Plan B in nieuw artikel: ‘Bitcoin prijs naar $288.000 voor eind 2024’

De Nederlandse anonieme quant PlanB heeft een nieuw, derde artikel geschreven over bitcoin (BTC). In het nieuwe S2FX model neemt hij afscheid van de variabele ’tijd’, maar hij voegt de assets goud én zilver toe. Dat levert nieuwe inzichten op en een nieuwe schatting van de bitcoin prijs.

Ook de timing is opvallend: de bitcoin halving is over bijna 2 weken, op hoogstwaarschijnlijk dinsdag 12 mei.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Plan B met nieuw artikel

Zijn eerste artikel uit maart 2019 sloeg in als een bom: de introductie van het stock-to-flow model (S2F). In deze eersteling zat veel kennis samengebald, een model dat door diverse concullega-quants is beproefd en goed bevonden.

In dat eerste – nog steeds in tact zijnde model – gaat hij uit van een prijsschatting van $100.000 eind 2021.

Plan B in nieuw artikel: 'Bitcoin prijs naar $288.000 voor eind 2024’

stock-to-flow model, maart 2019

Ook was er kritiek: de prijs van bitcoin laat zich niet voorspellen, stelden ervaren handelaren. Ook is het de vraag hoe een waardebepaling in dollar er in 2024 uitziet?

In dit nieuwe artikel bouwt hij verder door op het bestaande concept. Ook is er een nieuwe naam: ‘BTC S2F cross asset model’ met de afkorting S2FX. Goed om te weten: stock-to-model blijft onderdeel van dit nieuwe model.

Het doel van Plan B: in één formule de (toekomstige) waardes van goud, zilver en Bitcoin kunnen bepalen.

Het artikel begint met een omschrijving hoe elementen (zoals water), geld (dollar) en ‘hard’ geld (bitcoin) zich in fases ontwikkelen en een andere betekenis (en waarde) krijgen.

De dollar was eerst een goudmunt, maar vervolgens is goud gebruikt als dekking van de uitgifte van nieuwe dollars. Totdat president Nixon in 1971 een streep zette door de goudstandaard.

De geboorte van het fiat geldstelsel, zonder dekking van een onderliggende asset, was een feit. Printer goes brrrr is in 2020 een ‘meme’ geworden, maar de praktijk gold al enkele decennia.

In 1798 heeft de komst van de Republiek der Nederlanden een scheiding aangebracht tussen de Staat en de Kerk. Anno 2020 bestaat er nog geen scheiding tussen de Staat en de creatie van Geld, maar dat terzijde.

Het verhaal Bitcoin

Het verhaal wat Bitcoin is of voorstelt heeft ook diverse fasen doorlopen, waarin Plan B de analyse aanhaalt van Nic Carter (Coin Metrics) en Hasu, een bekende naam op Cryptotwitter.

Bitcoin doorliep de route van proof of concept, betaalmiddel, digitaal goud tot financiële asset. Voor de ‘early’ bitcoiners is dat soms een hard gelag: ook ‘Wall Street’ speculeert sinds 2017 met ‘hun speeltje’.

Plan B in nieuw artikel: 'Bitcoin prijs naar $288.000 voor eind 2024’

transitiefasen bitcoin (2009 – 2018)

Het belang van bitcoin als niet-gecorreleerde asset binnen het bestaande financiële stelsel is sinds 2014 toegenomen (roze vlak). Sinds de all-time high van eind 2017 ($20.089 per BTC), heeft bitcoin aan betekenis gewonnen.

Zo was er ook een andere mijlpaal: een totaal aan bitcoin transacties met een waarde van meer dan één miljard dollar op één dag.

Ook ontstonden er in 2017 en 2019 futures producten bij respectievelijk CBOE, CME en Bakkt. Kortom, ook ‘Wall Street’ moet rekening houden met Bitcoin, die tot dan toe vooral met Silk Road geassocieerd werd door de bestaande financiële orde. Het is de fase waar ‘we’ anno 2020 nog steeds in zitten, en waarbij criticasters erop wijzen dat Bitcoin géén safe haven is gebleken tijdens de lopende Coronacrisis.

Terug naar Plan B. In zijn nieuwe artikel neemt hij afscheid van het concept ’tijd’. Want bitcoin ontwikkelt zich niet lineair door de tijd. Bitcoin is niet voorspelbaar, maar ontwikkelt zich via abrupte schokken.

