Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Een reflectie op de 4-jarige marktcyclus van bitcoin – en hoe een gezonde BTC markt die uiteindelijk de nek zal omdraaien voor zijn eigen bestwil.

Dit is een vertaling van het artikel dat eerder verscheen bij het Amerikaanse Bitcoin Magazine.com, ook van de hand van de anonieme Nederlander Dilution-proof.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin's marktcycli

Op 3 januari 2009 lanceerde Satoshi Nakamoto het Bitcoin netwerk door het eerste block (het ‘genesisblock’) in de Bitcoin blockchain te minen. Vandaag, iets meer dan twaalf jaar later, beheert het netwerk meer dan $1 biljoen aan waarde en verplaatst dagelijks meer dan $20 miljard aan on-chain volume.

Bitcoin maakte eerst meerdere boom & bust cycli door waarin BTC meerdere keren de hemel in is geprezen en dood is verklaard. Om iedere keer op te staan uit de dood.

Dit proces is zich blijven herhalen in een vierjaarlijkse cyclus, waardoor velen geloven dat er een zekere mate van voorspelbaarheid is van de bitcoin prijs op de lange termijn. Het populaire Stock-to-Flow (S2F) model van de anonieme Nederlander Plan B is daarvan het meest bekende voorbeeld.

In dit artikel beschouwen we eerst uitgebreid waarom de bitcoin prijs beweegt in een vierjarige cyclus, wat is te verklaren met de terugkerende halvenings. Vervolgens duiken we in de meer fundamentele eigenschappen van het Bitcoin netwerk die gerelateerd zijn aan het gedrag van miners en die de gebruikers beïnvloedt.

Ik besluit met een hypothese hoe de volwassenwording van het bitcoin netwerk uiteindelijk de vierjaarlijkse cyclus teniet doet en ik betoog waarom het gunstig is voor het netwerk en de gebruikers.

Bitcoin’s vaststaande uitgifteschema

Toen Satoshi Nakamoto het Bitcoin netwerk lanceerde was er een noodzaak om (1) de bitcoin eenheden in circulatie te brengen en (2) vroege gebruikers te stimuleren om daadwerkelijk te participeren in het netwerk door hun eigen mining nodes te draaien en het netwerk te beveiligen.

Door dit te doen is de kans dat een enkele entiteit het netwerk kan aanvallen via een 51% aanval verkleind. Om dit te bereiken besloot Satoshi Nakamoto om een bitcoin uitgifteschema aan te houden, waarbij Bitcoin netwerk participanten in eerste instantie een beloning van 50 bitcoin kregen voor het minen van een block (ook wel de ‘coinbase’ genoemd; niet te verwarren met de gelijknamige exchange).

Iedere 210.000 blocken (~4 jaar, uitgaande van block intervallen van 10 minuten) halveert deze beloning. Na de eerste halvening (28 november 2012) kregen miners nog 25 bitcoin, na de tweede halvening (9 juli 2016) nog 12.5, na de vorige halvening (11 mei 2020) nog 6.25, enzovoorts.

Dit uitgifteschema is gecombineerd met Adam Back’s geniale proof-of-work mechanisme, wat de basis legt voor Bitcoin’s monetaire beleid. Het heeft betrekking op het aantal munten dat in omloop zou zijn (figuur 1, blauwe lijn) en de vastgestelde monetaire inflatie (figuur 1, oranje lijn) op block niveau. Een groot verschil met het monetaire beleid wat de centrale banken hanteren.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 1: De bitcoin in circulatie (blauw) en de monetaire inflatie (oranje) over de tijd (bron)

Impact halvening op munten in circulatie, de vraag en de prijs

Bewust of niet, de vierjaarlijkse halvenings die tot dusver drie keer in Bitcoin’s bestaan plaatsvonden, zijn steeds een consistente trigger geweest om de prijs omhoog te drijven.

