Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin’s 4-jarige cyclus

Een
reflectie op de 4-jarige marktcyclus van bitcoin – en hoe een gezonde BTC
markt die uiteindelijk de nek zal omdraaien voor
zijn eigen bestwil.

Dit is een vertaling van het artikel dat eerder verscheen bij het Amerikaanse Bitcoin Magazine.com,
ook van de hand van de anonieme Nederlander Dilution-proof.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin’s marktcycli

Op 3 januari 2009 lanceerde Satoshi Nakamoto het Bitcoin netwerk door
het eerste block (het ‘genesisblock’) in de Bitcoin blockchain te
minen.
Vandaag,
iets meer dan twaalf jaar later, beheert het netwerk meer dan $1
biljoen aan waarde en verplaatst dagelijks meer dan $20 miljard aan on-chain volume.

Bitcoin maakte eerst meerdere boom
& bust cycli
door waarin BTC meerdere keren de
hemel in is geprezen en dood
is verklaard
.

Om iedere keer op te staan uit de dood.

Dit proces is zich blijven
herhalen in een vierjaarlijkse cyclus, waardoor velen geloven dat er
een zekere mate van voorspelbaarheid is van de bitcoin prijs op de
lange termijn. Het
populaire Stock-to-Flow
(S2F) model
van de anonieme Nederlander Plan B is
daarvan het meest bekende voorbeeld.

In dit artikel beschouwen we eerst uitgebreid waarom de bitcoin prijs
beweegt in een vierjarige cyclus, wat is te verklaren met de
terugkerende halvenings.
Vervolgens
duiken we in de meer fundamentele eigenschappen van het Bitcoin
netwerk die gerelateerd zijn aan het gedrag van miners en die de gebruikers
beïnvloedt.

Ik
besluit met een hypothese hoe de volwassenwording van het
bitcoin netwerk uiteindelijk de vierjaarlijkse cyclus teniet doet en
ik betoog waarom het gunstig is voor het netwerk en de gebruikers.

Bitcoin’s vaststaande uitgifteschema

Toen
Satoshi Nakamoto het Bitcoin netwerk lanceerde was er een noodzaak om
(1) de bitcoin eenheden in circulatie te brengen en (2) vroege
gebruikers te stimuleren om daadwerkelijk te participeren in het
netwerk door hun eigen mining nodes te draaien en het netwerk te
beveiligen.

Door
dit te doen is de kans dat een enkele entiteit het netwerk kan
aanvallen via een 51%
aanval
verkleind.
Om
dit te bereiken besloot Satoshi Nakamoto om een bitcoin
uitgifteschema aan te houden, waarbij Bitcoin netwerk participanten
in eerste instantie een beloning van 50 bitcoin kregen voor het minen
van een block (ook wel de ‘coinbase’ genoemd; niet te verwarren
met de gelijknamige exchange).

Iedere
210.000 blocken (~4 jaar, uitgaande van block intervallen van 10
minuten) halveert deze beloning.
Na
de eerste halvening (28 november 2012) kregen miners nog 25 bitcoin,
na de tweede halvening (9 juli 2016) nog 12.5, na de vorige halvening
(11 mei 2020) nog 6.25, enzovoorts.

Dit
uitgifteschema is gecombineerd met Adam
Back
’s geniale proof-of-work
mechanisme, wat de basis legt voor Bitcoin’s monetaire
beleid
.
Het
heeft betrekking op het aantal munten dat in omloop zou zijn (figuur
1, blauwe lijn) en de vastgestelde monetaire inflatie (figuur 1,
oranje lijn) op block niveau. Een groot verschil met het monetaire
beleid wat de centrale
banken
hanteren.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
1: De bitcoin in circulatie
(blauw) en de monetaire inflatie (oranje) over de tijd (bron)

Impact halvening
op munten in circulatie, de vraag en de prijs

Bewust
of niet, de vierjaarlijkse halvenings die tot dusver drie keer in
Bitcoin’s bestaan plaatsvonden, zijn steeds een consistente trigger
geweest om de prijs omhoog te drijven.

Zoals
in de onderstaande figuur 2 te zien is, loopt de bitcoin prijs (witte
lijn) in het jaar na iedere halvening (verticale lijnen) flink op.
De
gemiddelde bitcoin prijs tijdens een bewegend tijdsvak van 4 jaren
(zwarte lijn) is hierdoor gedurende zijn hele bestaan positief
geweest.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
2: Een logaritmische grafiek
van de bitcoin prijs in Amerikaanse dollars en zijn bewegend
gemiddelde over 4 jaren.

