6 vragen aan de DNB: ‘We kunnen klantendata delen met belastingdienst’

Vanaf volgend jaar gelden er strengere regels voor alle cryptobedrijven in Nederland die bitcoin (BTC) kopen of verkopen. De Nederlandsche Bank (DNB) is toezichthouder. Wij stelde de centrale bank zes vragen over de nieuwe regels.

In de praktijk zorgen de nieuwe regels voor het anti-witwasbeleid (Wwft– en AMLD5) voor meer werk voor cryptobeurzen en andere aanbieders. Zij moeten meer data verzamelen van hun klanten.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Als de nieuwe wet door de Eerste Kamer komt, dan kan de DNB de data ook delen met bijvoorbeeld de belastingdienst.

1. Heeft u een overzicht van het aantal bedrijven dat zich inmiddels geregistreerd heeft? Heeft u kortom een lijst met namen?

“Het is nu nog niet mogelijk om een registratie aan te vragen bij DNB, dit kan pas op het moment dat de Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn (de Implementatiewet) in werking treedt en een wettelijke grondslag bestaat voor registratie.”

“DNB zal al op korte termijn op de website de aanvraagformulieren publiceren om aanbieders van cryptodiensten in staat te stellen zich voor te bereiden en de gevraagde informatie te verzamelen. Wanneer een aanbieder van cryptodiensten geregistreerd wordt, neemt DNB de naam van de aanbieder op in het register dat op de website te raadplegen is.”

2. Vorige week is er een Tweede Kamer debat geweest over het wetsvoorstel. Wat zijn jullie verwachting van het voorstel, komt deze door de Tweede en Eerste Kamer?

“Op 10-12 is gestemd in de Tweede Kamer over de Implementatiewet en de ingediende moties. De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel voor de Implementatiewet aangenomen. Wij wachten de behandeling in de Eerste Kamer af.”

3. Is bekend wat de totale kosten voor de sector gaan zijn? Naar verluidt heeft de DNB de totale kosten geraamd op 1,9 miljoen euro voor de sector als geheel.

“De definitieve begroting van DNB wordt op korte termijn gepubliceerd, dan wordt ook ingegaan op de geraamde kosten voor het toezicht op de cryptosector. Voor die tijd kunnen wij hier nog geen uitspraken over doen.”

Opmerking van de redactie: Coingarden is het eerste ‘slachtoffer’ van deze nieuwe regels. De beurs besloot te stoppen: ‘‘Kosten wetgeving niet te behappen’.

Kun je dit geval bevestigen en hoe is deze berekening tot stand gekomen?

“In algemene zin kunnen wij opmerken dat de begroting voor de kosten van het toezicht op de cryptosector is opgebouwd uit diverse componenten, waarbij de kosten voor het directe toezicht de hoofdmoot vormen. Andere elementen hierin zijn de algemene kosten voor het interne bedrijf en ondersteunende afdelingen.”

4. Is er een overzicht aan welke eisen elk cryptobedrijf (broker, exchange, wallet maker) moet voldoen?

Deze eisen zijn te vinden in de Wet ter voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme, aangevuld met de specifieke vereisten zoals opgenomen in de Implementatiewet. Deze eisen gelden voor aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta.

Op de website van DNB is aanvullende informatie te vinden over het aanvragen van een registratie en de aanstaande verplichtingen, zie toezicht.dnb.nl.

5. Hoe gaat het toezicht er in de praktijk uit zien? Heeft de DNB daar al een plan van aanpak voor?

Het toezicht op aanbieders van cryptodiensten zal, net zoals bij andere sectoren, risicogestuurd worden benaderd. Dit betekent dat we op basis van een risico-inschatting onze prioriteiten voor toezicht en onderzoek bepalen.

In de praktijk zullen wij ondernemingen benaderen met een risico-uitvraag, aan de hand daarvan een risicoprofiel opstellen en dat gebruiken om prioriteiten voor onderzoek te bepalen.

6. Krijgen andere overheidsorganen (Belastingdienst, Financial Intelligence Unit) ook inzage in de data die de DNB verzamelt? Is er een ambtelijke deelplicht opgenomen in het wetsvoorstel?

“DNB kan (op grond van artikel 22a van de Implementatiewet) informatie die ingevolge de wet is verkregen verstrekken aan o.a. de Belastingdienst, FIOD, de Nationale Politie, FIU of het OM voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken.”

“Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden, die in hetzelfde artikel zijn uitgeschreven. Het feit dat wij informatie kan delen wil echter niet zeggen dat zij ook automatisch doet met alle informatie die zij verkrijgt.”

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsWwft

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...