Zoals in de onderstaande figuur 2 te zien is, loopt de bitcoin prijs (witte lijn) in het jaar na iedere halvening (verticale lijnen) flink op. De gemiddelde bitcoin prijs tijdens een bewegend tijdsvak van 4 jaren (zwarte lijn) is hierdoor gedurende zijn hele bestaan positief geweest.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 2: Een logaritmische grafiek van de bitcoin prijs in Amerikaanse dollars en zijn bewegend gemiddelde over 4 jaren.

De bitcoin prijs is voorafgaand aan ieder halvening event een dynamisch equilibrium tussen:

  1. de hoeveelheid nieuwe munten die op de markt komen;
  2. de vraag naar bitcoin onder beleggers;
  3. de mate waarin die vraag komt van lange termijn hodlers die bitcoin van de markt gaan halen;
  4. en de mate waarin de toegenomen prijs of andere triggers bestaande hodlers weten over te halen om hun munten in te wisselen en zo de hoeveelheid munten in circulatie te vergroten.

Tijdens de halvening wordt het aantal nieuwe bitcoin dat via mining in circulatie komt gehalveerd. Als de vraag naar bitcoin onveranderd blijft, betekent dit dat zich geleidelijk aan een tekort aan aanbod vormt. Omdat het aanbod aan bitcoin perfect inelastisch is, is dit tekort niet op te lossen door méér bitcoin te creëren.

Als gevolg daarvan is het alleen mogelijk om de vraag naar bitcoin te beantwoorden door bestaande bitcoin eigenaren te verleiden om hun munten te verkopen – wat betekent dat de prijs zal moeten stijgen. Vanwege bitcoin’s status als Veblen good zal die stijgende prijs de vraag naar bitcoin zelfs doen toenemen.

Schaarste!

Dat vergroot de schaarste van BTC nog verder en die stijgende vraag doet de prijs nog sneller stijgen dan het gemiddeld – op basis van historische prestaties – zou doen. Die prijsontwikkeling resulteert in een tijdelijke bubbel die tot dusver iedere cyclus eindigt in een marktdaling en een daaropvolgende bearmarkt van meerdere maanden.

Het is een afkoelingsperiode die nodig is om een nieuw evenwicht te vinden tussen aanbod en vraag en dat zich na elke cyclus op een (veel) hoger niveau bevindt. Dit mechanisme is briljant gevisualiseerd door Croesus_BTC in deze Twitter thread te zien in de onderstaande figuur 3.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 3: Een visualisatie door Croesus_BTC van hoe de halvening een aanbodtekort creëert dat de prijs doet stijgen (bron)

Deze post-halvening prijsstijgingen van bitcoin zijn al behoorlijk opvallend en bovendien is het causale mechanisme van zo’n cyclus ook duidelijk. Toch is het aardig om met meer robuust bewijs te komen dat de bitcoin prijs wel degelijk in een vierjarige cyclus beweegt.

In dit artikel dat btconometrics op 15 april 2021 publiceerde is een Fourier analyse uitgevoerd om te bewijzen dat dit daadwerkelijk het geval is. Hoewel de gebruikte statistische methoden relatief ingewikkeld zijn en het toelichten daarvan het doel van dit artikel voorbijschiet, is de visuele weergave wel rechtdoorzee te interpreteren.

In figuur 4 is te zien dat de hoogste waarden zijn bereikt vlakbij de rode lijn die de vierjarige cyclus vertegenwoordigt, wat illustreert dat de cycliciteit in bitcoin inderdaad dichtbij ligt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 4: De resultaten van een door btconometrics uitgevoerde Fourier analyse, die visueel aantoont dat de bitcoin prijs inderdaad in een cyclus van grofweg 4 jaren beweegt (bron)

De Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT)

Nu we inzicht hebben in het onderliggende mechanisme van bitcoin’s cyclus, kunnen we ons verdiepen in hoe cycliciteit eruit ziet. Om dit te doen heb ik een indicator gecreëerd met de naam Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT), geïntroduceerd in dit artikel.

