Coinbase kreeg in 2023 drie keer zo veel wetshandhavingsverzoeken vergeleken met 2020

1946 totale weergaven

Cryptobeurs Coinbase ontving dit jaar drie keer zoveel wetshandhavingsverzoeken als in 2020. Dat blijkt uit een nieuw transparantierapport.

Verzoek om gegevens aan Coinbase

Bijna de helft van die verzoeken kwam uit de Verenigde Staten. Duitsland nam nog eens 15% van de 13.079 verzoeken om informatie voor zijn rekening, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Vrijwel alle verzoeken (96%) hadden betrekking op strafrechtelijke onderzoeken. De rest had te maken met burgerlijke of administratieve zaken.

Paul Grewal, Chief Legal Officer van Coinbase, schrijft in het rapport:

“Waar nodig zullen we proberen verzoeken die te breed of vaag zijn, te beperken om een passender antwoord op maat te kunnen bieden, en in sommige gevallen hebben we bezwaar tegen het verstrekken van welke informatie dan ook.”

“We streven er ook naar om geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens te verstrekken die wetshandhavings- en overheidsinstanties helpen bij hun werk, waar dat mogelijk is, in plaats van individuele klantinformatie te verstrekken.”

Vrijwillige transparantierapporten over overheidsverzoeken om gegevens zijn tegenwoordig vrij gebruikelijk bij grote technologiebedrijven. Namen zoals Verizon, AT&T, Apple en Google zijn hier meer dan bekend mee.

Het totaal van Coinbase, dat ten opzichte van 2022 met 6% steeg, verbleekt in vergelijking met de 127.766 verzoeken die in de eerste helft van dit jaar naar Verizon zijn gestuurd.

Cryptobeurs Kraken kreeg in 2022 zo’n 3.705 wetshandhavingsverzoeken. Dat jaar kwam het merendeel van de verzoeken om gegevens van Kraken van buiten de Verenigde Staten.

In 2023 zag Coinbase een verdrievoudiging van het aantal verzoeken uit Oekraïne. Ondertussen zijn de verzoeken van overheidsinstanties in Australië, Portugal, Roemenië en Nigeria volgens het verslag meer dan verdubbeld.

Het bedrijf stuurde gisteren ook een e-mail naar een aantal van zijn klanten om hen te informeren dat het mogelijk gedwongen zou worden om hun handelsgegevens te delen met de Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Coinbase kreeg namelijk een dagvaarding van de toezichthouder.

Donderdagmiddag daalden de Coinbase-aandelen met 4% ten opzichte van gisteren.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsCoinbase