Waarom Heeft Bitcoin Waarde? Een Diepgaande Analyse

Valuta’s hebben waarde omdat ze dienen als een ruileenheid en opslagplaats van waarde, maar waar komt de waarde van Bitcoin vandaan? In dit artikel geven we een diepgaande analyse waarom Bitcoin waardevol is.

Een Bitcoin heeft waarde omdat het gebruikt kan worden als ruilmiddel, een alternatief voor traditionele valuta’s zoals de euro of de Amerikaanse dollar. Bovendien behoudt deze cryptomunt een hoge wisselkoers, vooral omdat investeerders erin handelen om winst te maken.

Er zijn natuurlijk meerdere factoren die de waarde van Bitcoin beïnvloeden. Deze factoren worden verder in het artikel besproken. Lees verder om meer te ontdekken over de waarde van Bitcoin.

Belangrijkste punten

 • Bitcoin heeft waarde omdat het functioneert als een opslagplaats van waarde en als ruilmiddel. Bovendien bezit Bitcoin zes cruciale eigenschappen die het bruikbaar maken binnen een economie.
 • Door de eeuwen heen is de definitie van waarde in valuta verschoven van fysieke kenmerken naar de snelheid waarmee het in een economie circuleert.
 • Bitcoin vertoont verschillende kenmerken van een valuta. De belangrijkste reden voor zijn waarde is echter het beperkte aanbod in combinatie met een toenemende vraag.

Waarom hebben traditionele valuta waarde?

De definitie van geld is door de jaren heen geëvolueerd. In het verleden werden diverse voorwerpen als waarde-uitwisselingsmiddel gebruikt, zoals schelpen, kralen, dierenhuiden en goud. Deze voorwerpen werden dan als ‘geld’ beschouwd. Geld hoeft niet beperkt te zijn tot munt- of briefgeld; het dient vooral als een opslagplaats van waarde, een herkenbare rekeneenheid en geaccepteerd te worden als ruilmiddel.

Een voorwerp dat aan deze criteria voldoet, kan als geld worden beschouwd. Echter, om een succesvolle en duurzame valuta te zijn, moet het de volgende zes kenmerken hebben:

 • Schaarste: Het moet geen gemakkelijk verkrijgbaar middel zijn.
 • Deelbaarheid: Valuta moet veel denominaties hebben.
 • Aanvaardbaarheid: Het beoogde publiek moet de valuta accepteren.
 • Draagbaarheid: Het moet meegenomen en uitgewisseld kunnen worden.
 • Duurzaamheid: Het moet een lange levensduur hebben.
 • Uniformiteit: Alle denominaties moeten identiek en niet makkelijk te reproduceren zijn.

De waarde van een valuta wordt bepaald door zijn gebruikers, gebaseerd op het aanbod, de vraag, de waargenomen waarde en het aantal goederen of diensten dat ermee gekocht kan worden.

In de tabel hieronder vergelijken we verschillende kenmerken van goud, fiduciair geld en crypto met elkaar.

Kenmerken van geld
Goud Fiduciair geld

(Euro)

Crypto

(Bitcoin)

Uitwisselbaarheid Hoog Hoog Hoog
Verbruikbaarheid Laag Laag Laag
Draagbaarheid Gemiddeld Hoog Hoog
Duurzaamheid Hoog Gemiddeld Hoog
Deelbaarheid Gemiddeld Gemiddeld Hoog
Veiligheid (Niet na te maken) Gemiddeld Gemiddeld Hoog
Makkelijk verhandelbaar Laag Hoog Hoog
Schaarste (Voorspelbaar aanbod) Gemiddeld Laag Hoog
Soevereiniteit (Uitgegeven door de overheid) Laag Hoog Laag
Gedecentraliseerd Laag Laag Hoog
Smart (Programmeerbaarheid) Laag Laag Hoog

Waarom heeft Bitcoin waarde?