In het kort is de BPT te berekenen door van iedere bitcoin dagprijs de gemiddelde bitcoin prijs van de voorgaande vier jaar af te trekken. En dat getal vervolgens te delen door de standaarddeviatie van de prijs tijdens dat tijdsvenster.

Het resultaat is een maat die weergeeft in welke mate de historische bitcoin prijs afweek van zijn bewegend vierjarige gemiddelde en daarbij de volatiliteit in acht neemt. De uitkomst zegt iets hoe ‘warm’ of ‘koud’ de prijs is – vandaar de naam Bitcoin Prijs Temperatuur.

Door de standaarddeviatie mee te nemen in de maat houdt de BPT rekening met volatiliteit, in tegenstelling tot verder vergelijkbare indicatoren zoals de Mayer Multiple.

De bovenste grafiek in de onderstaande figuur 5 geeft de BPT weer. Te zien is dat de bitcoin prijs slechts zelden onder zijn 4-jarige gemiddelde (de blauwe horizontale lijn bij 0) komt, en historisch gezien zijn vierjaarse cyclus top bereikte bij een temperatuur van 8 of hoger.

Op een kleiner tijdframe is de bitcoin prijs ook meermalen van bullish of bearish trend veranderd bij een temperatuur van 2 en 6.

Hoewel deze niveaus bepaald zijn op basis van een beperkte steekproef en dus met een korrel zout genomen dienen te worden, zijn ze interessant om te monitoren tijdens de huidige en toekomstige bitcoin marktcycli.

Ervan uitgaande dat die vergelijkbaar zullen blijven aan de vorige cycli, wat verderop in dit artikel besproken wordt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 5: De Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT) grafiek [links] en de volledige bitcoin prijs geschiedenis met overlay van de BPT Banden [rechts]

Klok resetten

Een andere manier om naar de cycliciteit van de BPT en bitcoin prijs zelf te kijken is om ‘de klok te resetten’ bij iedere halvening. Dat creëert een grafiek, waarbij de BPT en/of bitcoin prijs per cyclus zelf overlappend worden getoond, waardoor ze gemakkelijker te vergelijken zijn.

In de onderstaande figuur 6 is te zien dat de prijs temperatuur na de halvening geleidelijk oploopt in toenemend tempo, met historisch gezien een blow-off top circa 12 tot 18 maanden na de halvening. Vervolgens heeft het de resterende tijd van de vierjarige cyclus nodig om af te koelen en een equilibrium te vinden ergens in de buurt van het vierjarige gemiddelde.

De onderste grafiek in figuur 6 illustreert de daadwerkelijke bitcoin prijs in Amerikaanse dollars (USD) per halvening cyclus met een overlap van de BPT en BPT Banden.

Iedere keer dat de prijs temperatuur de afkoelperiode van zijn vierjarige cyclus bereikt, vond het een equilibrium bij een prijs die (ten minste) een orde van grootheid hoger lag dan tijdens de vorige cyclus.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Dit is tevens waarom dollar cost averaging (DCA) [of voor ons wellicht ‘euro cost averaging’] in bitcoin en dit vasthouden voor de lange termijn (of ten minste 4 jaren) historisch gezien zo’n effectieve strategie is gebleken. Dit is overigens géén financieel advies!

Het maakt niet uit of je op de top of bodem hebt gekocht; zolang je de bitcoin maar hebt bewaard gedurende 4 jaar heb je het historisch gezien erg goed gedaan. Zonder de additionele kosten van tijd, stress en in sommige landen (zoals de Verenigde Staten) belastingheffingen die komen kijken bij actief handelen.

Impact van marktcyclus op Bitcoin’s hashrate

In de aanloop van iedere Bitcoin halvening komen er artikelen in omloop die ‘fear, uncertainty and doubt’ (FUD) verspreiden over wat we ‘mining death spiral’ noemen

Deze mining death spiral FUD suggereert dat omdat de block subsidie gehalveerd wordt, miners geconfronteerd worden met een 50% verlies in winstgevendheid, wat ervoor zorgt dat (sommigen) van hen zullen stoppen met minen.

