EU dwingt “travel rule” af voor cryptobeurzen vanaf december

9596 totale weergaven

Vanaf 30 december 2024 moeten cryptobeurzen die actief zijn in de Europese Unie voldoen aan de nieuwe Travel Rule-regelgeving, gericht op het versterken van Anti-Money Laundering (AML) en Countering the Financing of Terrorism (CFT) maatregelen.

Nieuwe nalevingseisen

In een belangrijke stap om Anti-Money Laundering (AML) maatregelen te verbeteren, heeft de European Banking Authority (EBA) aangekondigd dat aanbieders van cryptodiensten tegen 30 december 2024 moeten voldoen aan de richtlijnen van de Travel Rule.

Deze regelgeving verplicht tot gedetailleerde rapportage over geldtransfers en crypto-activa, waardoor cryptobeurzen onder hetzelfde regelgevend toezicht komen te staan als traditionele financiële diensten.

Impact op crypto-uitwisselingen

Crypto asset service providers (CASP’s) zullen de informatie van gebruikers voor geldoverdrachten moeten verzamelen, transactiedoeleinden moeten identificeren en gekoppelde overdrachten moeten detecteren.

Deze aanbieders, samen met payment service provider (PSP’s) en tussenpersonen, krijgen twee maanden de tijd om te verklaren dat ze zich aan deze nieuwe vereisten houden.

De richtlijnen vereisen ook de verklaring van het beleid inzake multi-intermediatie en grensoverschrijdende overschrijvingen, gericht op het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Voordelen op lange termijn ondanks eerste uitdagingen

De EBA erkent de financiële druk die deze nieuwe regelgeving kan leggen op cryptobeurzen en dienstverleners.

De toezichthouder gelooft echter dat de voordelen op lange termijn, waaronder een effectievere bestrijding van financiële misdrijven, zullen opwegen tegen de initiële kosten.

Dit initiatief sluit aan bij het bredere regelgevingskader van de EU voor het beheren van risico’s op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en positioneert de EU als leider op het gebied van cryptoregulering.

Gedetailleerde rapportagevereisten

Onder de nieuwe richtlijnen moeten cryptobeurzen gedetailleerde informatie rapporteren over de opdrachtgever en begunstigde van elke overdracht.

Dit omvat persoonsgegevens en transactiegegevens om volledige traceerbaarheid en naleving van de Financial Action Task Force (FATF) normen te garanderen.

Op deze manier streeft de EU naar een consistente en effectieve aanpak voor het monitoren van cryptotransacties in alle lidstaten.

Grensoverschrijdende overboekingen

De verordening heeft ook betrekking op grensoverschrijdende overboekingen en verplicht aanbieders van cryptodiensten om een duidelijk beleid te voeren.

Dit is vooral belangrijk voor het voorkomen van illegale activiteiten die gebruik maken van verschillen in jurisdictie.

Aanbieders moeten ervoor zorgen dat ze robuuste mechanismen hebben om dergelijke transacties op te sporen en te rapporteren, waardoor het beveiligingskader rond crypto-activa verder wordt aangescherpt.

Reactie en voorbereidingen van de sector

Terwijl sommige belanghebbenden in de sector de regelgeving zien als een stap in de richting van het legitimeren van de cryptosector, uiten anderen hun bezorgdheid over de mogelijke impact op de privacy en operationele uitdagingen.

Cryptobeurzen en dienstverleners hebben nu de taak om hun compliance-procedures te herzien en bij te werken, waaronder Know Your Customer (KYC)-processen en transactiecontrolesystemen.

Het doel is om een balans te vinden tussen naleving van de regelgeving en het behouden van de gebruikerservaring.

Nu de deadline nadert, moeten bedrijven in de crypto-industrie zich aanpassen aan deze nieuwe regelgeving om binnen de EU te kunnen blijven opereren. Deze aanpassingsperiode is cruciaal om de groei van de sector te waarborgen en tegelijkertijd de strenge AML/CFT-normen te handhaven.

Lees meer over:

    Door: Raul Gavira

    Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....