Wetgevers waarschuwen voor uitrollen digitale pond

2014 totale weergaven

Britse wetgevers roepen op tot voorzichtigheid bij de invoering van de digitale pond in de detailhandel. Leden van de Treasury Select Committee hebben hun bedenkingen geuit over de implementatie van deze nieuwe valuta, waarbij ze het cruciaal vinden om een evenwicht te bewaren tussen innovatie en de mogelijke risico’s.

Het comité benadrukt het belang van een diepgaande beoordeling door de Bank of England en het Ministerie van Financiën. Deze beoordeling moet de voordelen, risico’s en kosten van de digitale pond nauwkeurig in kaart brengen. Zij stellen voor om in eerste instantie een lagere limiet te hanteren voor de waarde van digitale ponden, om zo het risico op een mogelijke bankrun te verminderen in tijden van financiële instabiliteit.

Een ander aandachtspunt in het rapport betreft de privacy van gebruikers. Het comité adviseert strikte regels voor de omgang met gebruikersgegevens door de overheid of de Bank of England. Dit moet ongeoorloofd toezicht voorkomen en de privacy van de gebruikers waarborgen.

Ook zijn er vragen over het totale kostenplaatje en andere implicaties.

Parallel hieraan, krijgen investeringsmanagers in het VK steun om blockchain-technologie te gebruiken voor de tokenisatie van fondsen, een stap die breekt met traditionele administratieve systemen.

De voorzitter van het comité, Harriett Baldwin, benadrukt de noodzaak van overtuigend bewijs dat de invoering van de digitale pond de Britse economie zal ten goede komen, zonder significante risico’s of buitensporige kosten. Ze pleit voor een uitgebreide analyse van deze factoren voordat een besluit wordt genomen over de integratie van de digitale pond in het financiële systeem.

 

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...