Janet Yellen roept op tot meer crypto-regulering en AI-bewustzijn

In haar jaarverslag vraagt de Amerikaanse minister van Financiën het Congres om ‘gaten’ in de federale regelgeving voor digitale activa te dichten. Minister van Financiën Janet Yellen dringt er bij de Amerikaanse wetgevers op aan om wetgeving aan te nemen die cryptocurrency’s en stablecoins reguleert. Ze getuigt dat de snel groeiende digitale activasector toenemende risico’s voor de financiële stabiliteit met zich meebrengt.

Regulering digitale activa

Haar optreden voor de Senaatscommissie voor Bankenhuisvesting en Stedelijke Zaken was om het jaarverslag van de Financial Stability Oversight Council, opgericht na de mondiale financiële crisis van 2008, uit te brengen.

“De raad richt zich op digitale activa en de daarmee samenhangende risico’s. Zoals het runnen van crypto-activaplatforms en stablecoins, potentiële kwetsbaarheden als gevolg van de volatiliteit van de prijzen van crypto-activa. En platforms die handelen buiten of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.” Yellen vertelt het aan de commissie. “Het Congres moet wetgeving aannemen om te voorzien in de regulering van stablecoins en van de spotmarkt voor crypto-activa die geen effecten zijn.”

Stablecoins

Stablecoins zijn ontworpen om een stabiele waarde te behouden, vaak $1 per munt, maar geheimhouding rond reserveactiva en andere risico’s maakt ze kwetsbaar voor destabiliserende runs, merkt ze op. De commissie gaat ook in op de rol van cryptocurrency bij de financiering van terrorisme, een bedreiging die vaak wordt aangehaald door senator Elizabeth Warren (met kanttekeningen).

“We weten dat terroristische groeperingen als Hamas, Al Qaeda en Hezbollah digitale middelen hebben gebruikt om geld in te zamelen en over te dragen. We hebben belangrijke instrumenten om illegale financiering tegen te gaan, maar de meeste daarvan dateren uit het tijdperk van na 11 september”, merkt commissievoorzitter senator Sherrod Brown op. “Moeten we, nu terroristen blijven innoveren, onze instrumenten voor terrorismebestrijding bijwerken om te reageren op de risico’s die digitale activa met zich meebrengen?”

“We hebben veel autoriteiten die ons in staat stellen actie te ondernemen, maar we hebben een aantal gaten in onze autoriteiten geïdentificeerd en een lijst met suggesties samengesteld voor manieren waarop de autoriteiten van het ministerie van Financiën kunnen en moeten worden versterkt”, antwoordde Yellen. “Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken om dat te bereiken.”

 

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...