Amerikaanse Vertegenwoordiger Stelt SEC’s Bitcoin-Handhaving ter Discussie

Opnieuw is er onrust in de VS over regels rondom cryptocurrency. Met name de handhaving en het beleid van de Securities and Exchange Commission (SEC) ligt onder de loep.

De Amerikaanse vertegenwoordiger Tom Emmer heeft, vanwege zorgen over de SEC's benadering van cryptocurrency, een amendement voorgesteld om de handhavingsfondsen van de SEC voor digitale activa te beperken totdat duidelijke regelgeving is vastgesteld.

Emmer, die ook dient als de Majority Whip van het Huis van Afgevaardigden van de VS, heeft zich uitgesproken over zijn zorgen met betrekking tot de recente crypto-gerelateerde acties van de SEC. Het amendement dat hij nu voorstelt zou in wezen de SEC beperken in het gebruik van haar middelen om op te treden tegen cryptocurrency-entiteiten totdat er een beter regelgevend kader beschikbaar is.

De belangrijkste zorg, zoals benadrukt door Emmer, is het waargenomen misbruik van belastinggeld, vooral wanneer de SEC zich in juridische gevechten met crypto-entiteiten begeeft. Hij betoogt dat zonder adequate regelgeving, dergelijke uitgaven kunnen worden gezien als de SEC die belastinggeld “als wapen gebruikt”.

Emmer's Voortdurende Inspanningen voor Crypto Regelgeving

Dit is niet Emmer's eerste poging om helderheid te brengen in de cryptocurrency-sector. Eerder introduceerde hij de Blockchain Regulatory Certainty Act. Deze wetgeving was bedoeld om ervoor te zorgen dat blockchain-ontwikkelaars en dienstverleners niet worden gezien als geldzenders, aangezien ze geen consumentenfondsen vasthouden. Een dergelijk onderscheid is cruciaal omdat het entiteiten zoals validators en mijnwerkers beschermt tegen classificatie onder dezelfde paraplu als bewaarders, wat onnodige compliance-lasten op hen zou kunnen leggen.

Bovendien hebben sleutelfiguren in de cryptocurrency-domein steun getoond voor Emmer's initiatieven. Dit omvat Blockchain Association CEO Kristin Smith en Crypto Council CEO Sheila Warren.

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...