Dit maakt vervolgens het netwerk minder veilig en dus meer kwetsbaar, waardoor de prijs zou dalen, de winstmarges van miners verder dalen, deze nog meer apparatuur uitschakelen, enzovoorts.

Hoewel het waar is dat op korte termijn sommige miners apparatuur uitschakelen die minder efficiënt is of op relatief dure energie draait, is die dip amper te zien op lange termijn grafieken en zorgt ervoor dat de resterende miners juist erg efficiënt en financieel gezond zijn.

Nog belangrijker is dat de tijdelijke dip zelfs volledig teniet wordt gedaan door de positieve bijwerkingen van de door de halvening getriggerde prijsstijging die al eerder is beschreven.

Door een stijgende bitcoin prijs en het ontstane voorraadtekort door de halvening, nemen de winstmarges van miners weer toe. Een extra stimulans voor miners om (opnieuw) te gaan minen.

Vervolgens neemt de hashrate van het netwerk nog meer toe, waardoor het juist veiliger is geworden en dus waardevoller.

Dit betekent dat op een groter tijdframe we precies het tegenovergestelde zien gebeuren als wat de mining death spiral FUD suggereert dat zal gebeuren – allemaal dankzij Bitcoin’s vierjaren cyclus.

In figuur 7 is te zien dat de hashrate van het Bitcoin netwerk vrijwel continue blijft stijgen.

Ook valt af te leiden dat de hashrate amper daalt na iedere halvening (de witte verticale lijnen) en als de bitcoin prijs en dus de BPT die we eerder introduceerden stijgen, dat ook de groei in rekenkracht versnelt.

Tijdens de tweede helft van de cyclus waarbij de prijs afkoelt, stagneert deze toename in rekenkracht – tot de volgende halvening plaatsvindt. Een nieuwe marktcyclus stimuleert vervolgens opnieuw de snellere groei van deze netwerk eigenschap die zo belangrijk is voor de veiligheid van het systeem, wat de waarde van het netwerk vergroot.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 7: De Bitcoin hashrate met een Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT) overlay.

Moeilijkheidsgraad

Om te garanderen dat blocks iedere circa 10 minuten gemaakt blijven worden heeft het netwerk een ingebouwd ‘difficulty adjustment’ mechanisme.

Dit mechanisme is nodig om enigszins stabiel gebruik te kunnen maken van het netwerk en dat het geplande afgifteschema daadwerkelijk over langere tijd uitgespreid wordt.

Iedere 2016 blokken, wat overeenkomt met circa 14 dagen, maakt het netwerk het iets gemakkelijker om te minen als er te weinig rekenkracht op het netwerk is, en het iets moeilijker als er te veel hashrate op het netwerk is.

Dit betekent dat gedurende deze cycliperioden, waarbij de hashrate blijft stijgen, er ook meer nieuwe bitcoin bijkomt dan beoogd was volgens het oorspronkelijke afgifteschema dat uit gaat van block intervallen van 10 minuten.

Puell Multiple

Dit inspireerde David Puell om de ratio van de dagelijkse bitcoin afgifte en de gemiddelde dagelijkse bitcoin afgifte over het afgelopen jaar te verkennen, wat resulteerde in de Puell Multiple.

De Puell Multiple wordt weergegeven in figuur 8, ondersteund met enkele levels die er interessant uit zien op basis van visuele inspectie (wat met een korrel zout genomen dient te worden).

Zoals te zien is, daalt de dagelijkse bitcoin afgifte abrupt op de dag van de halvening door het halveren van de block subsidie.

In de maanden daarna, zodra de prijs begint te stijgen, wordt minen meer winstgevend en wordt meer hashrate aan het netwerk toegevoegd, waardoor de dagelijkse bitcoin afgifte weer stijgt.

Als de bitcoin prijs stopt met groeien en de marktcyclus afsluit met een blow-off top die opgevolgd wordt door een afkoelperiode nemen de winstmarges van miners af waardoor de dagelijkse bitcoin afgifte weer daalt.

