kunnen hiertegen géén bezwaar maken.
  • Cryptobedrijven zijn nu al verplicht om identiteitsgegevens van klanten te verzamelen volgens de geldende ‘Know Your Customer’ (KYC) en ‘Anti-Money Laundering Laws’ (AML) wetgeving.
  • Volgens de nieuwe FATF maatregel moeten zij deze informatie verplicht meesturen naar álle betrokkenen wanneer klanten hun cryptomunten van het ene cryptobedrijf naar het andere versturen.
  • Zijn er meer partijen betrokken bij een transactie? Dan krijgen allen een kopie van de gegevens.

Een groot risico is dat persoonlijke, privacygevoelige informatie van Europese burgers wordt ‘geëxporteerd’ over heel de wereld. Deze komt dan ongewild en onnodig op allerlei plekken terecht.

Virtuele assets

De maatregel gaat verder dan alleen digitale valuta zoals bitcoin (BTC). De definitie van digitale bezittingen (“virtual assets“) betreft bijvoorbeeld ook digitale aankopen in computerspelletjes, getokeniseerd vastgoed en andere toepassingen van cryptovaluta.

Voor veel bedrijven en projecten in de crypto-sector zou de nieuwe maatregel een aanzienlijke lastenverzwaring betekenen en de innovatie bemoeilijken.

Volgens de VBNL en Privacy First gaat de maatregel dan ook veel te ver en wordt de privacy van burgers erdoor onnodig geschonden. In een brandbrief roepen ze daarom de minister op de beoogde maatregel te herzien.

Zij stellen dat de huidige Europese wetgeving overheden nu al voldoende middelen biedt om informatie per geval op te vragen wanneer dat nodig is. Zonder dat persoonlijke informatie over de hele wereld wordt verspreid.

“De argumentatie dat sprake zou zijn van een noodzakelijke maatregel voor terrorismebestrijding is ongegrond. Deskundigen bij Europol (!) geven aan dat genoemd internationaal voorstel ‘overkill’ is en niet nodig voor de opsporing. De regel voegt niets toe aan het bestaande Europese raamwerk ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en verhoogt slechts het risico van ongewenste datalekken.” – VBNL lid Bitonic

De FATF komt in de loop van juni opnieuw bijeen. Dan zullen de aanbevelingen van het FATF mogelijk definitief worden aangenomen. Tot die tijd is er nog de mogelijkheid om de minister van gedachten te doen veranderen.

Wel of geen privacybescherming?

De maatregel is opmerkelijk omdat deze lijkt in te druisen tegen het privacybeschermende gedachtegoed dat in Europa heerst.

Vorig jaar introduceerde de EU bijvoorbeeld nog veelomvattende privacywetgeving via de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet verplicht bedrijven en organisaties zeer zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie van burgers.

De nieuwe FATF maatregel lijkt haaks te staan op dit gedachtegoed. Het zou de verspreiding van persoonlijke informatie van cryptovaluta gebruikers juist verplicht stellen.

Financial Action Task Force (FATF)

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die in 1989 op initiatief van de G7 werd opgericht om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van witwaspraktijken. Tegenwoordig valt ook de bestrijding van financiering van terrorisme tot het mandaat van de FATF.

Inmiddels telt de organisatie 38 deelnemende landen, waaronder Nederland, en is het één van belangrijkste adviesorganen voor overheden wereldwijd. Aanbevelingen van de FATF worden doorgaans door de deelnemende landen overgenomen.


Lees hier meer of klik hier om de brief aan minister Hoekstra van VBNL en Privacy First te lezen.

Video: Bekijk ook eens de onderstaande video van Andreas Antonopoulos, één van de voornaamste sprekers over bitcoin. Zoals gewoonlijk verschaft hij interessante inzichten, dit keer over privacy, financiële surveillance en cryptovaluta:

bitcoin kopen

Disclaimer: Bitcoin Magazine Benelux biedt geen beleggingsadvies. Onze berichten zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden.

Mis niks meer!
Invalid email address

Snel, Gemakkelijk, Goedkoop

Maak een gratis account aan bij Bitvavo en betaal in de eerste week geen handelskosten voor jouw eerste €1.000.

 

Maak nu een gratis account aan!