De bitcoin prijs is voorafgaand aan ieder halvening event een
dynamisch equilibrium tussen:

 1. de hoeveelheid
  nieuwe munten die op de markt komen;
 2. de vraag naar
  bitcoin onder beleggers;
 3. de mate waarin
  die vraag komt van lange termijn hodlers die bitcoin van de markt
  gaan halen;

 4. en de mate
  waarin de toegenomen prijs of andere triggers bestaande hodlers
  weten over te halen om hun munten in te wisselen en zo de
  hoeveelheid munten in circulatie te vergroten.

Tijdens
de halvening wordt het aantal nieuwe bitcoin dat via mining in
circulatie komt gehalveerd.
Als
de vraag naar bitcoin onveranderd blijft, betekent dit dat zich
geleidelijk aan een tekort aan aanbod vormt. Omdat het aanbod aan
bitcoin perfect inelastisch is, is dit tekort niet op te lossen door
méér bitcoin te creëren.

Als
gevolg daarvan is het alleen mogelijk om de vraag naar bitcoin te
beantwoorden door bestaande bitcoin eigenaren te verleiden om hun
munten te verkopen – wat betekent dat de prijs zal moeten stijgen.
Vanwege
bitcoin’s status als Veblen
good
zal die stijgende prijs de vraag naar bitcoin
zelfs doen toenemen.

Schaarste!

Dat vergroot de schaarste van BTC nog verder en die stijgende vraag
doet de prijs nog sneller stijgen dan het gemiddeld – op basis van
historische prestaties – zou doen.
Die
prijsontwikkeling resulteert in een tijdelijke bubbel die tot dusver
iedere cyclus eindigt in een marktdaling en een daaropvolgende
bearmarkt van meerdere maanden.

Het
is een afkoelingsperiode die nodig is om een nieuw evenwicht te
vinden tussen aanbod en vraag en dat zich na elke cyclus op een
(veel) hoger niveau bevindt.
Dit
mechanisme is briljant gevisualiseerd door Croesus_BTC
in deze

THREAD: #Bitcoin halvings cause a supply shock. The slow accumulation of this supply shortage drives a bull market in the ensuing ~18 months.

2012 and 2016 halving -> 2013 and 2017 mania. 2020 halving on track for same.

This thread attempts to visualize those mechanics. pic.twitter.com/TOlxpI93KF

— Jesse Myers (Croesus 🔴) (@Croesus_BTC) October 23, 2020">Twitter
thread te zien in de onderstaande figuur 3.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
3: Een visualisatie door
Croesus_BTC
van hoe de halvening een aanbodtekort creëert dat de prijs doet
stijgen (bron)

Deze post-halvening prijsstijgingen van bitcoin zijn al behoorlijk
opvallend en bovendien is het causale mechanisme van zo’n cyclus
ook duidelijk.
Toch
is het aardig om met meer robuust bewijs te komen dat de bitcoin
prijs wel degelijk in een vierjarige cyclus beweegt.

In
dit
artikel dat btconometrics
op 15 april 2021 publiceerde is een Fourier
analyse
uitgevoerd om te bewijzen dat dit
daadwerkelijk het geval is.
Hoewel
de gebruikte statistische methoden relatief ingewikkeld zijn en het
toelichten daarvan het doel van dit artikel voorbijschiet, is de
visuele weergave wel rechtdoorzee te interpreteren.

In
figuur 4 is te zien dat de hoogste waarden zijn bereikt vlakbij de
rode lijn die de vierjarige cyclus vertegenwoordigt, wat illustreert
dat de cycliciteit in bitcoin inderdaad dichtbij ligt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
4: De resultaten van een
door btconometrics
uitgevoerde Fourier analyse, die visueel aantoont dat de bitcoin
prijs inderdaad in een cyclus van grofweg 4 jaren beweegt (bron)

De Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT)

Nu
we inzicht hebben in het onderliggende mechanisme van bitcoin’s
cyclus, kunnen we ons verdiepen in hoe cycliciteit eruit ziet.
Om
dit te doen heb ik een indicator gecreëerd met de naam Bitcoin Prijs
Temperatuur (BPT), geïntroduceerd in
dit artikel
.