De Puell Multiple wordt daarom regelmatig gezien als een interessante indicator om de cycliciteit in Bitcoin te monitoren vanuit een on-chain perspectief.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 8: De Puell Multiple, een maat voor de mate waarin de dagelijkse bitcoin afgifte verhoogd is ten opzichte van de gemiddelde dagelijkse bitcion afgifte gedurende het voorgaande jaar

Naast de hashrate groei en de resulterende toename in de dagelijkse bitcoin afgifte die indicatief zijn voor het gedrag van miners, bevat de Bitcoin blockchain waardevolle informatie over een andere belangrijke groep marktdeelnemers: diegenen die de blockchain gebruiken om bitcoin te verplaatsen.

Invloed van marktcyclus op mempool en transactie fees

Als je het gedrag van die groep wilt visualiseren, dan is de meest intuïtieve aanpak wellicht om een grafiek te maken van de hoeveelheid dagelijkse transacties. Echter, als we dat doen, dan zouden we inderdaad een globaal stijgende trend zien, maar die groei naarmate het Bitcoin netwerk volwassener wordt stagneert.

Die stagnatie kan goed worden verklaard: een Bitcoin block kan slechts een bepaald aantal transacties bevatten, waardoor de maat geen ideale proxy is voor het daadwerkelijke gebruik van het netwerk.

Als alle nieuw gecreëerde blokken vol zijn dan stapelt het aantal transacties in de wachtrij langzaam op. In Bitcoin wordt die wachtrij ook wel een ‘mempool’ genoemd, wat gevisualiseerd wordt in figuur 9.

In de onderstaande figuur is goed te zien dat het aantal op te pakken transacties in de wachtrij snel gestegen is, nadat de bitcoin prijs een nieuwe all-time high bereikte van $20.000 in december 2020.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 9: De Bitcoin mempool grootte over het afgelopen jaar (mei 2020-2021) volgens mempool.space

De huidige mempool is al bijna een half jaar niet leeg geweest, wat betekent dat wanneer een miner het afgelopen half jaar een block heeft gecreëerd er voldoende keuze was in welke transacties daarin op te nemen.

Een logische conclusie is dat miners financieel erbij gebaat zijn om de transacties die de miner de hoogste transactie fooi bieden daarin op te nemen, wat inderdaad is hoe de meeste miners werken.

Als gevolg hiervan worden transacties met een hoge transactie fooi eerst opgenomen in blokken, terwijl transacties met een lage fee langer in de mempool blijven.

Dit is gevisualiseerd in figuur 9, waarin de mempool op dit moment vooral gevuld is met transacties die een fooi van 1-5 satoshis per vByte betalen, terwijl de mempool regelmatig geen transacties meer bevat met een hogere fooi.

Een implicatie van dit mechanisme is dat tijdens drukke tijden op het netwerk iemand die een on-chain transactie wil maken op het netwerk een relatief hoge fooi moet betalen om dat snel te bereiken.

Derhalve ontwikkelt zich een ‘block space markt’, wat soms ook wel een ‘fee market’ genoemd wordt. Dit is echter technisch incorrect omdat het de block space is waar op geboden wordt.

Omdat de waarde van de transactie fees die in Bitcoin blokken zijn meegenomen min of meer een effect is van een groeiende markt, is het mijns inziens een betere proxy voor netwerkactiviteit dan simpelweg te kijken naar transactie aantallen.

Figuur 10 visualiseert de gemiddelde bitcoin transactie fees in USD over de tijd, met een overlay van de BPT metric die we eerder introduceerden. In aanloop naar iedere halvening neemt de gemiddelde transactie fee al geleidelijk aan toe, maar die groei accelereert met name zodra de bitcoin prijs opwarmt na iedere halvening.

