ECB Forum brengt centraal bankiers samen: ‘Misschien gaat rente wel omlaag’

8571 totale weergaven
ECB Forum brengt centraal bankiers samen: 'Misschien gaat rente wel omlaag'

Het recente ECB Forum bracht toonaangevende centrale bankiers samen, waaronder Christine Lagarde van de ECB, Jerome Powell van de Federal Reserve en Roberto Campos Neto uit Brazilië, om het veranderende economische landschap te bespreken. Hun inzichten boden een uitgebreide kijk op de mondiale economische vooruitzichten, met de nadruk op inflatie, rentetarieven en de impact van geopolitieke en technologische veranderingen.

Inflatie en rentetarieven

Christine Lagarde benadrukte de reis van renteaanpassingen in de Eurozone. Na een aanzienlijke periode van renteverhogingen verlaagde de ECB onlangs de rente met 25 basispunten. Lagarde benadrukte het belang van op data gebaseerde beslissingen en verklaarde: “Het is geen lineair proces… we zijn zeer gevorderd in dat desinflatoire pad.”

Jerome Powell gaf een vergelijkbaar perspectief vanuit de Federal Reserve en benadrukte de noodzaak van een voorzichtige aanpak. “We willen meer vertrouwen hebben dat de inflatie duurzaam naar 2% beweegt voordat we beginnen met het versoepelen van ons beleid,” legde Powell uit.

Beide leiders benadrukten de delicate balans die nodig is om te voorkomen dat te vroeg wordt versoepeld, wat de inflatie opnieuw zou kunnen aanwakkeren, of te lang wordt gewacht, waardoor economische stagnatie dreigt.

Economische veerkracht en risico’s

Ondanks aanzienlijke uitdagingen heeft de wereldeconomie veerkracht getoond. Powell erkende de onverwachte kracht van de Amerikaanse economie, met een groei van meer dan 3% vorig jaar. Lagarde herhaalde dit sentiment voor de Eurozone, waar recente inflatiegegevens positieve trends lieten zien. Beide merkten echter op dat er nog steeds onzekerheden zijn, met name met geopolitieke risico’s en de complexe dynamiek van de dienstensectorinflatie.

Roberto Campos Neto gaf inzichten vanuit Brazilië en besprak de unieke uitdagingen waarmee opkomende markten worden geconfronteerd. Hij benadrukte de impact van lokale en mondiale factoren op de inflatie en het begrotingsbeleid van Brazilië. Campos merkte op: “Er is een grote kloof tussen de huidige gegevens over zowel begroting als inflatie en de verwachtingen.”

Technologische impact: AI en Cybersecurity

Het forum ging ook in op de impact van generatieve AI en cybersecurity. Lagarde benadrukte de noodzaak van regelgevende kaders om de groei van AI te beheren en benadrukte de potentiële voordelen en risico’s ervan. Powell en Campos deelden deze zorgen en wezen op de noodzaak van zorgvuldige supervisie en het aanzienlijke energieverbruik dat gepaard gaat met AI-ontwikkeling.

Cybersecurity kwam naar voren als een belangrijk aandachtspunt. Powell beschreef het als “hetgeen waar je ’s nachts wakker van ligt” en benadrukte het potentieel voor ontwrichtende cyberaanvallen op financiële instellingen. Lagarde en Campos waren het hiermee eens en benadrukten de noodzaak van robuuste verdedigingen en coördinatie.

Toekomstige Vooruitzichten

Vooruitkijkend uitten de centrale bankiers voorzichtige optimisme. Powell suggereerde dat de Amerikaanse inflatie zou kunnen stabiliseren in de “midden tot lage tweëen,” terwijl Lagarde vergelijkbare uitkomsten voor de Eurozone voorspelde. Beide benadrukten het belang van voortdurende data-analyse en flexibele beleidsreacties om door het onzekere economische landschap te navigeren.

Campos, reflecterend op de toekomst van Brazilië, bleef vertrouwen houden in de technische nauwkeurigheid van het beleid van de centrale bank, ondanks politieke uitdagingen. Hij benadrukte de noodzaak van voortdurende hervormingen om structurele problemen aan te pakken en economische stabiliteit te handhaven.

Lees meer over:
Centrale bankenECBFed

    Door: Robin Heester

    Sinds 2016 bezig met cryptocurrency. Nu al geruime tijd vooral bezig met bitcoin. Hup bitcoin! :)...