witwassen bitcoin aanpak btc rutte

Eerste Kamer bereidt besluit over “cryptowet” voor, nog geen uitkomst

Minister Hoekstra (CDA) van Financiën wil cryptobedrijven reguleren onder de bestaande Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Formeel gezien gaat het om de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245). Deze is in december 2019 met een zeer ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

Bestuurlijk gezien moet ook de Eerste Kamer nog een besluit nemen. Afgelopen dinsdag (gisteren) boog daarom de financiële commissie van de Senaat zich over het voorstel.

bitcoin meester

“Cryptowet” besluitvorming

In het voorlopige verslag (PDF) van de commissievergadering staan een aantal opvallende uitspraken. Zo stelt de fractie van de Christenunie de vraag:

‘Is het middel van een registratieplicht “hard” genoeg om het verschil te maken. Is de pakkans substantieel genoeg om het beoogde doel van dit wetsvoorstel te realiseren?’

Het is vooral de SP-fractie die een aantal kritische vragen stelt zoals:

Kan de regering reflecteren op de kritiek vanuit de branche dat de registratieplicht dusdanig is vormgegeven dat deze neerkomt op een verkapte vergunningplicht?

Ook zijn er vragen omtrent de (toezichts) kosten, die de cryptosector in de schoot geworpen krijgt.

Zoals bekend leven er binnen de branche zorgen over deze lasten en kosten. Deze kosten zouden niet goed opgebracht kunnen worden door kleine ondernemingen, die daardoor vervolgens door grote spelers uit de markt kunnen worden gedrukt. Kan de regering zich voorstellen dat zulks inderdaad het onbedoelde gevolg zou kunnen zijn van het voorliggende wetsvoorstel?

Op moment van schrijven is nog onduidelijk wanneer het wetsvoorstel op de plenaire vergadering als “hamerstuk” wordt afgehandeld. Gezien de ruime meerderheid in de Tweede Kamer, liggen de kaarten er voor minister Hoekstra gunstig bij.

1000 euro aan Bitcoin kopen zonder commissie? Ga aan de slag bij Bitvavo

Weerstand cryptosector

Zodra de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt aanneemt, heeft dat diverse gevolgen voor de Nederlandse cryptosector.

Cryptobedrijven dienen zich onder meer te registeren bij de Nederlandsche Bank en gaan onder toezicht van de DNB vallen. Na het aannemen van het wetsvoorstel gaat er een periode van zes maanden in. Bedrijven die na zes maanden niet zijn geregistreerd, vervallen in de illegaliteit.

Ook moeten bedrijven ongebruikelijke transacties melden bij de zogenaamde Financial Intelligence Unit (FIU), die beleidsmatig onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Tegen de serie wetsvoorstellen is hevige weerstand vanuit de cryptosector en privacy-organisaties.

Onder meer brancheorganisatie Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en Privacy First ageren tegen de plannen, net zoals financieel historicus Simon Lelieveldt op Twitter.

Jurist Clint Cabell heeft de gevolgen vanuit het wetsvoorstel in één artikel samengevat. Lees ze even op je gemak terug.  Binnenkort komt Cabell met een nieuw commentaar.
bitcoin kopen
Mis niks meer!
Invalid email address

Snel, Gemakkelijk, Goedkoop

Maak een gratis account aan bij Bitvavo en betaal in de eerste week geen handelskosten voor jouw eerste €1.000.

 

Maak nu een gratis account aan!