Crypto in de UK: Aangescherpte Marketingregels en Uitstel

Het Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat sommige crypto-bedrijven mogelijk meer tijd krijgen om te voldoen aan de nieuwe marketingregels. Hoewel de regels in oktober 2023 van kracht worden, kunnen sommige bedrijven, na goedkeuring, uitstel krijgen tot 8 januari 2024.

In juni had de FCA nieuwe regelgeving aangekondigd gericht op het tegengaan van agressieve marketing door crypto-bedrijven. Volgens deze regels dienen crypto-advertenties "duidelijk, eerlijk en niet misleidend" te zijn, anders kunnen er strafrechtelijke sancties volgen.

De beslissing om uitstel te bieden is genomen naar aanleiding van feedback uit de industrie. Veel bedrijven gaven aan moeite te hebben met het interpreteren van hoe bepaalde regels van toepassing zijn op hun specifieke crypto-diensten.

Naast het voldoen aan de marketingregels, moeten bedrijven zich ook registreren bij de FCA om crypto-activiteiten uit te voeren in het Verenigd Koninkrijk. Op het moment van publicatie zijn er 42 crypto-bedrijven geregistreerd bij de FCA die voldoen aan alle vereisten.

Lucy Castledine, directeur consumenteninvesteringen bij de FCA, benadrukte het belang van transparantie in de sector. "Crypto-bedrijven moeten duidelijk, eerlijk en oprecht adverteren richting Britse consumenten. Ze moeten ook begrijpelijke risicowaarschuwingen bieden. Als proportionele regulator geven we bedrijven die een aanvraag indienen iets meer tijd om de andere hervormingen die technologische en zakelijke verandering vereisen, goed te implementeren."

De nieuwe regels zijn van toepassing op verschillende vormen van promotie, waaronder websites, mobiele apps, sociale media berichten en online advertenties. Het maakt daarbij niet uit waar het bedrijf is gevestigd; zolang de promotie effect kan hebben op de Britse markt, moeten ze voldoen aan de regelgeving.

De FCA heeft aangegeven klaar te staan om hard op te treden tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. Overtreders kunnen worden toegevoegd aan een waarschuwingslijst en de FCA kan zelfs verzoeken om sociale media accounts en websites te verwijderen.

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...