De volgende stap is om die ‘abrupte transities in tijd’ te kwantificeren. Populair gezegd: er cijfers aan te hangen zodat een grotere groep het begrijpt.

Bitcoin clusters

Op basis van de vier bovenstaande karakteristieken heeft Plan B data geclusterd per fase, die hij bitcoin clusters noemt.

Met andere woorden: het bestaande stock-to-flow model krijgt een nieuwe dimensie zo je wilt: clusters, samengebalde data over een bepaalde periode uit de historie van bitcoin.

Elk van deze vier clusters heeft een andere waarde bepaling op basis van het bestaande S2F model.

Fase 1: Proof of concept met een S2F-score van 1,3
Fase 2: Betalingen (‘payments’) met een S2F-score van 3,3
Fase 3: Digitaal goud (‘E-Gold’) met een S2F-score van 10,2
Fase 4: Financiële asset met een S2F-score van 25,1

Plan B in nieuw artikel: 'Bitcoin prijs naar $288.000 voor eind 2024’

Plan B beargumenteert dat Bitcoin in elk van deze vier fasen andere karakteristieken dan wel waarde heeft. In de beginfase lag de marktwaarde nog op maximaal 1 miljoen dollar, maar in de hoogtijdagen lag deze marketcap op 653 miljard dollar (december 2017).

En dus kreeg Bitcoin een andere waarde dan wel betekenis. Dat was ook het moment dat CBOE zijn futures introduceerde.

Goud en zilver

Net zoals in het eerste artikel maakt Plan B een vergelijking met de edelmetalen goud en zilver. Daarbij gaat hij uit van de marktwaardes van december 2019.

Waarna hij vervolgen deze waardes plot op de grafiek van de bitcoin clusters, zie de onderstaande grafiek. Zilver heeft een score van 33,3 op de S2F-maatlat en goud heeft een score van 58,3.

Uiteindelijk zal Bitcoin goud voorbij gaan streven als financiële asset, zo is de verwachting van Plan B (ook uit zijn eerdere model).

Plan B in nieuw artikel: 'Bitcoin prijs naar $288.000 voor eind 2024’

Door middel van regressieanalyse toont Plan B aan dat het nieuwe model een statistisch verband bewijst tussen de marktwaardes van deze 6 assets (4 bitcoin clusters, goud en zilver) én het stock-to-flow model.

Fase 5 voor bitcoin?

Het S2FX model heeft in de ogen van de analist voorspellend vermogen. In dit artikel doet hij namelijk op basis van S2FX een schatting van de marktwaarde van bitcoin in de volgende fase.

In het S2F-model krijgt BTC een waarde van 56 in de periode 2020 tot 2024, waarmee het zilver voorbijstreeft qua ‘hardheid’.

Binnen zijn nieuwe model leidt dat tot een marktwaarde van 5.500 miljard dollar. Ter vergelijking: de huidige marktwaarde van bitcoin ligt op 141 miljard dollar.

Plan B komt in de periode tot de volgende halving in 2024 tot een prijs van 288.000 dollar per BTC. Uitgaande van 19 miljoen gedolven BTC. Dat zijn er momenteel 18,34 miljoen stuks.

In deze rekensom is dus géén rekening gehouden met Bitcoin die sinds 2009 niet meer toegankelijk cq. verloren zijn.

Review?

Plan B wijst erop dat de prijsdoel een stuk hoger ligt dan het prijsdoel in artikel één: 55.000 dollar in 2024. Een belangrijk verschil: het nieuwe model heeft een grotere schaal, want de 288.000 dollar valt binnen de datarange van het model (intrapolatie).

Hij benadrukt dat dit nieuwe model ook nog getest moet worden door collega-quants. Zo komt Plan B zelf alvast met de suggestie om méér assets aan het S2FX model toe te voegen.

Disclaimer: geen enkel model kan de ontwikkeling van een spotprijs precies voorspellen. De bovenstaande informatie is géén financieel advies.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsBTCprijs

Door: Wessel Simons

Wessel is een doorgewinterde expert in de Nederlandse en internationale bitcoin- en cryptowereld, met meer dan acht jaar ervaring. Hij heeft een brede expertise opgebouwd in alle facetten van de cryptomarkt, met een bijzondere focus op industrienieuws en on-chainanalyse. Wessel heeft een grote passi...