Handel in bitcoinmarkt meer in euro, en minder in dollars

901 totale weergaven

In 2023 intensiveerde de Amerikaanse toezichthouder, de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), haar optreden tegen cryptocurrencies, wat leidde tot aanzienlijke veranderingen in de cryptomarkt. De SEC verhoogde haar toezicht op cryptobedrijven vanwege hun vermeende falen om te voldoen aan de regelgeving.

Deze agressieve regulering leidde tot kritiek van bedrijven en pleitbezorgers van, die het o.a beschreven als regeldrift. Het verhoogde toezicht van de SEC richtte zich aanvankelijk op zaken als het uitgeven van tokens en soortgelijke zaken, maar recentlijk focuste het zich op cryptobedrijven die optraden als niet-geregistreerde beurzen en broker-dealers. Ook rechtszaken tegen grote beurzen zoals Binance en Coinbase maakten deel uit van deze aanpak​​.

Naast de regelgevende ontwikkelingen was er ook een bankencrisis in de VS die van invloed was op de cryptomarkt. In maart 2023 faalden drie middelgrote Amerikaanse banken, wat een scherpe daling in de wereldwijde bankaandelen veroorzaakte en een snelle reactie van regelgevers om mogelijke wereldwijde besmetting te voorkomen.

Twee van deze banken, Silvergate Bank en Signature Bank, hadden enige blootstelling aan cryptocurrency en faalden te midden van turbulentie in die markt. De crisis werd zo ernstig dat er grote interbancaire geldstromen plaatsvonden om de balansen van banken te versterken, en sommige analisten begonnen te spreken van een mogelijk bredere Amerikaanse bankencrisis.

In reactie op de bankencrisis hebben de drie belangrijkste Amerikaanse federale banktoezichthouders aangekondigd dat er buitengewone maatregelen zouden worden genomen om ervoor te zorgen dat alle deposito’s bij Silicon Valley Bank en Signature Bank zouden worden gehonoreerd​​.

Ondanks deze uitdagingen blijft de cryptomarkt zich aanpassen en evolueren. Hoewel het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, suggereren sommige trends dat de cryptomarkt misschien verschuift van de VS naar Europa.

Sinds maart 2023 is er een daling te zien in het marktaandeel van de dollar ten opzichte van de euro in de cryptomarkt. Het marktaandeel van de euro is nu 18%, een stijging van slechts 9% aan het begin van het jaar ten opzichte van de dollar.

Handel in bitcoinmarkt meer in euro, en minder in dollars
Lees meer over:
AmerikaBitcoin nieuws

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...