Cryptocurrency vertoont dezelfde kenmerken als een fiduciaire economie. Bitcoin laat dit zien door:

 • Schaarste: In totaal zullen er slechts 21 miljoen Bitcoins zijn. Nu het aantal Bitcoins dat nog te minen is, daalt, stijgt de vraag.
 • Deelbaarheid: Bitcoin is veel deelbaarder dan de euro. Bitcoin kan tot wel acht decimalen achter de komma worden gedeeld, zogenaamde satoshis.
 • Aanvaardbaarheid: Steeds meer mensen worden bekend met cryptocurrency en veel burgers adopteren deze betaalmethode omdat de financiële systemen in hun land hen tekort doen.
 • Draagbaarheid: Bitcoin kan internationaal gebruikt worden. Consumenten hoeven alleen internetverbinding te hebben om deel te nemen aan de globale economie.
 • Duurzaamheid: Doordat Bitcoin digitale ruimte gebruikt, kan het voor een lange tijd worden opgeslagen.
 • Uniformiteit: Bitcoin heeft geen fysiek uiterlijk en kan niet worden nagemaakt, alhoewel er wel uitvoeringen zijn die Bitcoin vertegenwoordigen.

Bitcoin wordt beschouwd als geld omdat het een geaccepteerd ruilmiddel is, waarde opslaat en herkenbaar is als rekenmiddel.

De wisselkoers, vaak geassocieerd met de waarde van de coin, is niet van belang voor mensen die Bitcoin gebruiken in transacties. Deze waarde is vooral relevant voor investeerders die willen profiteren van het verhandelen van Bitcoin en voor traders die BTC kopen en verkopen om te kapitaliseren op koersschommelingen.

De grote vraag naar Bitcoin van investeerders (eigenlijk speculanten, die hopen op winst) heeft geleid tot een hoge koers. Er was een tijd dat Bitcoin minder dan €1 waard was. Enkele jaren later steeg de waarde naar €55.000. Hoewel de koers sindsdien is gedaald, hopen velen vanwege de volatiliteit in de cryptosector op een herhaling van deze hoogtes, wat invloed heeft op de waarde van Bitcoin.

Waarom denken sommige mensen dat Bitcoins geen waarde hebben?

Net als bij elk ander waardevol goed, wordt de prijs die mensen bereid zijn te betalen voor Bitcoin bepaald door vraag en aanbod. Sommige mensen zijn echter niet overtuigd van de waarde van een digitaal middel. Hun onwil om de waarde van digitale middelen te erkennen, leidt ertoe dat ze Bitcoin als waardeloos beschouwen. Anderen die het systeem achter Bitcoin begrijpen, zijn het erover eens dat het wel degelijk waarde heeft.

Zijn Bitcoins correct gewaardeerd?

De koers van Bitcoin is zeer volatiel en onderhevig aan grote schommelingen. Hierdoor kan de waarde sterk variëren, waardoor sommigen twijfelen aan de juistheid van de waardering. Oververkochte markten zullen uiteindelijk stabiliseren en overgekochte markten afkoelen. Daarom is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen of Bitcoin correct gewaardeerd is zonder achterafkennis. De waardering blijft altijd afhankelijk van het perspectief van de consument of investeerder.

Hoeveel kost het om 1 BTC te maken?

De kosten om 1 BTC te produceren hangen af van de moeilijkheidsgraad van het minen, elektriciteitskosten, block beloningen en de efficiëntie van de miners. De beloningen per block halveren elke vier jaar tijdens de zogenaamde Bitcoin halvings. Waar miners eerst 50 BTC per block ontvingen, is dat nu 6,125 BTC. Er is ook kostbare apparatuur nodig voor Bitcoin-mining. Naar schatting kost het ongeveer €16.500 om 1 BTC te produceren.

Lees verder > Wat is Bitcoin

Conclusie

Net zoals bij andere valuta is de waarde van Bitcoin toegekend door zijn gebruikers, de vraag en het aanbod. Zolang het voldoet aan de kenmerken die worden geassocieerd met geld en er vraag is naar Bitcoin, zal het een ruilmiddel, opslagplaats van waarde en manier voor investeerders blijven om te speculeren over de koers, ondanks zijn huidige waarde.

Veelgestelde vragen over Bitcoin

Wat is Bitcoin?

Is Bitcoin een goede belegging?

Hoe kan ik Bitcoin kopen?

Hoe werkt blockchain technologie?