In
het kort is de BPT te berekenen door van iedere bitcoin dagprijs de
gemiddelde bitcoin prijs van de voorgaande vier jaar af te trekken.
En
dat getal vervolgens te delen door de standaarddeviatie van de prijs
tijdens dat tijdsvenster.

Het
resultaat is een maat die weergeeft in welke mate de historische
bitcoin prijs afweek van zijn bewegend vierjarige gemiddelde en
daarbij de volatiliteit in acht neemt.
De
uitkomst zegt iets hoe ‘warm’ of ‘koud’ de prijs is –
vandaar de naam Bitcoin Prijs Temperatuur.

Door de standaarddeviatie mee te nemen in de maat houdt de BPT
rekening met volatiliteit, in tegenstelling tot verder vergelijkbare
indicatoren zoals de Mayer
Multiple
.

De bovenste grafiek
in de onderstaande figuur 5 geeft de BPT weer. Te zien is dat de bitcoin prijs
slechts zelden onder zijn 4-jarige gemiddelde (de blauwe
horizontale lijn bij 0) komt, en historisch gezien zijn vierjaarse
cyclus top bereikte bij een temperatuur van 8 of hoger.

Op
een kleiner tijdframe is de bitcoin prijs ook meermalen van bullish
of bearish trend veranderd bij een temperatuur van 2 en 6.

Hoewel
deze niveaus bepaald zijn op basis van een beperkte steekproef en dus
met een korrel zout genomen dienen te worden, zijn ze interessant om
te monitoren tijdens de huidige en toekomstige bitcoin marktcycli.

Ervan
uitgaande dat die vergelijkbaar zullen blijven aan de vorige cycli,
wat verderop in dit artikel besproken wordt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
5: De Bitcoin Prijs
Temperatuur (BPT) grafiek [links] en de volledige bitcoin prijs
geschiedenis met overlay van de BPT Banden [rechts]

Klok resetten

Een
andere manier om naar de cycliciteit van de BPT en bitcoin prijs zelf
te kijken is om ‘de klok te resetten’ bij iedere halvening.
Dat
creëert een grafiek, waarbij de BPT en/of bitcoin prijs per cyclus
zelf overlappend worden getoond, waardoor ze gemakkelijker te
vergelijken zijn.

In
de onderstaande figuur 6 is te zien dat de prijs temperatuur na de halvening
geleidelijk oploopt in toenemend tempo, met historisch gezien een
blow-off top circa 12 tot 18 maanden na de halvening.
Vervolgens
heeft het de resterende tijd van de vierjarige cyclus nodig om af te
koelen en een equilibrium te vinden ergens in de buurt van het
vierjarige gemiddelde.

De onderste grafiek in figuur 6 illustreert de daadwerkelijke bitcoin
prijs in Amerikaanse dollars (USD) per halvening cyclus met een
overlap van de BPT en BPT Banden.

Iedere
keer dat de prijs temperatuur de afkoelperiode van zijn vierjarige
cyclus bereikt, vond het een equilibrium bij een prijs die (ten
minste) een orde van grootheid hoger lag dan tijdens de vorige
cyclus.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Dit is tevens waarom dollar cost averaging (DCA) [of voor ons
wellicht ‘euro cost averaging’] in bitcoin en dit vasthouden voor
de lange termijn (of ten minste 4 jaren) historisch gezien zo’n
effectieve strategie is gebleken. Dit is overigens géén financieel
advies!

Het
maakt niet uit of je op de top of bodem hebt gekocht; zolang je de
bitcoin maar hebt bewaard gedurende 4 jaar heb je het historisch
gezien erg goed gedaan.
Zonder
de additionele kosten van tijd, stress en in sommige landen (zoals de
Verenigde Staten) belastingheffingen die komen kijken bij actief
handelen.

Impact van marktcyclus op Bitcoin’s hashrate

In
de aanloop van iedere Bitcoin halvening komen er artikelen in omloop
die ‘fear, uncertainty and doubt’ (FUD) verspreiden over wat we
‘mining death spiral’ noemen

Deze
mining death spiral FUD suggereert dat omdat de block subsidie
gehalveerd wordt, miners geconfronteerd worden met een 50% verlies in
winstgevendheid, wat ervoor zorgt dat (sommigen) van hen zullen
stoppen met minen.

Dit
maakt vervolgens het netwerk minder veilig en dus meer kwetsbaar,
waardoor de prijs zou dalen, de winstmarges van miners verder dalen,
deze nog meer apparatuur uitschakelen, enzovoorts.

