Chinese Bitcoin miner mag niet naar VS komen wegens angst voor spionnen

President Joe Biden heeft onlangs een uitvoerend bevel uitgevaardigd dat MineOne Ltd., een door China ondersteunde bitcoin miner, verbiedt grond te bezitten in de buurt van een nucleaire raketbasis in Wyoming. Dit bevel, uitgegeven in samenwerking met het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), wijst op aanzienlijke nationale veiligheidsrisico’s als reden voor deze beslissing.

China wil bitcoin minen in VS

De locatie van MineOne vlakbij de F.E. Warren Air Force Base en een Microsoft datacenter zorgt voor politieke problemen. Er is sprake van extra gevaar vanwege nieuwe politieke beslissingen. De nabijgelegen infrastructuur dat er al is, is een probleem. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de locatie zou kunnen dienen voor uitgebreide surveillance en gegevensverzameling door China. Dit wordt versterkt door het toenemende bewustzijn over de impact van buitenlandse investeringen en eigendommen dicht bij kritische nationale veiligheidsinfrastructuur.

CFIUS, belast met het toezicht op buitenlandse investeringen om te verzekeren dat deze geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, heeft richtlijnen geïmplementeerd die strenger toezicht vereisen op buitenlandse transacties die gevoelige data en technologieën betreffen. Het recente bevel van Biden versterkt deze benadering door nadrukkelijk aan te dringen op de evaluatie van buitenlandse investeringen die de Amerikaanse technologische leiderschap en de veerkracht van de toeleveringsketens kunnen ondermijnen​.

Volgens het Witte Huis is de maatregel bedoeld om te voorkomen dat financiering van “entiteiten die zich bezighouden met specifieke activiteiten gerelateerd aan deze technologiegebieden die de acuutste nationale veiligheidsrisico’s opleveren”. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van dit bevel ligt bij de minister van Financiën. Locaties van bitcoin miners in bepaalde regio’s hoort daar ook bij.

Dit besluit past binnen een bredere strategie om de invloed van buitenlandse, vooral Chinese, operaties die als risicovol worden beschouwd voor de Amerikaanse nationale veiligheid te beperken. De stap wordt gezien als een onderdeel van de aanhoudende inspanningen van de VS om zijn nationale veiligheidsinstrumenten aan te scherpen tegen mogelijke bedreigingen door buitenlandse investeringen in cruciale technologieën en infrastructuur​.

Lees meer over:
AmerikaChinamining

    Door: Robin Heester

    Sinds 2016 bezig met cryptocurrency. Nu al geruime tijd vooral bezig met bitcoin. Hup bitcoin! :)...