Bitcoin Cash (BCH) hard-fork op 15 november – Waar gaat het eigenlijk om?

Over enkele dagen zal de Bitcoin Cash (BCH) blockchain een hard-fork ondergaan die waarschijnlijk tot een splitsing van de blockchain zal leiden. Naar verwachting zullen er na de hard-fork twee concurrerende Bitcoin Cash blockchains zijn ontstaan: Bitcoin ABC en Bitcoin SV. Voor de eindgebruikers zal dit betekenen dat zij vanaf dat moment valuta op beide blockchains zullen bezitten. Maar welke van de twee is de ‘echte’ Bitcoin Cash?

Een hard-fork van een hard-fork

Bitcoin Cash (BCH) is ontstaan toen een interne discussie in de Bitcoin community een kookpunt bereikte en een deel ervan zich via een hard-fork afsplitste van de Bitcoin (BTC) blockchain. De splitsing zorgde destijds voor grote verwarring binnen in de crypto community en direct ontstond een grote discussie over het vraagstuk welk van de twee nu de échte Bitcoin was. Ondanks dat deze strijd grotendeels gewonnen lijkt te zijn door Bitcoin (BTC) is het een discussie die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt en Bitcoin Cash (BCH) aanhangers zijn er nog steeds van overtuigd dat hun Bitcoin Cash (BCH) de échte Bitcoin is zoals Satoshi Nakamoto het bedoelde. Nu lijkt het erop dat er binnen de Bitcoin Cash community opnieuw een soortgelijk meningsverschil is ontstaan dat aan de basis staat van een nieuwe splitsing tussen twee kampen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Satoshi’s Vision

Als bedenker van Bitcoin heeft Satoshi Nakamoto en welhaast mythologische identiteit verworven binnen de cryptovaluta community. Cryptovaluta is programmeerbaar geld en net als alle software kan ook cryptovaluta worden geüpgraded. Echter is niet iedereen het er altijd over eens wélke upgrades er moeten worden uitgevoerd. De originele Bitcoin whitepaper van Satoshi Nakamoto wordt in dit geval vaak als leidraad gebruikt maar de interpretaties van de whitepaper en het gewicht dat eraan wordt gegeven kunnen echter sterk uiteenlopen. In sommige gevallen heeft dit een splitsing van de blockchain als gevolg. Vooral binnen de Bitcoin Cash (BCH) community is “Satoshi’s visie” erg belangrijk en wordt het doorgaans als taboe beschouwd om daarvan af te stappen.

Bitcoin ABC versus Bitcoin SV

De ruzie in de Bitcoin Cash (BCH) is ook deze keer ontstaan uit een meningsverschil over de uit te voeren upgrades in de aankomende hard-fork. Bitcoin ABC publiceerde op 8 augustus 2018 een voorstel om de Bitcoin Cash blockchain te upgraden met een aantal protocol-wijzigingen om o.a. de schaalbarheid te verbeteren, smart-contracts en zogenaamde oracles toe te voegen. Al snel leidde dit tot weerstand en tegenstanders van het plan kwamen een week later op de proppen met hun eigen voorstel met daarin een aantal upgrades inclusief een vergroting van de block-size van 32mb naar 128mb. Er lijkt geen mogelijkheid voor compromis en beide voorstellen zijn incompatibel met elkaar waardoor er na de upgrade twee verschillende Bitcoin Cash blockchains zullen ontstaan: Bitcoin ABC, en Bitcoin Satoshi’s Vision (SV).

Wat nu?

Zoals het er nu uit ziet zal de hard-fork optreden op 15 november waarna de Bitcoin Cash blockchain zich in tweeën deelt. Vervolgens bepalen de miners van de blockchain wélke van de twee zij zullen ondersteunen en dus zullen minen. Beide blockchains gebruiken hetzelfde mining algoritme en zullen daarom moeten concurreren om zoveel mogelijk miners aan hun zijde te krijgen. De blockchain met de meeste miners, en dus de meeste processorkracht, kan als de meest veilige blockchain worden beschouwd. De bredere Bitcoin Cash community speelt hierbij ook een belangrijke rol. Zij bepalen immers via marktwerking wat de prijs is van een Bitcoin op beide blockchains en dit heeft op zijn beurt veel invloed op welk van de twee blockchains voor miners meer winstgevend is om te minen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen beide blockchains overleven maar zal er één dominant worden.

