Met deze 8 stappen voldoe je als cryptobedrijf aan de anti-witwaswet

861 totale weergaven

Analyse jurist Clint Cabell – Op dit moment zijn bedrijven die bitcoin en cryptocurrencies verkopen en bewaren, nog niet gereguleerd. Zodra de Wwft-wijziging wordt aangenomen, is het wettelijk verboden om wisseldiensten en bewaarportemonnees aan te bieden. Voor deze dienstverlening is een Wwft-vergunning nodig. Een Wwft-vergunning wordt alleen verleend zodra een instelling voldoet aan de wettelijk gestelde vergunningsvereisten. Met deze 8 stappen voldoe je als cryptobedrijf aan de anti-witwaswet.

Nieuwe anti-witwaswet

Het aanbieden en bewaren van cryptocurrencies gaat met deze wijziging van de minst gereguleerde financiële dienst, naar de meest gereguleerde dienst. Welke eisen worden van kracht?

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Stappenplan

Aan de hand van een stappenplan laat ik zien wat een instelling moet doen voor het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

Stap 1 Identificatie

Voorafgaand aan de dienstverlening moet de instelling de cliënt opgave laten doen van de identiteit.

Stap 2 Verificatie

De opgegeven identiteit moet vervolgens worden geverifieerd.

Stap 3 UBO (uiteindelijk belanghebbende)

Zodra een cliënt een bedrijf is, moet de instelling achterhalen wie de uiteindelijk belanghebbende is en beschikken over een inschrijvingsbewijs van de UBO van de cliënt uit het handelsregister.

Stap 4 PPP

Vervolgens moet worden onderzocht of de cliënt of UBO van de cliënt een ‘’publiek prominente persoon’’ is. Dit zijn onder meer staatshoofden, hoge rechters, bestuursleden van staatsbedrijven en (politieke)organisaties en hun directe familie.

Stap 5 Risicoanalyse

Nu de benodigde informatie binnen is, kan er een risicoanalyse worden gemaakt. De instelling vormt een oordeel over het doel en aard van de zakelijke relatie. Er wordt vanaf nu ook gekeken naar de herkomst en de bestemming van de middelen en de mogelijke risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme.

Er wordt hierbij gekeken of de cliënt banden heeft met landen met een verhoogd risico. Cliënten lopen hoger risico, zodra hun rechtspersoon een ingewikkelde structuur heeft. Het productrisico wordt ook in kaart gebracht. Cryptocurrencies hebben een tamelijk hoog risico, maar privacycoins als Monero en Dash leveren een nog hoger risico op.

Aan de hand van deze risicofactoren, wordt er een verscherpt cliëntenonderzoek ingesteld en kunnen er bijzondere maatregelen worden genomen.

Stap 6 Transactiepatroon

Na de risicoanalyse, stelt de instelling een verwacht transactiepatroon op. De transacties moeten periodiek worden getoetst. Er wordt getoetst of de transacties van de cliënt afwijken van het patroon dat normaal aan iemand wordt toegeschreven. Hoe hoger de risicoclassificatie, des te beter die instelling moet opletten.

Stap 7 Indicaties

Een transactie is ongebruikelijk wanneer de transactie meer dan 15.000 euro is. Of als er indicaties zijn dat de cliënt is betrokken bij witwassen of het financieren van terrorisme. De medewerker dient deze indicaties te overleggen met een kantoorgenoot, vertrouwenspersoon of de compliance-afdeling. Wanneer de conclusie is dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie dan gaan we naar stap 8.

Stap 8 Melden

Wanneer er een ongebruikelijke transactie is voorgenomen of al is verricht, dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld bij de Financiële Inlichten Eenheid. Zodra een cliëntenonderzoek niet leidt tot het beoogde resultaat, moet dit gemeld worden als er aanvullende indicaties zijn. De FIE bepaalt vervolgens of de transactie verdacht is. De instelling mag degene die deze melding bij de FIE heeft gedaan niet benadelen.

Over Clint Cabell

Clint Cabell (Linkedin) is een jurist gevestigd in Rotterdam en oprichter van Crypto Compendium. Als u meer wilt weten over de vergunningseisen, de vergunningsaanvraag of een andere vragen heeft over de Wwft-wijziging neem dan contact op met Crypto Compendium. Wij hebben tools ontwikkeld waarmee u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op het aanstaande vergunningstelsel.

Meer bijdragen van cryptojurist Clint Cabell:

Disclaimer: wij benadrukken dat aan bovenstaande tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Bitcoin Magazine NL verstrekt geen financieel of fiscaal-juridisch advies. De bovenstaande informatie heeft enkel educatieve doeleinden. Handel in cryptomunten is zéér risicovol en geschiedt op eigen risico.

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...