Hoewel het waar is dat op korte termijn sommige miners apparatuur
uitschakelen die minder efficiënt is of op relatief dure energie
draait, is die dip amper te zien op lange termijn grafieken en zorgt
ervoor dat de resterende miners juist erg efficiënt en financieel
gezond zijn.

Nog
belangrijker is dat de tijdelijke dip zelfs volledig teniet wordt
gedaan door de positieve bijwerkingen van de door de halvening
getriggerde prijsstijging die al eerder is beschreven.

Door
een stijgende bitcoin prijs en het ontstane voorraadtekort door de
halvening, nemen de winstmarges van miners weer toe. Een extra
stimulans voor miners om (opnieuw) te gaan minen.

Vervolgens
neemt de hashrate van het netwerk nog meer toe, waardoor het juist
veiliger is geworden en dus waardevoller.

Dit
betekent dat op een groter tijdframe we precies het tegenovergestelde
zien gebeuren als wat de mining death spiral FUD suggereert dat zal
gebeuren – allemaal dankzij Bitcoin’s vierjaren cyclus.

In
figuur 7 is te zien dat de hashrate van het Bitcoin netwerk vrijwel
continue blijft stijgen.

Ook
valt af te leiden dat de hashrate amper daalt na iedere halvening (de
witte verticale lijnen) en als de bitcoin prijs en dus de BPT die we
eerder introduceerden stijgen, dat ook de groei in rekenkracht
versnelt.

Tijdens
de tweede helft van de cyclus waarbij de prijs afkoelt, stagneert
deze toename in rekenkracht – tot de volgende halvening
plaatsvindt.
Een
nieuwe marktcyclus stimuleert vervolgens opnieuw de snellere groei
van deze netwerk eigenschap die zo belangrijk is voor de veiligheid
van het systeem, wat de waarde van het netwerk vergroot.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
7: De Bitcoin hashrate met
een Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT) overlay.

Moeilijkheidsgraad

Om
te garanderen dat blocks iedere circa 10 minuten gemaakt blijven
worden heeft het netwerk een ingebouwd ‘difficulty adjustment’
mechanisme.

Dit
mechanisme is nodig om enigszins stabiel gebruik te kunnen maken van
het netwerk en dat het geplande afgifteschema daadwerkelijk over
langere tijd uitgespreid wordt.

Iedere
2016 blokken, wat overeenkomt met circa 14 dagen, maakt het netwerk
het iets gemakkelijker om te minen als er te weinig rekenkracht op
het netwerk is, en het iets moeilijker als er te veel hashrate op het
netwerk is.

Dit
betekent dat gedurende deze cycliperioden,
waarbij de
hashrate
blijft stijgen, er ook meer nieuwe bitcoin bijkomt
dan beoogd was volgens het oorspronkelijke afgifteschema dat uit gaat
van block intervallen van 10 minuten.

Puell Multiple

Dit
inspireerde David
Puell
om de ratio van de dagelijkse bitcoin afgifte en
de gemiddelde dagelijkse bitcoin afgifte over het afgelopen jaar te
verkennen, wat resulteerde in de Puell
Multiple
.

De
Puell Multiple wordt weergegeven in figuur 8, ondersteund met enkele
levels die er interessant uit zien op basis van visuele inspectie
(wat met een korrel zout genomen dient te worden).

Zoals
te zien is, daalt de dagelijkse bitcoin afgifte abrupt op de dag van
de halvening door het halveren van de block subsidie.

In
de maanden daarna, zodra de prijs begint te stijgen, wordt minen meer
winstgevend en wordt meer hashrate aan het netwerk toegevoegd,
waardoor de dagelijkse bitcoin afgifte weer stijgt.

Als
de bitcoin prijs stopt met groeien en de marktcyclus afsluit met een
blow-off top die opgevolgd wordt door een afkoelperiode nemen de
winstmarges van miners af waardoor de dagelijkse bitcoin afgifte weer
daalt.

De
Puell Multiple wordt daarom regelmatig gezien als een interessante
indicator om de cycliciteit in Bitcoin te monitoren vanuit een
on-chain perspectief.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
8: De Puell Multiple, een
maat voor de mate waarin de dagelijkse bitcoin afgifte verhoogd is
ten opzichte van de gemiddelde dagelijkse bitcion afgifte gedurende
het voorgaande jaar

Naast de hashrate groei en de resulterende toename in de dagelijkse
bitcoin afgifte die indicatief zijn voor het gedrag van miners, bevat
de Bitcoin blockchain waardevolle informatie over een andere
belangrijke groep marktdeelnemers: diegenen die de blockchain
gebruiken om bitcoin te verplaatsen.