Nadat de marktcyclus zijn blow-off top bereikt en prijzen beginnen af te koelen neemt de netwerk activiteit af en vind het een nieuw equilibrium zodra de totale bitcoin marktcyclus een bodem vindt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 10: De gemiddelde bitcoin transctie fees in Amerikaanse dollars (USD) met Bitcoin Prijs temperatuur (BPT) overlay

Naast de cycliciteit is er in figuur 10 een duidelijke stijgende trend te zien in de gemiddelde bitcoin transactie fees. Hoewel dit mogelijk over komt als een slechte zaak (willen we niet allemaal liever weinig betalen om gebruik te maken van het netwerk?) is dit in werkelijkheid van groot belang voor Bitcoin’s lange termijn toekomst.

Immers, naarmate de blok subsidie iedere vier jaar afneemt en op enig moment volledig weg zal komen te vallen hebben de miners nog steeds een beloning nodig om te blijven minen en transacties te verwerken.

Transactie fees en block subsidie

De onderstaande figuur 11 visualiseert het percentage waarin transactie fees (rood) en de block subsidie (blauw) de totale blok beloning bepalen die miners ontvangen wanneer zij een nieuw blok creëren.

Als je die percentages voor het eerst bekijkt op een continue schaal (linker figuur), dan lijkt het alsof de transactie fees relatief irrelevant zijn omdat de block subsidie het grote merendeel van de totale block reward heeft bepaald gedurende Bitcoin’s hele bestaan.

Hoewel dit waar is, wordt het zodra je die percentages weergeeft op een logaritmische schaal (rechter figuur) het een stuk duidelijker dat er daadwerkelijk een duidelijke stijgende trend is in de mate waarin transactie fees een rol spelen in de totale blok beloning.

Je kan zelfs zien dat de percentages per cyclus grofweg een order van grootte toenemen, wat onderstreept hoe groot die daadwerkelijke groei eigenlijk is.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 11: Transactie fees en block subsidie als percentage van de blok beloning over de tijd op een continue [links] en logaritmische schaal [rechts]

Het is moeilijk te voorspellen wanneer het punt bereikt zal worden dat transactie fees daadwerkelijk (consistent) een belangrijk deel van de blok beloning zal bereiken (gebaseerd op een visuele inspectie; misschien na één tot drie extra cycli?).

Echter, zolang er ten minste enige activiteit op het Bitcoin netwerk is, dan is het een gegeven dat dit punt bereikt zal worden in de toekomst omdat het in geprogrammeerd is dat de blok subsidie uiteindelijk zal komen te vervallen.

Wanneer dat punt bereikt wordt is er nog één ontzettend belangrijke vraag waar we dan een antwoord op zullen krijgen: zal de hashrate op het netwerk op een relatief stabiel niveau blijven dat voldoende is om de algehele veiligheid van het netwerk te garanderen?

Als het antwoord daarop ‘ja’ is, dan heeft Bitcoin de belangrijkste test uit zijn bestaan behaald en is het geslaagd voor het eindexamen voor het bereiken van volledige volwassenheid.

Wellicht is dat zelfs het punt waarbij de Bitcoin Core softwareversie kan worden opgewaardeerd naar 1.0 en daarboven.

Hoewel we niet met absolute zekerheid kunnen vaststellen dat het antwoord op die vraag uiteindelijk beantwoord zal worden met ‘ja’ kan er wel een pleidooi gemaakt worden om optimistisch te zijn over de uitkomst daarvan, zoals Dan Held deed in dit artikel uit mei 2019.

Dit brengt ons bij het laatste deel van dit artikel, waarin we zullen hypothetiseren wat de impact van dat perspectief op de vierjarige cyclus zal zijn en hoe die toekomst er voor Bitcoin uit zal komen te zien.

Hoe een gezonde bitcoin markt de vierjarige koerscyclus verdooft

De ondertitel van dit artikel verklapt eigenlijk al mijn mening hierover: zodra Bitcoin de boven beschreven ‘volledige volwassenheid’ bereikt en een gezonde bitcoin markt heeft die miners voldoende ondersteunt om structureel de lichten aan te houden, dan verwacht ik dat de vierjaarse cycli zoals we die nu kennen langzaam zullen uitdoven.

