Automated market maker

Een Automated Market Maker (AMM) is een gedecentraliseerd protocol of algoritmisch systeem dat de geautomatiseerde uitwisseling van cryptocurrencies mogelijk maakt zonder de noodzaak van traditionele orderboeken of gecentraliseerde tussenpersonen. AMM’s stellen gebruikers in staat om digitale activa direct te verhandelen tegen liquiditeitspools, die bestaan uit tokenparen en reserves van liquiditeitsaanbieders. In plaats van te vertrouwen op koop- en verkooporders van marktdeelnemers, gebruiken AMM’s wiskundige formules, zoals de constante productformule (bijvoorbeeld het Automated Market Maker model dat wordt gebruikt door Uniswap), om activaprijzen te bepalen en transacties op een gedecentraliseerde manier uit te voeren.

Hoe werken AMM’s?

AMM’s revolutioneren het proces van liquiditeitsverschaffing en gedecentraliseerde handel door de noodzaak voor orderboeken en gecentraliseerde tussenpersonen weg te nemen. Gebruikers kunnen cryptocurrencies naadloos en efficiënt verhandelen op AMM’s, toegang krijgen tot liquiditeit uit samengevoegde activa en deelnemen als liquiditeitsverschaffers om vergoedingen en incentives te verdienen. AMM’s bieden continue liquiditeit en prijsvorming voor digitale activa, waardoor gedecentraliseerde financiële (DeFi) toepassingen, zoals gedecentraliseerde beurzen (DEX’en), uitleenplatforms en opbrengstlandbouwprotocollen, efficiënt kunnen werken zonder afhankelijk te zijn van traditionele financiële infrastructuur.

Waarom zijn AMM’s belangrijk?

Het belang van AMM’s ligt in hun vermogen om de toegang tot liquiditeit en gedecentraliseerde handel voor cryptocurrency gebruikers wereldwijd te democratiseren. Door gebruik te maken van AMM’s kunnen individuen deelnemen aan peer-to-peer handel, liquiditeit bieden aan gedecentraliseerde platforms en beloningen verdienen zonder tussenpersonen of gecentraliseerde beurzen nodig te hebben. AMM’s bevorderen ook innovatie en experimenten binnen het DeFi-ecosysteem, waardoor nieuwe financiële producten en diensten kunnen worden ontwikkeld die gebruikers mondiger maken en financiële inclusie bevorderen.

Voordelen

  • Decentralisatie: AMM’s werken op een gedecentraliseerde manier, waardoor gebruikers kunnen handelen en liquiditeit kunnen verschaffen zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde tussenpersonen of orderboeken.
  • Liquiditeitsvoorziening: AMM’s bieden voortdurende liquiditeit voor digitale activa, waardoor efficiënte prijsvorming en handel over een breed scala aan tokenparen mogelijk is.
  • Toegankelijkheid: AMM’s bieden toegankelijke en toestemmingsvrije handelsmogelijkheden voor cryptocurrency gebruikers wereldwijd, wat financiële inclusie en innovatie bevordert.

Nadelen

  • Impermanent verlies: Liquiditeitsverschaffers op AMM’s kunnen impermanent verlies ervaren, een tijdelijke vermindering van de waarde van hun activa in vergelijking met het aanhouden in wallets, als gevolg van fluctuaties in activaprijzen en handelsvolumes.
  • Front-running: AMM’s zijn gevoelig voor front-running aanvallen, waarbij handelaren informatieasymmetrie uitbuiten om prijzen te manipuleren of waarde te onttrekken aan liquiditeitspools, wat de marktintegriteit en eerlijkheid in gevaar kan brengen.
  • Slippage: Trades op AMM’s kunnen slippage vertonen, het verschil tussen de verwachte en uitgevoerde prijzen van activa, met name voor grote of illiquide tokenparen, wat leidt tot suboptimale handelsresultaten voor gebruikers.

Samenvatting

Automated Market Makers (AMM’s) vertegenwoordigen een fundamentele innovatie in gedecentraliseerde financiering (DeFi), die geautomatiseerde en toestemmingsvrije handel in digitale activa mogelijk maakt zonder afhankelijk te zijn van traditionele tussenpersonen. Door gebruik te maken van wiskundige algoritmen en gebundelde liquiditeit, bieden AMM’s gebruikers naadloze toegang tot gedecentraliseerde handelsmogelijkheden en liquiditeitsprikkels. Ondanks hun voordelen brengen AMM’s ook uitdagingen met zich mee die te maken hebben met tijdelijk verlies, front-running en slippage, wat het belang benadrukt van risicobeheer en protocolontwerp in het zich ontwikkelende landschap van gedecentraliseerde financiën.

    Door: Raul Gavira

    Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....