Voor Bitcoin Cash (BCH) gebruikers

Voor bezitters en gebruikers van Bitcoin Cash (BCH) is het een spannende tijd omdat de hard-fork onzekerheid met zich meebrengt, maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid om hun waarde te vermeerderen omdat zij na de splitsing op beide blockchains cryptovaluta zullen bezitten. Hiervoor hoeven gebruikers niets te doen behalve de hard-fork af te wachten. Nadat het netwerk is gesplitst beschikken zij over cryptovaluta op zowel de Bitcoin ABC als de Bitcoin SV blockchains. Toch is de splitsing niet geheel zonder risico’s. Het is immers lastig te bepalen welke software, handelsbeurzen en andere dienstverleners op welke blockchain zijn afgestemd en dat brengt het risico met zich mee dat er Bitcoins van de Bitcoin ABC blockchain naar een Bitcoin SV adres worden gestuurd en vice versa. Veel handelsbeurzen en softwareaanbieders wachten tot het allerlaatste moment om een keuze te maken over welke variant zij zullen ondersteunen en de nodige upgrades door te voeren. Het is daarom nadrukkelijk afgeraden om rondom het tijdstip van de hard-fork Bitcoin Cash transacties te maken en in plaats daarvan enkele dagen te wachten tot het stof is gedaald. In het geval dat u gebruik maakt van een Bitcoin Cash wallet of een handelsbeurs waarop u Bitcoin Cash bezit dan is het belangrijk dat u achterhaalt wélke van de twee varianten ondersteund wordt. In sommige gevallen worden beide varianten ondersteund en in andere gevallen slechts één.

Invloedrijke persoonlijkheden

De splitsing is bijzonder opmerkelijk omdat de tegenstanders belangrijke persoonlijkheden zijn binnen de Bitcoin Cash community. Bitcoin SV komt namelijk voort uit het kamp van Craig Wright en hij claimt de echte Satoshi Nakamoto te zijn. Hoewel deze claim binnen de bredere crypto-community voornamelijk wordt betwist geldt Craig Wright binnen de Bitcoin Cash community als een belangrijke invloed. In het rivaliserende kamp van Bitcoin ABC vinden we echter Roger Ver, ook een belangrijke persoonlijkheid uit de geschiedenis van Bitcoin en Bitcoin Cash.

De huidige stand van zaken

Op dit moment lijkt Bitcoin ABC verreweg de meeste steun te ontvangen uit de community. Via cash.coin.dance/nodes is te zien in welke mate de miners de verschillende plannen steunen en op dit moment geeft ruim 51% van de miners aan na de hard-fork Bitcoin ABC software te zullen draaien. Bitcoin SV geniet slechts 6% van de steun van de miners. Ook grote handelsbeurzen zoals bijvoorbeeld Binance en Coinbase hebben hun standpunt bekend gemaakt en hebben aangegeven Bitcoin ABC te zullen ondersteunen. Dat betekent niet dat zij nooit Bitcoin SV zullen ondersteunen, maar wel dat de huidige integratie en de BCH-ticker worden toebedeeld aan Bitcoin ABC’s implementatie van Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash koers-stijging

Als gevolg van de aankomende splitsing heeft Bitcoin Cash de afgelopen periode een flinke koersstijging meegemaakt. De prijs per Bitcoin Cash steeg in één week van ongeveer $420 naar ongeveer $620. Veel van de stijging komt voort uit het feit dat bezitters van Bitcoin Cash na de splitsing twee varianten cryptovaluta zullen over houden. Aangezien zowel de bitcoins op Bitcoin ABC als de bitcoins op Bitcoin SV’s een waarde zullen hebben zien veel crypto-handelaren de splitsing als een makkelijke manier om geld te verdienen. De koersstijging kan echter van korte duur zijn omdat handelaren direct na de splitsing hun winst kunnen pakken door hun nieuw verkregen cryptovaluta te verkopen.