Bitcoin Halving 2020: Wat zijn de gevolgen voor de prijs en het netwerk?

De derde bitcoin halving komt er aan. 2020 staat voor een groot gedeelte in het teken van deze gebeurtenis. Na het lezen van dit artikel weet je precies wat een bitcoin halving is en wat er staat te gebeuren.

Op deze pagina kun je alles vinden wat je moet weten omtrent de bitcoin halving.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Heb je nog vragen of wil je meepraten over deze uitgebreide uitleg over de halving? Kom ook eens gezellig langs in onze Telegram chat.

Bitcoin introductie

De bitcoin halving wordt in de Nederlandse volksmond ook wel eens de ‘halvering’ genoemd. Wij houden het in dit artikel op halving.

Wat betekent dit? Gaat de prijs van Bitcoin door de helft? Gaat het aantal BTC in jouw wallet ineens gedeeld door twee?

Nee, de halving gaat over iets heel anders: de vergoeding die miners krijgen. Eerst even een korte opfriscursus.

Bitcoin en mining

Het bitcoin netwerk wordt in stand gehouden door miners. Dit zijn computers die rekenkracht leveren om hashes te berekenen. Als miner wil je de eerste partij zijn deze bepaalde ‘berekening’ goed heeft.

Iedere ~10 minuten lukt het de miners om de oplossing te vinden voor deze nieuwe berekening. Dit is het startsein dat er dan een nieuw block aan de blockchain toegevoegd gaat/mag worden door de desbetreffende miner. De ene keer gebeurt dit net iets sneller dan de andere keer.

Hoe meer miners er zijn, hoe moeilijker de som wordt. Dit heeft te maken met de mining difficulty, de moeilijkheidsgraad. Hoe meer mensen meedoen, hoe hoger dit getal wordt. Deze moeilijkheid wordt iedere 2016 blocks (ongeveer twee weken) automatisch geüpdatet.

Het getal geeft aan met hoeveel nullen de uitkomst van de SHA-256 som moet beginnen. Een moeilijke hash moet beginnen met meerdere nullen.

Om de uitkomst van de som te vinden (de hardware gokt eigenlijk elke keer opnieuw, het is geen logische berekening), zijn er dan véél meer inputs nodig. En om zó veel inputs te genereren, zijn er enorm veel sterke computers nodig.

Ter illustratie een voorbeeld:

Deze computers verbruiken (of gebruiken) allemaal elektriciteit. Samen met de hardware zijn elektriciteitskosten de grootste kostenpost voor miners.

Om het geld terug te verdienen willen miners een block ‘vinden’. In ieder block zit (naast transactiekosten) ook een extra vergoeding. Dit noemen we de block reward. Dit zijn kakelverse BTC die de wereld in komen. Dit zijn Bitcoins die door het protocol worden vrijgegeven.

Dit is waar de halving om de hoek komt kijken. Met de Bitcoin halving bedoelen we een halvering van deze block reward.

Meer weten over de trading bot “Bitcoin Lifestyle” Ga naar Coinspot.nl!

Bitcoin halving

Satoshi heeft bedacht dat de beloning voor de miners halveert, na elke 210.000 blocks die er zijn aangemaakt. Dit gebeurt daardoor ongeveer elke vier jaar, dat noemen we dus de bitcoin halving.

Het eerstvolgende moment is in mei 2020. Reken maar na: 10 minuten per block komt neer op 6 blocks per uur, wat betekent dat er iedere dag 144 blocks worden verwerkt. Dat zijn er 52.560 per jaar en dus ruim 210.000 blocks in een tijdsbestek van vier jaar.

Bij de grondlegging van het allereerste ‘Genesis block’ was de vergoeding voor de hard werkende miners 50 BTC. Na vier jaar ging dit door de helft naar 25 BTC per block. Begin 2020 is deze block reward nog 12,5 BTC maar vanaf mei 2020 gaat dit getal naar 6,25 BTC.

Bij een blokbeloning van 12,5 Bitcoins per block en een bloktijd van 10 minuten, genereren miners momenteel 1.800 Bitcoins per dag. Na de bitcoin-halvering van 2020 wordt dit aantal teruggebracht tot slechts 900 nieuwe BTC per dag.

Gevolgen van de bitcoin halving

Als je gewoon een investeerder bent hoef je niks te doen, je BTC kan je gewoon in je wallet laten staan. Ben je echter Bitcoin aan het minen, dan is goed om te kijken naar je Return Of Investment (ROI). Een groot deel van je beloning gaat namelijk met de helft omlaag.