De kortste route naar het onderbouwen van dat argument is om door te spoelen naar de late jaren 2130, wanneer Bitcoin’s block subsidie geschat wordt om op te raken.

In de afwezigheid van een block subside zal 100% van de nieuwe vraag naar Bitcoin moeten worden voldaan door bitcoin te kopen van bestaande eigenaren (en tot zekere hoogte miners die een deel van hun fees zullen verkopen om de operationele kosten te dekken, wat waarschijnlijk slechts een fractie van het totale aantal bitcoin zal zijn die beschikbaar is op de markt).

Dit creëert een perfect inelastische situatie waarin prijsveranderingen een perfecte reflectie worden van veranderingen in vraag naar bitcoin.

Om deze eindstaat weer te geven is de visualisatie van Croesus_BTC van de vraag en aanbod dynamiek aangepast naar deze nieuwe situatie in figuur 12.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 12: Croesus_BTC's visualisatie van de vraag en aanbod dynamiek in Bitcoin, bijgewerkt voor het scenario waarbij de blok beloning op is

Nu we vastgesteld hebben dat de halvening cycli op enig punt in de komende ~118 jaar zullen eindigen is het behulpzaam om terug te keren naar het heden en te onderzoeken hoe de korte termijn route naar dat eindstadium er uit zal zien.

Inflatie bij bitcoin

Om die implicaties te begrijpen is het belangrijk om in te zien dat de relatieve impact van iedere halvering van de blok subsidie gelijk is (blok subsidie gedeeld door twee), maar de absolute impact van iedere halvering op de blok subsidie afneemt over de tijd.

Bijvoorbeeld: het vierjaarlijkse inflatiepercentage daalde in 2012 met 50%, maar vervolgens in 2016 met 33.3%, in 2020 met 9.6% en zal in 2024 met slechts 3.8% dalen, in 2028 met 1.7% en in 2032 met 0.8%.

Simpel gesteld is het zo dat des te groter het percentage van de totale hoeveelheid bitcoin die ooit in omloop zullen komen is dat al uitgegeven is, des te kleiner de verandering in de absolute afgifte van bitcoin nog zal zijn.

Nu we hebben vastgesteld dat de block subsidie letterlijk ontworpen is om te vervallen over de tijd is de laatste stap op te begrijpen wanneer de halvering van de block subsidie daadwerkelijk zijn relevantie zal verliezen.

Zoals ik het zie zal dit waarschijnlijk niet toe te schrijven zijn aan een enkel punt in de tijd, maar een geleidelijk proces zijn dat zal gebeuren naarmate transactie fees structureel een groter aandeel van de totale block beloning vormen dan de block subsidie (figuur 13).

Het is tenslotte zo dat des te kleiner het aandeel van de block subsidie in de totale block beloning wordt, des te kleiner de impact van de halvenings zal zijn op de hoeveelheid bitcoin die circuleren op de markt.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 13: Zodra transactie fees een groter aandeel vormen van de block beloning dan de block subsidie kan verwacht worden dat het effect van de halvenings op Bitcoin's vierjaren cyclus zal afnemen.

Zijn de Bitcoin marktcycli op termijn verleden tijd?

Zodra het hiervoor beschreven proces het punt heeft bereikt waarbij transactie fees het merendeel zijn geworden van de totale block beloning en de vierjaarse cyclus inderdaad zal uitdoven, dan zal het de toekomst van Bitcoin op verschillende manieren beïnvloeden.

Ten eerste zal het uitdoven van de vierjaarse cyclus betekenen dat de prijs modellen die afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een halvening-gerelateerde markt cyclus minder nauwkeurig worden en op enig punt breken.

Dit zou gelden voor de eerder gepresenteerde Bitcoin Prijs Temperatuur (BPT) en BPT Banden, maar ook voor de populaire S2F en S2FX modellen.