Invloed van marktcyclus op mempool en transactie fees

Als
je het gedrag van die groep wilt visualiseren, dan is de meest
intuïtieve aanpak wellicht om een grafiek te maken van de
hoeveelheid dagelijkse transacties.
Echter,
als we dat doen, dan zouden we inderdaad een globaal stijgende trend
zien, maar die groei naarmate het Bitcoin netwerk volwassener wordt
stagneert.

Die
stagnatie kan goed worden verklaard: een Bitcoin block kan slechts
een bepaald aantal transacties bevatten, waardoor de maat geen ideale
proxy is voor het daadwerkelijke gebruik van het netwerk.

Als
alle nieuw gecreëerde blokken vol zijn dan stapelt het aantal
transacties in de wachtrij langzaam op.
In
Bitcoin wordt die wachtrij ook wel een ‘mempool’ genoemd, wat
gevisualiseerd wordt in figuur 9.

In
de onderstaande figuur is goed te zien dat het aantal op te pakken
transacties in de wachtrij snel gestegen is, nadat de bitcoin prijs
een nieuwe all-time high bereikte van $20.000 in december 2020.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
9: De Bitcoin mempool
grootte over het afgelopen jaar (mei 2020-2021) volgens mempool.space

De huidige mempool is al bijna een half jaar niet leeg geweest, wat
betekent dat wanneer een miner het afgelopen half jaar een block
heeft gecreëerd er voldoende keuze was in welke transacties daarin
op te nemen.

Een
logische conclusie is dat miners financieel erbij gebaat zijn om de
transacties die de miner de hoogste transactie fooi bieden daarin op
te nemen, wat inderdaad is hoe de meeste miners werken.

Als
gevolg hiervan worden transacties met een hoge transactie fooi eerst
opgenomen in blokken, terwijl transacties met een lage fee langer in
de mempool blijven.

Dit
is gevisualiseerd in figuur 9, waarin de mempool op dit moment vooral
gevuld is met transacties die een fooi van 1-5 satoshis per vByte
betalen, terwijl de mempool regelmatig geen transacties meer bevat
met een hogere fooi.

Een
implicatie van dit mechanisme is dat tijdens drukke tijden op het
netwerk iemand die een on-chain transactie wil maken op het netwerk
een relatief hoge fooi moet betalen om dat snel te bereiken.

Derhalve
ontwikkelt zich een ‘block space markt’, wat soms ook wel een
‘fee market’ genoemd wordt. Dit is echter technisch incorrect
omdat het de block space is waar op geboden wordt.

Omdat
de waarde van de transactie fees
die in Bitcoin blokken zijn meegenomen min of meer een effect is van
een groeiende markt, is het mijns inziens een betere proxy voor
netwerkactiviteit dan simpelweg te kijken naar transactie aantallen.

Figuur
10 visualiseert de gemiddelde bitcoin transactie fees in USD over de
tijd, met een overlay van de BPT metric die we eerder introduceerden.
In
aanloop naar iedere halvening neemt de gemiddelde transactie fee
al geleidelijk aan toe, maar die groei accelereert met name zodra de
bitcoin prijs opwarmt na iedere halvening.

Nadat
de marktcyclus zijn blow-off top bereikt en prijzen beginnen af te
koelen neemt de netwerk activiteit af en vind het een nieuw
equilibrium zodra de totale bitcoin marktcyclus een bodem vindt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
10: De gemiddelde bitcoin
transctie fees in Amerikaanse dollars (USD) met Bitcoin Prijs
temperatuur (BPT) overlay

Naast de cycliciteit is er in figuur 10 een duidelijke stijgende
trend te zien in de gemiddelde bitcoin transactie fees.
Hoewel
dit mogelijk over komt als een slechte zaak (willen we niet allemaal
liever weinig betalen om gebruik te maken van het netwerk?) is dit in
werkelijkheid van groot belang voor Bitcoin’s lange termijn
toekomst.

Immers,
naarmate de blok subsidie iedere vier jaar afneemt en op enig moment
volledig weg zal komen te vallen hebben de miners nog steeds een
beloning nodig om te blijven minen en transacties te verwerken.

