Hoe Werkt Blockchain-technologie en Wat Betekent Dit Voor Cryptocurrencies?

blockchain

Blockchain is één van de belangrijkste termen in de wereld van cryptocurrency. Het vormt de drijvende krachter achter bijna alle cryptomunten en garandeert de decentralisatie van digitale valuta. In dit artikel verdiepen we ons in de werking van blockchain, de toepassing ervan binnen cryptocurrency en de veiligheid van hedendaagse blockchains.

Wat is een blockchain?

De blockchain fungeert als een openbaar logboek voor cryptomunten, waarin alle transacties worden bijgehouden. Deze blockchain is voor iedereen inzichtelijk, maar is zodanig ontworpen dat niemand er wijzigingen in kan aanbrengen.

In een blockchain worden continu nieuwe ‘blocks’ met informatie toegevoegd aan deze openbare ‘keten’. De manier waarop deze blocks worden toegevoegd, verschilt per cryptomunt. Een bekend voorbeeld is Bitcoin, waarbij nieuwe blocks via mining worden toegevoegd als een miner een specifiek algoritme oplost.

Deze nieuwe blocks worden door meerdere nodes gecontroleerd om te garanderen dat de informatie overal gelijk is. Vervolgens wordt het block toegevoegd aan de blockchain, waardoor de transacties definitief zijn.

De blockchain draagt bij aan de veiligheid van het netwerk. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een digitale cryptomunt meerdere keren kan worden uitgegeven.

De belangrijkste aspecten van de blockchain

  • Blockchains zijn veilig doordat elk nieuw block door meerdere nodes wordt gecontroleerd voordat het wordt toegevoegd aan een openbare database. Deze database is voor iedereen toegankelijk en controleerbaar.
  • In de cryptomarkt worden blockchains gebruikt om onafhankelijk te zijn van een centrale autoriteit die transacties verwerkt. Zo kan het systeem decentraal functioneren.
  • Er bestaan verschillende systemen om blockchains actueel te houden. Bitcoin gebruikt bijvoorbeeld een mining-systeem, wat leidt tot hoge energiekosten. Andere cryptomunten maken gebruik van duurzamere methoden om hun blockchain te onderhouden.

Hoe werkt blockchain?

De technologie achter blockchain werd voor het eerst concreet toegepast in 2008 door Satoshi Nakamoto bij de ontwikkeling van Bitcoin. Hoewel er al eerder over blockchain werd gesproken, was het met Bitcoin dat de techniek echt werd ontwikkeld en een functionerend systeem tot stand kwam.

Een blockchain kan je zien als een soort database. In het geval van cryptocurrency functioneert het als een database van een bank of een andere transactieverwerker, maar dan met een cruciaal verschil. Waar traditionele databases gesloten en centraal beheerd worden, bestaat een blockchain uit een keten van blocks die door iedereen toegevoegd kunnen worden. Deze blocks bevatten informatie over transacties, zoals het verzendadres, het ontvangstadres en de omvang van de transactie.

Je kunt de volledige blockchain van een cryptomunt zelf downloaden en inzien. Zo is bijvoorbeeld de huidige Bitcoin blockchain ongeveer 550 GB groot. Er zijn ook diverse websites die het eenvoudiger maken om specifieke blocks of transacties in blockchains op te zoeken.

Het openbare karakter van de blockchain zorgt ervoor dat transacties voor iedereen inzichtelijk zijn, hoewel de persoonlijke gegevens van de betrokken partijen niet in de blockchain worden opgeslagen. Zo is het niet mogelijk om direct vanuit de blockchain te achterhalen wie of welke crypto wallet een bepaalde transactie heeft verricht.

Lees hier verder hoe Bitcoin werkt en hoe jij Bitcoin kan kopen.

Voorbeeld Bitcoin block

Een voorbeeld van een Bitcoin block

Hoe wordt blockchain gebruikt?

De meest bekende toepassing van blockchain is hierboven beschreven, het ontstond door cryptocurrency en wordt vooral voor cryptomunten gebruikt. De techniek kan echter ook in andere sectoren goed toegepast worden waardoor er inmiddels ook al flink geëxperimenteerd wordt met de mogelijkheden van Bitcoin.

TransactiesSupply ChainsDigitale identiteitGezondheidszorg

Transacties

Zoals gezegd zijn transacties op dit moment de meest gebruikte toepassing voor blockchain technologie. Op de blocks worden telkens transacties opgeslagen en geverifieerd zodat deze uitgevoerd kunnen worden.

