G20 richt zich op internationale Crypto-regelgeving en belasting

Tijdens de G20 conferentie in Buenos Aires die op dit moment plaatsvindt is besloten dat de aangesloten landen zich gaan richten op het ontwerpen van internationale wetgeving om cryptovaluta te reguleren en te kunnen belasten. De uiteindelijke wetgeving die hieruit voortkomt moet rond 2020 van kracht worden.

G20 bijeenkomst

Cryptovaluta staat steeds meer in de spotlight bij overheden en instanties. Op dit moment vindt er een G20 bijeenkomst plaats in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires waarin besloten is om internationale regelgeving met betrekking tot cryptovaluta te creëren. Het ontbreken van internationale standaarden en regels zou op dit moment het witwassen van geld en het financieren van terrorisme mogelijk maken. Ook levert de globale aard van cryptovaluta nieuwe problemen op en zorgt het voor onduidelijkheden op lokaal niveau. De Japanse nieuws website Jiji.com rapporteert bijvoorbeeld dat er in Japan op dit moment geen mogelijkheid bestaat om lokaal belastingen te heffen over bedrijven die zich niet in Japan hebben gevestigd. De nieuwe internationale standaarden die voort komen uit de G20 top moeten uiteindelijk zorgen voor een uniforme aanpak en helderheid verschaffen aan de deelnemende landen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Duidelijkheid in 2020

Deelnemende landen krijgen ongeveer een jaar de tijd om met voorstellen te komen die tijdens een volgende bijeenkomst worden besproken. Bij het opstellen van de regelgeving wordt uitgegaan van de adviezen van het Financial Action Task Force (FATF), een internationaal adviesorgaan uit Frankrijk dat 35 deelnemende landen telt. De uiteindelijke regelgeving die hieruit voort komt zou in 2020 van kracht moeten worden wanneer Japan de G20 voorzittersrol vervuld.

G20 richt zich op internationale Crypto-regelgeving en belasting

FATF advies

Het FATF gaf in 2015 al eerder eens adviezen uit met betrekking tot cryptovaluta, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. Destijds leverde dat standaarden op met name gericht op cryptovaluta-handelsbeurzen en andere financiële poortwachters van de cryptovaluta-wereld. Naar aanleiding van onder andere deze standaarden is het inmiddels op de meeste plekken ter wereld verplicht om voor cryptovaluta-handelsbeurzen en andere ruilplaatsen om een zogenaamd KYC (Know-Your-Customer / Ken-uw-Klant) en AML (Anti-Money LaunderingAnti-Witwaspraktijken) beleid te voeren. In de praktijk betekent dit voor gebruikers dat zij bereid moeten zijn hun identiteit te verifiëren voordat ze gebruik kunnen maken van een handelsplatform.

Positief teken

De aandacht voor internationale wetgeving is voor de crypto-industrie geen slechte zaak. Door de onduidelijkheden rondom crypto-regelgeving of het geheel ontbreken ervan is het voor veel bedrijven in veel landen nog te riskant om zich met cryptovaluta bezig te houden. Landen die populair zijn onder cryptovaluta bedrijven, zoals Zwitserland en Malta, zijn dan ook vooral populair omdat zij wél een integrale regelgeving bieden. Behalve dat deze landen voor de crypto-industrie veelal een gunstig financieel klimaat scheppen is het voor bedrijven minstens zo belangrijk dat zij dankzij duidelijke regelgeving duurzaam te werk kunnen gaan zonder het risico te lopen in de toekomst met de wetgeving te botsen. De internationale aandacht op de G20 top is dan ook een teken dat crypto in de toekomst in toenemende mate een gereguleerde sector zal worden wat drempelverlagend werkt en de sector van een bepaalde legitimiteit voorziet.

Roep om internationale wetgeving

Er gaan al langer stemmen op om internationale wetgeving met betrekking tot cryptovaluta op G20 niveau te regelen. De Franse minister van financiën Bruno Le Mairie riep in juli de G20 nog op aandacht te schenken aan het onderwerp, en ook de Japanse overheid heeft al eerder aangegeven dat het bij hen hoog op de agenda staat. Ook vanuit de bedrijvensector klinkt de roep om internationale standaarden steeds vaker. Zo gaf de CEO van Circle, een dochteronderneming van Goldman Sachs, in oktober nog aan dat hij hoopt op internationale standaarden die op G20 niveau worden vastgesteld.

Inschrijven nieuwsbrief