Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten

Op 10 januari 2020 moet de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Op dinsdag 3 december 2019 (morgen) wordt het wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer.

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd op het gebied van crypto-wetgeving? En is Nederland klaar voor implementatie en wat betekent dit voor Nederlandse bitcoin – en cryptobedrijven?

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Europese regelgeving

De vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD5 ) van 30 mei 2018 heeft lidstaten de opdracht gegeven nieuwe regels te maken op het gebied van virtuele valuta. Nederland moet deze richtlijn uiterlijk 10 januari 2020 hebben geïmplementeerd.

De implementatie van de richtlijn gebeurt in Nederland door de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft) aan te passen.

Het wetsvoorstel

Twee maanden later op 27 juli 2018 is het Nederlandse wetsvoorstel gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel zijn de begrippen “virtuele valuta” en “aanbieder van een bewaarportemonnee” aan de Wwft toegevoegd. Er komt ook een vergunningstelsel voor aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees. Ook wel bekend als bitcoin – en cryptowallets.

Consultatie

Dit wetsvoorstel is aangeboden ter consultatie. Men kon vanaf 11 december 2018 tot 15 januari 2019 reageren op het wetsvoorstel.

De voornaamste reactie van juristen en cryptobedrijven was: de Europese richtlijn verplicht aanbieders zich te laten registreren, terwijl Nederland kiest voor een vergunningstelsel. De Minister (van Financiën) zou niet bevoegd zijn hiertoe.

Advies Raad van State

Ook de Europese richtlijn stelt dat het niet mogelijk maakt een voorgeschreven registratieplicht vorm te geven als een vergunningstelsel. Zo staat het in het advies dat de Raad van State op 2 juli 2019 publiceerde.

Aanbiedingsbrief Implementatiewet AMLD4

In deze brief van 2 juli 2019 schrijft de Minister de Tweede Kamer aan. Hij geeft aan dat het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting zijn aangepast.

Het vergunningstelsel is gewijzigd in een registratieplicht. Er zijn twee voorwaarden verbonden aan de registratie:

Indien niet aan één van deze voorwaarden is voldaan, kan DNB de registratie weigeren. De DNB houdt de bevoegdheid om de registratie door te halen, zodra een aanbieder niet voldoet aan de eisen van de Wwft of de Sanctiewet.

Het nieuwe wetsvoorstel

In het nieuwe wetsvoorstel van 2 juli 2019 is het vergunningstelsel vervangen door de registratieplicht.

Seminar Integriteitstoezicht

Op 8 november gaf De Nederlandsche Bank een Seminar Integriteitstoezicht. Hierin is aan cryptobedrijven uitgelegd welke regels op hen van toepassing zijn, zodra implementatie van het wetsvoorstel volgt.

Toch mochten er geen foto’s worden gemaakt en alles was onder voorbehoud. Reden hiertoe was omdat de Tweede Kamer in november heeft gedebatteerd over het Wwft-dossier.

Medio november stond het Wwft-dossier weer op de agenda van de Tweede Kamer.

De kritiek uit de sector is dat de registratieplicht eigenlijk een vergunningstelsel is, dat een nog strenger regime is dan het vergunningstelsel van het eerste wetsvoorstel wat achteraf gezien meer weg had van een registratieplicht.

Met de nieuwe registratieplicht zouden ook regels uit de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) zijn toegevoegd door middel van Algemene Maatregelen van Bestuur. Dit is lagere regelgeving die invulling geeft aan wetten als de Wwft.

Cryptobedrijven zouden dan zwaarder belast zijn dan andere meldingsplichtige instellingen en dat gaat de richtlijn en registratieplicht te buiten.

Komt er meer duidelijkheid in het Wwft-dossier?

Internetconsultatie

Op 2 december 2019 is formeel de openbare consultatie van het plan van aanpak witwassen gestart, zo meldt de Rijksoverheid vandaag.

Tot nu zijn er twee reacties (van particulieren) ingediend. Morgen in de Tweede Kamer komen drie onderwerpen aan de orde die de regering Rutte III wil doorvoeren:

Over Crypto Compendium

Clint Cabell () is als cryptojurist gevestigd in Rotterdam en oprichter van Crypto Compendium.

Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten

Eerdere bijdragen van Clint (selectie):

Disclaimer: Bitcoin Magazine NL verstrekt geen financieel of fiscaal-juridisch advies. De bovenstaande informatie heeft enkel educatieve doeleinden.