Supply Chains

Voor het in kaart brengen en beheren van supply chains kan de blockchain ook een goede oplossing bieden. Met blockchain-technologie kan de gehele supply chain voor een bepaald product in de blockchain verwerkt worden en kunnen bedrijven veel betere grip houden op hun processen en de kwaliteit van hun producten.

Digitale ID

Eén van de belangrijkste voordelen die blockchain biedt, is dat het online beter mogelijk is om eigenaarschap toe te kennen. Dit gebeurde al met NFT’s, maar kan ook met de ontwikkeling van een digitale ID. Door de blockchain technologie kan niemand je ID misbruiken en heb jij als enige zeggenschap over dit ID.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren veel moeite gehad met de overgang naar digitale dossiers. Deze kenden soms lekken terwijl dat dit in deze sector zeer ongewenst is. Met blockchain technologie kan de privacy van patiënten beter beschermd worden en ontstaan er betere mogelijkheden van het verwerken van andere data.

De voor- en nadelen van blockchain

Blockchain technologie heeft de afgelopen jaren voor een online revolutie gezorgd. Het voelt misschien als het al jaren bestaat, maar relatief gezien is het nog een jonge markt. Zoals bij alle nieuwe ontwikkelingen, zeker online, kent het enkele voor- en nadelen:

Voordelen

  • Veiligheid: Blockchain technologie zorgt, mits het goed wordt toegepast, voor betere veiligheid voor gebruikers. Er is niemand die de rechten heeft om de opgeslagen data nog aan te passen. Dat betekent dat jouw gegevens en transacties beveiligd zijn tegen invloed van buitenaf.
  • Decentralisatie: Het belangrijkste voordeel van blockchain technologie is dat er geen centrale partij meer nodig is die de database beheert. Dat wordt nu gedaan door een grote groep miners en nodes.
  • Openbaar: De blockchain is altijd in zijn volledigheid openbaar terug te vinden. In sommige gevallen kun je de gehele blockchain downloaden als tekstbestand, maar het is bij de grote blockchains ook mogelijk om op bepaalde websites terug te zoeken in alle data.

Nadelen

  • Kwetsbaarheden: De Bitcoin blockchain staat bekend als zeer veilige blockchain waar niemand zomaar tussenkomt. Er zijn echter ook meer kwetsbare blockchain netwerken die met minder veilige consensusmechanismen werken en aan te vallen zijn door hackers.
  • Alles is definitief: Alles wat er geregistreerd wordt op de blockchain is direct definitief omdat niemand het meer aan kan passen. Dat betekent dat je bij eventuele foutjes deze ook niet meer kan herstellen en zal moeten leven met de gevolgen.
  • Schaalbaarheid: Bij veel blockchains is de schaalbaarheid van het netwerk een probleem. Dit houdt in dat er niet veel transacties tegelijkertijd verwerkt kunnen worden en je soms lang moet wachten voordat een bepaalde transactie voltooid is.

Is blockchain veilig?

In de voor- en nadelen hierboven staat het al benoemd; de veiligheid van blockchains. Ondanks de grote mate van veiligheid die blockchains met zich mee brengen, zijn er ook kwetsbaarheden in sommige blockchain netwerken.

In de basis biedt een blockchain veiligheid omdat het fraude voorkomt, het onmogelijk maakt om transacties terug te trekken of aan te passen en meer. Dit komt omdat elk block gecontroleerd wordt door alle nodes in een blockchain netwerk; als er verschillen in de data zitten, wordt dit direct herkend en worden transacties geweigerd.

Het voorkomen van manipulatie is vooral online een belangrijke ontwikkeling. Juist hier is er vaak sprake van oplichting of het inbreken in bepaalde systemen door hackers.

Dat blockchains een extra laag veiligheid bieden aan online databases betekent niet dat elke blockchain waterdicht is. Omdat er zoveel geld omgaat in de wereld van cryptocurrency zijn veel hackers actief bezig met manieren zoeken hoe zij de blockchain aan kunnen vallen.

51% aanvallen

De bekendste manier om een blockchain netwerk aan te vallen is de 51%-aanval. Hierbij probeert een hacker, of een groep hackers, meer dan 50% van het netwerk in handen te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door meer dan de helft van alle mining activiteit te produceren.

Zodra één persoon of groep 51% van het blockchain netwerk aanstuurt, heeft het de mogelijkheid om de blockchain aan te passen. Vanaf dat moment kunnen er transacties tegengehouden worden, teruggedraaid worden of bepaalde coins dubbel uitgegeven worden.

is blockchain veilig

Falende techniek achter blockchain

Naast de blockchain zelf, zijn er binnen de crypto markt meer gevaren waar je op moet letten. Een goed voorbeeld is de stablecoin die Terra Luna uitbracht; deze coin moest zich spiegelen aan de dollar en werkte op de blockchain van LUNA.