Miners moeten opschalen

De elektriciteitskosten blijven echter wel gewoon bestaan. Het is een moment waarop miners óf moeten opschalen naar betere apparatuur óf zullen capituleren. Zeker wanneer de prijs niet stijgt. Er hangt dus nogal wat van deze ‘bitcoin halving’ af.

Het eerste gevolg is dus direct voor miners zichtbaar. Zij verdienen ineens minder voor hetzelfde werk wanneer de prijs gelijk blijft. De kans bestaat dat de hashrate dan afneemt omdat miners moeten stoppen met hun activiteiten.

Minen tegen verlies is onbegonnen werk en dus zorgt dit voor een wapenwedloop onder de miners om het beste van het beste materiaal in huis te hebben.

Invloed op prijs bitcoin

Aan de andere kant kunnen miners ook anticiperen op een prijsstijging.

De prijs van Bitcoin wordt bepaald door vraag en aanbod. Bij de halving gaat het aanbod van nieuwe BTC door de helft, terwijl de vraag niet wordt beïnvloed door dit evenement. Miners zullen hoogstens iets meer BTC moeten verkopen om break-even te blijven draaien om de kosten te dekken.

Aanbod dat door de helft gaat en een blijvende vraag zorgt voor een organisch groeiende prijs. Dit zagen we de twee eerdere halvings ook gebeuren.

Er treedt schaarste op in de markt.

Inflatie

Je zou kunnen zeggen dat de block reward te maken heeft met de inflatie van de munt. In begin 2020 worden er nog 12,5 BTC per block uitgedeeld aan de miners. Dat komt neer op een inflatiecijfer van 3,6%.

Na de halving komt dit getal neer op een mooie 1,8%. Dit ligt lager dan de internationaal vastgestelde 2% waar centrale banken zich aan houden. In de praktijk ligt dit getal bij de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank overigens vele malen hoger.

Om nog maar niet te spreken over valuta uit de Zuid-Amerikaanse contreien (zoals Venezuela en Argentinië). In deze landen is er sprake van hyperinflatie. Bitcoin komt in 2020 dus voor het eerst in haar geschiedenis onder de magische grens van 2 inflatie.

Bitcoin Halving 2020: Wat zijn de gevolgen voor de prijs en het netwerk?

Wanneer is de halving?

Ten tijde van de komende bitcoin halving is zo’n 85% procent van alle Bitcoin al in omloop. Om maar even aan te geven hoe ‘zeldzaam’ de nieuwe verse BTC’s zijn.

Omdat de mining difficulty iedere twee weken wordt aangepast, is niet exact (tot op de minuut) te zeggen wanneer de halving plaatsvindt.

Als de hashrate binnen deze twee weken plots enorm groeit, snoepen de miners tijd af van de ‘deadline’. Mocht er geleidelijk minder computerkracht aan het netwerk meedoen, dan kan het wat langer duren.

We kunnen in ieder geval wel stellen dat de eerstvolgende halving in mei 2020 zal plaatsvinden. Op bitcoinblockhalf.com is hier meer over te vinden. Op moment van schrijven staat deze datum op 11 mei 2020 20:23, maar dit getal past zich dus constant aan.

Tot het jaar 2140 zal de halving blijven bestaan. Dan zal de block reward van 1 sat(oshi) naar 0 (satoshi) gaan. In onderstaande tweet is duidelijk te zien hoe de weg hier naartoe er uit ziet.

Door deze geprogrammeerde afname van de reward, is het mogelijk om hier financiële modellen aan te hangen. Lees verder in dit artikel meer over het Stock-to-Flow model van PlanB.

Bitcoin halving in code

De bitcoin halving is dus ingebakken in de code. In de Bitcoin Core Client, de main.cpp, staat de initiële nSubsidy van 50 * COIN. Het stukje COIN staat voor een constant getal van 100 miljoen satoshis.

Bitcoin Halving 2020: Wat zijn de gevolgen voor de prijs en het netwerk?

Verder staat er ook: Consensus.nSubsidyHalvingInterval = 210000;

Dit laat zien dat er iedere 210.000 blocks een halvering plaats vindt. Als de code blijft draaien zoals satoshi die heeft bedacht, blijft dit zich dus automatisch herhalen

In line 1574, staat dat er ook een maximum aan halvings.

Dit betekent dat er 64 halvings zijn en dat de nSubsidy daarna naar 0 gaat. In andere worden: als 50 BTC 64 keer door de helft is gegaan, stopt de block reward. Dat staat dus te gebeuren ergens in het jaar 2140.

Bullrun voor Bitcoin

Kijkend naar de historie van bitcoin, maakt de koers ongeveer één jaar na elke halvering een run omhoog. Nu de volgende bitcoin halvering verwacht wordt in mei 2020, is het tijd voor beleggers om aandachtig naar dit patroon te kijken.