Transactie fees en block subsidie

De onderstaande figuur
11 visualiseert het percentage waarin transactie fees
(rood) en de block
subsidie (blauw) de totale blok beloning
bepalen die miners ontvangen wanneer zij een nieuw blok creëren.

Als
je die percentages voor het eerst bekijkt op een continue schaal
(linker figuur), dan lijkt het alsof de transactie fees
relatief irrelevant zijn omdat de block subsidie het grote merendeel
van de totale block reward heeft bepaald gedurende Bitcoin’s hele
bestaan.

Hoewel
dit waar is, wordt het zodra je die percentages weergeeft op een
logaritmische schaal (rechter figuur) het een stuk duidelijker dat er
daadwerkelijk een duidelijke stijgende trend is in de mate waarin
transactie fees
een rol spelen in de totale blok beloning.

Je
kan zelfs zien dat de percentages per cyclus grofweg een order van
grootte toenemen, wat onderstreept hoe groot die daadwerkelijke groei
eigenlijk is.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
11: Transactie fees
en block subsidie als percentage van de blok beloning over de tijd op
een continue [links] en logaritmische schaal [rechts]

Het is moeilijk te voorspellen wanneer het punt bereikt zal worden
dat transactie fees
daadwerkelijk (consistent) een belangrijk deel van de blok beloning
zal bereiken (gebaseerd op een visuele inspectie; misschien na één
tot drie extra cycli?).

Echter,
zolang er ten minste enige activiteit op het Bitcoin netwerk is, dan
is het een gegeven dat dit punt bereikt zal worden in de toekomst
omdat het in geprogrammeerd is dat de blok subsidie uiteindelijk zal
komen te vervallen.

Wanneer
dat punt bereikt wordt is er nog één ontzettend belangrijke vraag
waar we dan een antwoord op zullen krijgen: zal de hashrate op het
netwerk op een relatief stabiel niveau blijven dat voldoende is om de
algehele veiligheid van het netwerk te garanderen?

Als
het antwoord daarop ‘ja’ is, dan heeft Bitcoin de belangrijkste
test uit zijn bestaan behaald en is het geslaagd voor het eindexamen
voor het bereiken van volledige volwassenheid.

Wellicht
is dat zelfs het punt waarbij de Bitcoin
Core
softwareversie kan worden opgewaardeerd naar 1.0
en daarboven.

Hoewel
we niet met absolute zekerheid kunnen vaststellen dat het antwoord op
die vraag uiteindelijk beantwoord zal worden met ‘ja’ kan er wel
een pleidooi gemaakt worden om optimistisch te zijn over de uitkomst
daarvan, zoals Dan Held deed in dit
artikel uit mei 2019
.

Dit
brengt ons bij het laatste deel van dit artikel, waarin we zullen
hypothetiseren wat de impact van dat perspectief op de vierjarige
cyclus zal zijn en hoe die toekomst er
voor Bitcoin uit zal komen te zien.

Hoe een gezonde bitcoin
markt de vierjarige koerscyclus verdooft

De
ondertitel van dit artikel verklapt eigenlijk al mijn mening
hierover: zodra Bitcoin de boven beschreven ‘volledige
volwassenheid’ bereikt en een gezonde bitcoin
markt heeft die miners voldoende ondersteunt om structureel de
lichten aan te houden, dan verwacht ik dat de vierjaarse
cycli zoals we die nu kennen langzaam
zullen uitdoven.

De
kortste route naar het onderbouwen van dat argument is om door te
spoelen naar de late jaren 2130, wanneer Bitcoin’s block subsidie
geschat wordt om op te raken.

In
de afwezigheid van een block subside zal 100% van de nieuwe vraag
naar Bitcoin moeten worden voldaan door bitcoin te kopen van
bestaande eigenaren (en tot zekere hoogte miners die een deel van hun
fees
zullen verkopen om de operationele kosten te dekken, wat
waarschijnlijk slechts een fractie van het totale aantal bitcoin zal
zijn die beschikbaar is op de markt).

Dit
creëert een perfect inelastische situatie waarin prijsveranderingen
een perfecte reflectie worden van veranderingen in vraag naar
bitcoin.