Met de blockchain zelf ging het prima, maar de achterliggende techniek die de ‘peg’, de connectie met de dollar, moest vasthouden ging onderuit. De waarde zakte weg en de paniek die toen ontstond zorgen voor het einde van de stablecoin en het Terra Luna netwerk.

Lese meer over over de Terra Luna koers.

De toekomst van blockchain

Op dit moment wordt blockchain-technologie vooral gebruikt in de crypto wereld, maar het kan ook in veel meer sectoren toegepast worden. Enkele logische markten waar blockchain gebruikt kan gaan worden, vind je hieronder.

Digitaal stemmen

Digitaal stemmen is in Nederland afgeschaft doordat de veiligheid van stemmers niet gewaarborgd kon worden. De digitale stemmachines konden op afstand uitgelezen worden en het is juist cruciaal dat de privacy van stemmers overeind blijft staan. Met blockchain technologie kunnen stemmen digitaal geregistreerd worden en op een veilige manier bijgehouden worden. Als er immers een verschil tussen de informatie in blocks zit, valt dit direct op bij de nodes en worden deze stemmen niet geregistreerd.

Toegangskaartjes

Blockchain wordt op dit moment al toegepast bij de verkoop van toegangskaartjes voor concerten, voorstellingen en en meer. Met de blockchain technologie kan er op een veilige manier unieke kaartjes toegewezen worden aan de kopers. Hierdoor kan bijvoorbeeld illegale verkoop tegengegaan worden en kunnen kaartjes niet meerdere eigenaren hebben. In Nederland is het bedrijf Guts al enkele jaren actief met deze techniek om fraude tegen te gaan.

Vastgoed

Een wereld die nog geen kennis gemaakt heeft met blockchain is de vastgoedsector. Toch zou blockchain hier een uitstekende toepassing kunnen zijn en op den duur een groot deel van het werk van een notaris overnemen. Via de blockchain kan er goed bijgehouden worden wie de eigenaar van een bepaald pand is en ook de registratie van huurhuizen

Voedselketens

Een voedselketen is tegenwoordig vaak verspreid over de hele wereld. Om tot een samengesteld product te komen, worden er ingrediënten overal vandaan geïmporteerd en het is lastig voor producenten om bij te houden waar deze precies vandaan komen. Met blockchain technologie kan dit beter vastgelegd worden en wordt een voedselketen inzichtelijk voor alle deelnemers uit deze keten. Hiermee kan bijvoorbeeld ook een eerlijk loon voor medewerkers onderaan de keten beter gegarandeerd worden.

Automatisering van transacties

Eén van de ontwikkelingen binnen blockchain technologie van de afgelopen jaren zijn de toevoeging van smart contracts. Met smart contracts kun je afspraken op de blockchain automatiseren wat mogelijkheden biedt voor geautomatiseerde transacties die uitgevoerd worden nadat er bijvoorbeeld een opdracht wordt afgewikkeld. Dit werkt anders dan bij automatische transacties bij de bank, omdat de blockchain deze automatisch uit kan voeren als er een bepaalde tegenprestatie geleverd is.

Blockchain samengevat

Blockchain-technologie heeft de afgelopen jaren een omwenteling in de online wereld veroorzaakt. Het begon allemaal met de ontwikkeling van Bitcoin, waarbij de blockchain-technologie voor het eerst effectief werd ingezet. De Bitcoin blockchain is relatief eenvoudig; het verifieert en verwerkt transacties.

Op de Bitcoin blockchain vind je voornamelijk transactiegegevens. Bij nieuwere cryptomunten zijn vaak extra functies zoals smart contracts geïntegreerd, waardoor de blockchain meer informatie bevat en bruikbaar wordt voor diverse sectoren buiten de markt van digitale valuta.

Een kenmerk van blockchain is dat deze niet door één centrale partij, maar door een collectief wordt beheerd. Bij Bitcoin gebeurt dit bijvoorbeeld door een netwerk van miners en nodes die samenwerken om transacties te verifiëren en toe te voegen aan de blockchain. Dit decentrale karakter maakt de blockchain transparant en veilig.

Veelgestelde vragen over blockchain

Wat is blockchain en hoe werkt het?

Welke voordelen heeft blockchain?

Waar wordt blockchain voor gebruikt?

Hoe is blockchain ontstaan?

Waar wordt blockchain in de toekomst voor gebruikt?

Is blockchain veilig?

Wat is het verschil tussen public en private blockchains?