PlanB heeft het Stock-to-Flow model toegepast op Bitcoin. Dit laat zien dat er co-integratie is tussen de prijs van Bitcoin en de hoeveelheid (nieuwe) munten die er in omloop zijn.

Een jaar na de halvering in 2012, steeg de prijs van BTC naar de $1.000. Destijds was dit de hoogste ooit geregistreerde prijs voor de grootste cryptocurrency.

Een jaar na de halvering van 2016, bereikte bitcoin wederom een nieuwe mijlpaal. De prijs van BTC steeg medio december 2017 tot een recordniveau van $19.500.

Hoe gaat het een jaar na de bitcoin halving in 2020? Gaan we opnieuw naar een recordniveau toe? En waar ligt dan het plafond van de prijs?

Stock-to-Flow

PlanB heeft een statistisch bewezen analysemodel bedacht om de prijsontwikkeling van een schaars goed preciezer te kunnen bepalen.

In dit geval bitcoin, maar het model werkt ook op goud en zilver, wat weer in het voordeel spreekt van dit stock-to-flow-model (SF).

Ter verduidelijking: de term SF is niet door PlanB bedacht, maar is eerder gebruikt door o.a. Saifedean Ammous, de auteur van de Bitcoin Standard.

PlanB is wél de eerste die een model heeft ontworpen om de (toekomstige) prijs van bitcoin te kunnen bepalen.

Zoals gezegd is SF een graadmeter om de schaarste van een bepaald goed te meten. En simpel gezegd is schaarste zeer bepalend voor de prijsontwikkeling van een asset.

Voorraad versus ‘nieuwe oogst’

Allereerst halveert het aantal nieuwe bitcoin (‘flow’) na mei 2020. Dat betekent dat na mei 2020 het aantal nieuwe bitcoin (‘flow’) minder dan 2% van de totaal circulerende bitcoin (‘stock’) zal zijn.

Het aandeel van de variabele ‘flow’ in het model neemt dus af de komende jaren. Door deze twee getallen met elkaar te delen krijg je een ratio.

Bitcoin Halving 2020: Wat zijn de gevolgen voor de prijs en het netwerk?

Op digitalik.net is een interactieve weergave te zien van dit model.

De bovenstaande grafiek kort uitgelegd: De marktwaarde (market cap) van bitcoin en S/F is tegen een maandelijkse schaal op een puntenlijn gelegd (periode december 2009 t/m februari 2019).

De circa één miljoen BTC die zijn ‘verloren’ zijn buiten het model gelaten.

Het model van PlanB laat een statistisch verband tussen SF en marktwaarde zien (95% bij de regressieanalyse). Met dit theoretische model bewijst PlanB dat schaarste de dominante prijsdrijver voor bitcoin is.

Als we nu een waarde aan ‘schaarste’ moeten hangen, is dat een SF van 25. Na de halving van 2020 neemt de schaarst toe en komt de waarde tussen 50 en 53 uit.

Ter vergelijking: goud heeft een SF van 62 en is daarmee een schaarser, ‘harder’ goed dan bitcoin. Met de bitcoin halving van 2024 moet bitcoin die ‘achterstand’ gaan goedmaken. Sterker nog, dan is de hardheid van bitcoin de ‘100’ misschien wel gepasseerd.

De bank BayernLB, voor driekwart in handen van de staat Beieren, voorspelt in een trendrapport (PDF) dat bitcoin ‘uiteindelijk’ een prijs van $90.000 per stuk bereikt, zo meldt Trustnodes.

Derivatenmarkt

Er zit echter ook een (potentiële) kink in de kabel. Bij eerdere halvings was er nog geen mogelijkheid om BTC te shorten. De derivatenmarkt was er nog niet. Pas vanaf het moment dat Bitcoin in 2017 een opmars maakte – na de vorige halving – kwam de CME met de future producten.

Sindsdien is de koers in elkaar gestort en is het mogelijk om te speculeren op een dalende prijs van BTC.

Bitcoin halving 2020

De halving gaat de gemoederen dus veel bezig houden idt jaar. Zowel de miners als de speculanten kunnen op hun eigen manier de gevolgen van de bitcoin halving merken.

Moeten miners capituleren of werkt de bitcoin prijs mee? Is een nieuwe cyclus in de maak of gooit de derivatenmarkt (die er bij eerdere halvings nog niet was) roet in het eten? De toekomst gaat het uitwijzen.

Heb je nog vragen of wil je meepraten over deze uitgebreide uitleg over de halving? Kom ook eens gezellig langs in onze Telegram chat.