Flashbots

Flashbots zijn een innovatieve oplossing gericht op het aanpakken van de uitdagingen van Maximal Extractable Value (MEV) binnen blockchainnetwerken, met name Ethereum.

Wat zijn Flashbots?

Flashbots is een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het verminderen van de negatieve gevolgen van Maximal Extractable Value (MEV) op blockchains, met name Ethereum. MEV verwijst naar de winst die mijnwerkers kunnen behalen door transacties op te nemen, uit te sluiten of te herschikken bij het mijnen van een blok. Flashbots hebben als doel om een toestemmingsvrij en duurzaam ecosysteem voor MEV te bevorderen en mogelijk te maken, de transparantie te vergroten en de toegang tot MEV-activiteiten te democratiseren.

Hoe werken Flashbots?

Om te begrijpen hoe Flashbots werken, moet men eerst bekend zijn met de term “maximaal winbare waarde” (MEV). MEV verwijst naar de winst die mijnwerkers kunnen behalen door transacties op te nemen, uit te sluiten of te herschikken bij het mijnen van een blok.

Flashbots spelen een cruciale rol in de cryptohandel, DeFi en het bredere blockchainecosysteem omdat ze zich richten op het brengen van transparantie en het democratiseren van toegang tot MEV-activiteit. Dit omvat het voorkomen van frontrunning en backrunning transacties, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor handelaren en gebruikers.

 • Frontrunning: Het verkrijgen van een oneerlijk voordeel door een transactie vóór de transactie van een andere gebruiker in te dienen.
 • Backrunning: Het opzettelijk indienen van een transactie na de transactie van een andere gebruiker.

Om deze problemen tegen te gaan, creëren Flashbots een apart kanaal voor het opnemen van transacties in een blok, waardoor een open en eerlijke veiling voor het transactiebestelproces mogelijk wordt. Het proces werkt als volgt:

 • Bundelen van transacties: Blokbouwers van derden maken bundels van transacties en dienen deze in bij miners via het Flashbots netwerk.
 • Transactie Selectie: Blokbouwers selecteren en ordenen transacties op basis van de potentieel te behalen winst (MEV).
 • Blokinsluiting: Miners communiceren rechtstreeks met het netwerk en beslissen welke bundels in de nieuwe blokken worden opgenomen op basis van het winstaandeel dat door de blokbouwers wordt aangeboden.
 • Prioritering: Gebruikers die transacties indienen bij blokkenbouwers met een fooi (incentive) krijgen voorrang, wat resulteert in een transparante, efficiënte en eerlijke marktplaats voor het bestellen van transacties.

Flashbots Producten

Flashbots biedt een verscheidenheid aan producten en diensten aan haar gebruikers en donateurs:

 • Flashbots Veiling: Een open marktplaats voor het efficiënt en eerlijk bestellen van transacties. Het stelt validators in staat om de taak van blokconstructie te delegeren aan een derde netwerk van blokbouwers, waardoor de winstgevendheid van blokken geoptimaliseerd wordt.
 • MEV Boost: Een externe applicatie die Ethereum-validators gebruiken om toegang te krijgen tot blokken van een marktplaats van bouwers, waardoor Proposer-Builder Separation (PBS) effectief wordt geïmplementeerd.
 • Flashbots Protect: Een Remote Procedure Call (RPC) eindpunt dat iedereen kan gebruiken om zichzelf te beschermen tegen frontrunning, backrunning en mislukte transacties.
 • Flashbots Data: Dashboards en hulpmiddelen om de transparantie van MEV-activiteit op de Ethereum blockchain en de Flashbots Veiling te verbeteren.

Voordelen van Flashbots

Flashbots bieden verschillende duidelijke voordelen binnen het cryptolandschap, en verbeteren zowel de gebruikers- als de miner-ervaring. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 • Verhoogde winst voor miners: Door deel te nemen aan veilingen voor hoogwaardige transactiebundels kunnen mijnwerkers hun winstgevendheid verhogen.
 • Minder frontrunning en backrunning: Flashbots helpen deze uitbuitende praktijken te voorkomen en zorgen voor een eerlijkere transactieverwerking.
 • Verbeterde transparantie: Dankzij het open veilingmechanisme kunnen alle deelnemers de werkelijke kosten zien die gepaard gaan met het plaatsen van transacties.
 • Verbeterde netwerk efficiëntie: Door de belasting op de publieke mempool te verminderen, dragen Flashbots bij aan een efficiënter en gestroomlijnder blockchainnetwerk.

Nadelen van Flashbots

Hoewel Flashbots veel voordelen bieden, komen ze ook met bepaalde beperkingen en risico’s die overwogen moeten worden:

 • Centralisatierisico: De off-chain aard van Flashbots kan leiden tot centralisatie als een klein aantal entiteiten het bestelproces van transacties controleert.
 • Marktmanipulatie: Er is een potentieel voor marktmanipulatie omdat handelaren met hogere transactiekosten oneerlijke voordelen kunnen behalen.
 • Belemmering voor kleinere handelaren: Kleinere handelaren kunnen moeite hebben om te concurreren met grotere spelers die zich hogere transactiekosten kunnen veroorloven.
 • Technische complexiteit: Het implementeren van Flashbots kan een uitdaging zijn vanwege compatibiliteitsproblemen met bestaande infrastructuur en de benodigde technische expertise.

Samenvatting

Flashbots vertegenwoordigen een belangrijke vooruitgang in de poging om de negatieve gevolgen van MEV op de Ethereum blockchain te beperken. Door een transparant en efficiënt mechanisme te creëren voor het bestellen van transacties, helpen Flashbots de eerlijkheid en veiligheid van blockchain transacties te verbeteren. Het is echter belangrijk om zich bewust te zijn van de potentiële centralisatierisico’s en technische complexiteit die ermee gepaard gaan. Naarmate het blockchain ecosysteem zich blijft ontwikkelen, zullen oplossingen zoals Flashbots een cruciale rol spelen in het verbeteren van de algehele gebruikerservaring en het handhaven van de integriteit van gedecentraliseerde netwerken.

  Door: Raul Gavira

  Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....