Bitcoin (BTC) en belastingaangifte 2021: alle tips & tricks op een rij

Aan welke eisen moet je voldoen als houder van
cryptovaluta zoals Bitcoin?

Tot 1 mei 2022 kan je de belastingaangifte over het jaar 2021 invullen. Als je
de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt je deze nog steeds aanpassen,
zelfs als je al een definitieve aanslag hebt ontvangen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Box 1: Inkomsten in cryptovaluta

Wanneer je betaald wordt in cryptovaluta vallen deze inkomsten in box 1. Het
Europese Hof van Justitie heeft besloten dat cryptovaluta zoals bitcoin,
betaalmiddelen zijn en dus niet belast met btw.

Door de Belastingdienst wordt
deze vorm van inkomen gezien als betaling in natura. Je dient de waarde van de
cryptovaluta om te rekenen naar euro’s op het moment dat je wordt betaald. Deze
betalingen tel je bij elkaar op en voeg je afhankelijk van je situatie toe aan
inkomsten uit loondienst of inkomsten uit overig werk.

Voor ondernemers gelden
weer andere regels. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel als zzp’er
betekent niet perse dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dit
wordt beoordeeld door de Belastingdienst aan de hand van jouw omstandigheden.

Box 3: Vermogen in cryptovaluta

Vermogen is de waarde van je bezittingen min je schulden. Het heffingsvrij
vermogen voor 2021 is vastgesteld op € 50.000, met fiscale partner is dit €
100.000. Als je onder deze drempel zit, hoef je geen belasting te betalen in
box 3.

Als particulier behoren cryptovaluta tot je bezittingen in box 3. Er wordt gerekend
met de waarde in het economische verkeer op de peildatum van 1 januari 2021.
Hanteer daarbij de koers op het gebruikte omwisselplatform.

Als je de waarde op
de peildatum niet hebt vastgelegd of niet meer weet, reken dan met deze snapshot
van 1 januari 2021 van Coinmarketcap.

Zie hier een voorbeeldberekening van de
Belastingdienst.

Van box 3 naar box 1: handelen in cryptovaluta

Wanneer je in Bitcoin handelt, ben je aan het beleggen op koerswinst met een
betaalmiddel. Je hoeft de opbrengst van de handel niet aan te geven. Wanneer je
het serieus aanpakt is dit anders. Hiervan is sprake wanneer je met extra
arbeid, bovenop je beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. In
dat geval moet je de inkomsten aangeven als inkomsten uit overig werk of als
winst uit onderneming (box 1).

Cryptovaluta minen

De winst die je maakt door het minen gaat naar box 1. In dat geval kan er
sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming. De waarde
van de cryptomunten zelf valt in box 3.

Boete

Het is belangrijk dat je een correcte en volledige administratie voert. Als je
de belastingaangifte onjuist of onvolledig invult kan je een boete krijgen. Als
je dit opzettelijk of met grove schuld doet krijg je een vergrijpboete.

Box 1

Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die je opzettelijk hebt
verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%.

Box 3

Als je opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of
onjuist aangeeft is de boete 150% van de belasting die je opzettelijk hebt
verzwegen. Bij grove schuld is dat 75%.

Fraude

De boete wordt hoger als iemand al eerder een vergrijpboete kreeg of als er
sprake is van fraude. De boete wordt dan 100% bij voor box 1, en bij inkomen
uit box 3-inkomen 300%.

EU regels

Als gevolg van implementatie van een Europese richtlijn (AMLD5) is per 21 mei
2020 is De Nederlandsche Bank (DNB) de toezichthoudende autoriteit op de
naleving van de eisen van de anti witwaswetgeving (Wwft) voor aanbieders van
cryptodiensten.

Dit raamwerk zal de komende jaren worden uitgebreid. De
anti-witwasregels zullen worden verscherpt en er zullen uniforme
belastingregels komen “EU-taxonomy”, expliciet op het gebied van crypto.

Deze nieuwe
AML-regels zullen ook de anonimiteit van crypto beperken. Omdat het momenteel
voorstellen betreft, zullen de ontwikkelingen en specificaties hiervan worden
toegelicht in een andere bijdrage.

Clint Cabell is jurist Nederlands recht en oprichter van Compliance Condo.