Om
deze eindstaat weer te geven is de visualisatie van Croesus_BTC
van de vraag en aanbod dynamiek aangepast naar deze nieuwe situatie
in figuur 12.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
12: Croesus_BTC‘s
visualisatie van de vraag en aanbod dynamiek in Bitcoin, bijgewerkt
voor het scenario waarbij de blok beloning op is

Nu we vastgesteld hebben dat de halvening cycli op enig punt in de
komende ~118 jaar zullen eindigen is het behulpzaam om terug te keren
naar het heden en te onderzoeken hoe de korte termijn route naar dat
eindstadium er uit zal zien.

Inflatie bij bitcoin

Om
die implicaties te begrijpen is het belangrijk om in te zien dat de
relatieve impact van iedere halvering van de blok subsidie
gelijk is (blok subsidie gedeeld door twee), maar de absolute
impact van iedere halvering op de blok subsidie afneemt over de tijd.

Bijvoorbeeld:
het vierjaarlijkse inflatiepercentage daalde in 2012 met 50%, maar
vervolgens in 2016 met 33.3%, in 2020 met 9.6% en zal in 2024 met
slechts 3.8% dalen, in 2028 met 1.7% en in 2032 met 0.8%.

Simpel
gesteld is het zo dat des te groter het percentage van de totale
hoeveelheid bitcoin die ooit in omloop zullen komen is dat al
uitgegeven is, des te kleiner de verandering in de absolute afgifte
van bitcoin nog zal zijn.

Nu
we hebben vastgesteld dat de block subsidie letterlijk ontworpen is om
te vervallen over de tijd is de laatste stap op te begrijpen wanneer
de halvering van de block subsidie daadwerkelijk zijn relevantie zal
verliezen.

Zoals
ik het zie zal dit waarschijnlijk niet toe te schrijven zijn aan een
enkel punt in de tijd, maar een geleidelijk proces zijn dat zal
gebeuren naarmate transactie fees
structureel een groter aandeel van de totale block beloning vormen dan
de block subsidie (figuur 13).

Het is tenslotte zo dat des te kleiner het aandeel van de block
subsidie in de totale block beloning wordt, des te kleiner de impact
van de halvenings zal zijn op de hoeveelheid bitcoin die circuleren
op de markt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
13: Zodra transactie fees
een groter aandeel vormen van de block beloning dan de block subsidie
kan verwacht worden dat het effect van de halvenings op Bitcoin’s
vierjaren cyclus zal afnemen.

Zijn de Bitcoin marktcycli op termijn verleden tijd?

Zodra
het hiervoor beschreven proces het punt heeft bereikt waarbij
transactie fees
het merendeel zijn geworden van de totale block beloning en de
vierjaarse
cyclus inderdaad zal uitdoven, dan zal het de toekomst van Bitcoin op
verschillende manieren beïnvloeden.

Ten
eerste zal het uitdoven van de vierjaarse
cyclus betekenen dat de prijs modellen die afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van een halvening-gerelateerde markt cyclus minder
nauwkeurig worden en op enig punt breken.

Dit
zou gelden voor de eerder gepresenteerde Bitcoin
Prijs Temperatuur (BPT) en BPT Banden
, maar ook voor
de populaire S2F
en S2FX modellen
.

De
grote vraag wat betreft laatstgenoemde modellen (de BPT is niet
voorspellend,
de S2F en S2FX modellen wél); breken die modellen naar beneden
(bijvoorbeeld door afnemende winsten naarmate de volatiliteit
afneemt) of naar boven (bijvoorbeeld door een steiler worden de
adoptiecurve en/of een hyperinflatie achtige situatie)?

Ten
tweede zal de bitcoin prijs naarmate de afgifte van nieuwe munten
uitdooft in toenemende mate een pure uitdrukking van de vraag naar
bitcoin op de markt worden.

Dit
betekent dat een lange termijn, post- halvening cyclus toekomst de
cycliciteit in Bitcoin waarschijnlijk meer direct verbonden zal zijn
met de daadwerkelijke economische activiteit van zijn marktdeelnemers
en dus hun economische
cyclus
(soms ook de ‘business cycle’ genoemd).

Ten
derde, als de bitcoin prijs in toenemende mate een pure reflectie
wordt van de vraag naar bitcoin op de markt, dan neemt de
waarschijnlijkheid van het optreden van een dramatische exponentiële
prijstoename die groter is dan we tot dusver zagen toe.

Immers,
als gevolg van de continue afnemende afgifte van nieuwe bitcoin heeft
de vraag naar bitcoin in toenemende mate een directe invloed op de
prijs.

Bij
goud kunnen grote toenamen in vraag deels beantwoord worden door meer
goud te delven, maar dit is niet mogelijk bij bitcoin – wat bitcoin
het ultieme ‘harde geld’ maakt.

Als
Bitcoin een massa adoptie zou bereiken en vergelijkbare technologie
adoptie curve zou volgen als we gezien hebben bij bijvoorbeeld het
internet of mobiele telefoons (figuur 14), dan neemt de
waarschijnlijkheid op het optreden van een ‘supercycle’ toe (of
een mix tussen zo’n supercycle en de traditionele vierjaren cycli
als meer vloeiende overgang).

Iets
vergelijkbaars is ook beschreven door Croesus_BTC
in een

1) Everyone is familiar with @100trillionUSD S2F model. Critics recoil because it seems to scale too rapidly. What they're forgetting is an intangible amplifying force that I wanted to ballpark quantify: the normal distribution of technology adopters. pic.twitter.com/1Me6nACry0

— Jesse Myers (Croesus 🔴) (@Croesus_BTC) June 11, 2020">Twitter
thread uit juni 2020.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur
14: De diffusion of
innovations theorie van Dr. Everett Rogers uit 2003 (bron)

Ten vierde zal een ander gevolg van de afwezigheid van de vierjaren
cyclus zijn dat de bitcoin prijs waarschijnlijk op termijn minder
volatiel wordt.

Zoals
recent werd beschreven in
een notitie van JP Morgan
zou die ontwikkeling
positief zijn voor de interesse in de asset onder institutionele
investeerders, wat bitcoin verder zou valideren als macro store of
value.

Ten
slotte, als een gezonde block space markt inderdaad de vierjaren
cyclus van Bitcoin zal doen uitdoven, dan zal het waarschijnlijk duur
zijn geworden om on-chain transacties op het Bitcoin netwerk uit te
voeren.

Dit
betekent dat de meesten van ons in de toekomst waarschijnlijk niet
regelmatig gebruik zullen maken van de basis laag van Bitcoin.

Het
is meer waarschijnlijk dat de druk van on-chain transactie fees zal
stimuleren dat transacties meer effectief samengevoegd worden (of,
zoals Nic Carter het stelde op Baltic Honeybadger 2018, “container
ships, not parcels”) en de adoptie van lagen op Bitcoin (zoals het
lightning netwerk) gestimuleerd zal worden.

In
de toekomst zullen de meesten van ons vermoedelijk vooral dergelijke
lagen op Bitcoin gebruiken om er mee te communiceren, los van zo nu
en dan een lightning betalingskanaal openen of sluiten of voor grote
transacties.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op
het Amerikaanse Bitcoin Magazine
.

Speciale
dank gaat uit naar
GeertJancap
voor zijn nuttige feedback op het concept artikel.
Volg
Dilution-proof op
Twitter
om toekomstige updates te ontvangen.

Disclaimer:
Dit artikel is uitsluitend geschreven voor educatieve doeleinden en
moet niet gezien worden als investeringsadvies.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app!

Lees meer over:
BTCmarkton-chain

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

solana koers verwachtign Nieuws
Waarom Zakt Solana? What’s Next: Kan Solana €200 Worden Of €88?

In tegenstelling tot de rest van de crypto markt moest Solana over de afgelopen dagen...

Nieuws
Bitcoiners delen vroege emails met Satoshi

Recent zijn belangrijke inzichten in de begindagen van Bitcoin aan het licht gekomen door de...

scorpion casino online gambling platform Persberichten
Geïnteresseerd In Online Casino’s? Zoek Niet Verder Dan Het Op Crypto Gerichte Scorpion Casino, Dat Meer Dan 200 Spellen Heeft

Met een gevarieerde selectie van meer dan 200 spellen binnen een crypto gericht platform, onderscheidt...

Nieuws
Binance moet $4,3 miljard betalen, ex-CEO moet paspoorten inleveren van aanklager

Binance heeft een schikking van $4,3 miljard bereikt met de Amerikaanse autoriteiten. Dit komt na...

XRP koers Nieuws
Insider Verwacht Mogelijke XRP ETF 2024, Kan Ripple 1 Euro Worden

In de altijd spannende crypto wereld, wekt de recente voorspelling van voormalig Ripple-directeur Sean McBride,...

Lees meer