DNB: ‘Cryptobedrijven buiten EU lopen tegen verbod aan’

Update 11 september – Aan cryptobedrijven buiten de Europese Economische Zone worden per 2020 aanvullende eisen gesteld door de Nederlandse overheid.

Bedrijven zijn verplicht zich te vestigen in een EU-land om zich in Nederland als aanbieder te kunnen registreren.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Zoveel is op te maken uit een Kamerbrief van minister Hoekstra van Financiën uit juli 2019, waarin de minister de implementatie van nieuwe anti-witwasregels toelicht.

In een toelichting zegt woordvoerder Tobias Oudejans tegenover Bitcoin Magazine NL:

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Tobias Jongejans, woordvoerder DNB“]Het is niet zozeer dat ze geen cryptobedrijf kunnen openen in Nederland. Dat kan wel, maar daarvoor is registratie verplicht en dat kan alleen als een bedrijf in de EER is gevestigd.

Dit vloeit voort uit bestaande internationale anti-witwasregelgeving en deze past de wetgever (en niet de DNB) nu toe op deze nieuwe categorie aanbieders’. [/penci_blockquote]

De EER zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Het verbod geldt dus specifiek voor bedrijven die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

De overheid werpt deze drempel op om naar eigen zeggen de ‘integriteit van het Nederlandse financiële stelsel te beschermen’, zo staat in de toelichting te lezen.

Mocht het Verenigd Koninkrijk besluiten tot een ‘harde’ Brexit, dan werpt de implementatie van de nieuwe anti-witwasregels een drempel op voor buitenlandse cryptobeurzen die in Londen zijn geregistreerd zoals bijvoorbeeld Luno.

Er is nog wel één uitzonderingskans. Mocht in een land buiten de EER sprake zijn van ‘vergelijkbare wet- en regelgeving gelden, dan kan een staat bij ministeriële regeling als zodanig worden aangewezen’.

Dat betekent dat een aanbieder uit die betreffende staat zich wél in Nederland kan laten registreren.

Eerdere berichtgeving 3 september d.d.

Europese anti-witwasregels

Zoals eerder gemeld, vallen per 10 januari 2020 vallen aanbieders van cryptovaluta en – wallets onder toezicht van DNB. De centrale bank spoort de sector aan om zich vóór 23 september 2019 te melden bij de marktwaakhond.

De overheid is verplicht om de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 te implementeren vóór 10 januari 2020. Momenteel ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om deze Europese richtlijn in een (herziene) Nederlandse wet te verankeren.

Een van de maatregelen is dat ook de cryptosector onder toezicht van de DNB gaat vallen.

Dat betekent dat de centrale bank vanaf 2020 kan onderzoeken of een dienstverlener heeft voldaan aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Daarmee vallen aanbieders van cryptomunten onder hetzelfde toezicht als financiële instellingen zoals banken, trustkantoren en verzekeraars.

Volgens Oudejans richt het toezicht zich specifiek op wat hij noemt het ‘scharnierpunt tussen het gevestigde financiële systeem en de aanbieders van cryptodiensten’. Concreet met welk geld wordt er bitcoin of andere cryptovaluta gekocht?

‘Partijen zijn poortwachter tussen het bestaande en nieuwe systeem en moeten actief ongebruikelijke transacties aan ons melden’.

Oudejans kan geen duidelijkheid geven wanneer de registratieplicht geldt. ‘We gaan ervan uit dat de Tweede Kamer vóór 10 januari 2020 de wijziging in de wet vastlegt. Wat we wel kunnen zeggen: bedrijven die níet registreren, vallen buiten de wet en zijn illegaal bezig’.

Hoe gaat het toezicht eruit zien?

In het persbericht van 3 september benoemt de DNB het inventarisatieproces als volgt:

De marktpartijen zijn gehouden aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarin zijn de volgende eisen in opgekomen:

Registratieplicht

Op 10 januari 2020 moet de registratieplicht voor de sector wettelijk verankerd zijn, zo schrijft de EU voor.

Het is nog onduidelijk per wanneer de Nederlandse overheid de verplichting voor de cryptosector verplicht gaat stellen. Zoals aangegeven ligt een wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Partijen kunnen zich via de website van de DNB al melden via een speciaal emailadres [email protected] of een DM naar @DNB_NL op Twitter. Ook is er een veelgestelde vragenpagina opengesteld.

Eerder dit jaar heeft de DNB samen met de AFM gepleit voor een vergunningenstelstel voor de sector. De registratieplicht lijkt hierin de eerste stap te zijn.

Hierbij een link naar het fact sheet van de Europese Commissie met de meest gestelde vragen en antwoorden over de Europese AML5 richtlijn.

Bitcoin als betaalmiddel

In Nederland is er weinig jurisprudentie die uitspraken doet over bitcoin of crypto als betaalmiddel. In maart 2018 stelde een Amsterdamse rechter dat bitcoin (BTC) waarde vertegenwoordigt en daarom een betaalmiddel is.

‘Onze’ huisjurist Clint Cabell heeft diverse artikelen gewijd aan het karakter van bitcoin.

Lees verder: Wat maakt een cryptocurrency als bitcoin een valuta?

Lees meer over:
cryptomuntenDNBwallets

Door: Wessel Simons

Wessel is een doorgewinterde expert in de Nederlandse en internationale bitcoin- en cryptowereld, met meer dan acht jaar ervaring. Hij heeft een brede expertise opgebouwd in alle facetten van de cryptomarkt, met een bijzondere focus op industrienieuws en on-chainanalyse. Wessel heeft een grote passi...