De grote vraag wat betreft laatstgenoemde modellen (de BPT is niet voorspellend, de S2F en S2FX modellen wél); breken die modellen naar beneden (bijvoorbeeld door afnemende winsten naarmate de volatiliteit afneemt) of naar boven (bijvoorbeeld door een steiler worden de adoptiecurve en/of een hyperinflatie achtige situatie)?

Ten tweede zal de bitcoin prijs naarmate de afgifte van nieuwe munten uitdooft in toenemende mate een pure uitdrukking van de vraag naar bitcoin op de markt worden.

Dit betekent dat een lange termijn, post- halvening cyclus toekomst de cycliciteit in Bitcoin waarschijnlijk meer direct verbonden zal zijn met de daadwerkelijke economische activiteit van zijn marktdeelnemers en dus hun economische cyclus (soms ook de ‘business cycle’ genoemd).

Ten derde, als de bitcoin prijs in toenemende mate een pure reflectie wordt van de vraag naar bitcoin op de markt, dan neemt de waarschijnlijkheid van het optreden van een dramatische exponentiële prijstoename die groter is dan we tot dusver zagen toe.

Immers, als gevolg van de continue afnemende afgifte van nieuwe bitcoin heeft de vraag naar bitcoin in toenemende mate een directe invloed op de prijs.

Bij goud kunnen grote toenamen in vraag deels beantwoord worden door meer goud te delven, maar dit is niet mogelijk bij bitcoin – wat bitcoin het ultieme ‘harde geld’ maakt.

Als Bitcoin een massa adoptie zou bereiken en vergelijkbare technologie adoptie curve zou volgen als we gezien hebben bij bijvoorbeeld het internet of mobiele telefoons (figuur 14), dan neemt de waarschijnlijkheid op het optreden van een ‘supercycle’ toe (of een mix tussen zo’n supercycle en de traditionele vierjaren cycli als meer vloeiende overgang).

Iets vergelijkbaars is ook beschreven door Croesus_BTC in een Twitter thread uit juni 2020.

Analyse: een lofzang én aanstaand overlijdensbericht van bitcoin's 4-jarige cyclus

Figuur 14: De diffusion of innovations theorie van Dr. Everett Rogers uit 2003 (bron)

Ten vierde zal een ander gevolg van de afwezigheid van de vierjaren cyclus zijn dat de bitcoin prijs waarschijnlijk op termijn minder volatiel wordt.

Zoals recent werd beschreven in een notitie van JP Morgan zou die ontwikkeling positief zijn voor de interesse in de asset onder institutionele investeerders, wat bitcoin verder zou valideren als macro store of value.

Ten slotte, als een gezonde block space markt inderdaad de vierjaren cyclus van Bitcoin zal doen uitdoven, dan zal het waarschijnlijk duur zijn geworden om on-chain transacties op het Bitcoin netwerk uit te voeren.

Dit betekent dat de meesten van ons in de toekomst waarschijnlijk niet regelmatig gebruik zullen maken van de basis laag van Bitcoin.

Het is meer waarschijnlijk dat de druk van on-chain transactie fees zal stimuleren dat transacties meer effectief samengevoegd worden (of, zoals Nic Carter het stelde op Baltic Honeybadger 2018, “container ships, not parcels”) en de adoptie van lagen op Bitcoin (zoals het lightning netwerk) gestimuleerd zal worden.

In de toekomst zullen de meesten van ons vermoedelijk vooral dergelijke lagen op Bitcoin gebruiken om er mee te communiceren, los van zo nu en dan een lightning betalingskanaal openen of sluiten of voor grote transacties.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op het Amerikaanse Bitcoin Magazine.

Speciale dank gaat uit naar GeertJancap voor zijn nuttige feedback op het concept artikel. Volg Dilution-proof op Twitter om toekomstige updates te ontvangen.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend geschreven voor educatieve doeleinden en moet niet gezien worden als investeringsadvies.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin BTC markt on-chain

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties