Zuid-Korea stelt invoering crypto belasting uit naar 2025

92018 totale weergaven

De nieuwe crypto belastingwet in Zuid-Korea wordt ingevoerd in januari 2025 en omvat inkomstenbelasting voor inwoners, bronbelasting voor niet-inwoners en schenkingsbelasting op digitale activa. 

Uitstelling van invoering

De Zuid-Koreaanse regering heeft besloten dat ze de invoering van nieuwe belastingwetten voor digitale activa zullen uitstellen tot januari 2025. De nieuwe wetten waren oorspronkelijk gepland voor begin 2023, maar zijn uitgesteld vanwege zorgen over de impact. Uiteindelijk hebben de wetten het doel om de belastingdruk van particuliere beleggers weg te nemen en bepaalde aspecten van de regelgeving te verduidelijken. 

Oorspronkelijk waren beleggers bang dat de vermogenswinsten van beleggers uit digitale activa de belastingdruk zou verhogen. Echter, er is verduidelijkt dat inkomsten uit crypto investeringen, gecategoriseerd als ‘andere inkomsten onderworpen aan belastingheffing’, geen invloed gaan hebben op de persoonlijke heffingskortingen. 

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving heeft betrekking tot verschillende soorten belasting: schenkingsbelasting voor inwoners, inkomstenbelasting voor particulieren, bronbelasting voor niet-inwoners en buitenlandse vennootschappen, en vennootschapsbelasting voor lokale vennootschappen. De vertraging heeft vooral gevolgen voor de inkomstenbelasting van inwoners en de bronbelasting voor niet-inwoners en buitenlandse vennootschappen. 

Volgens de huidige wetgeving zijn schenkingen van digitale activa onderworpen aan schenkingsbelasting. De waarde van deze activa wordt gemiddeld over een periode rond de schenkingsdatum genomen. De belasting kan binnen tien jaar worden geheven, en kan eventueel uitgebreid worden tot vijftien jaar in het geval van fraude of vergeten aangifte. 

Er zijn nog discussies over de vraag of NFTs gezien moeten worden als digitale activa, maar ze zijn waarschijnlijk onderworpen aan schenkingsbelasting vanwege de classificatie als eigendommen of winsten. 

Praktische gevolgen

Vanaf januari 2025 krijgen niet-inwoners en buitenlandse bedrijven te maken met bronbelasting bij transacties, uitwisselingen of opnemen van digitale activa via beurzen. De huidige wetten zijn onduidelijk over de vraag of Koreaanse exchanges belasting moeten inhouden voordat de nieuwe wijzigingen van kracht worden. 

Volgende de Koreaanse wet op de vennootschapsbelasting zijn inkomsten die niet in de lijst staan, maar wel het nettovermogen van een onderneming verhogen, belastbaar. 

Samenvatting

Samenvattend is de vertraagde implementatie van de nieuwe Koreaanse wetgeving rondom belastingheffing een kans voor zowel de cryptomarkt als de Koreaanse overheid om de regelgeving te verfijnen en een soepele overgang te garanderen. De uiteindelijke impact van deze nieuwe regelgeving in Zuid-Korea is nog te overzien, maar de vertraging wordt door veel Zuid-Koreaanse beleggers gezien als een positieve ontwikkeling. 

Lees meer over:
Zuid-Korea

Door: Marijn van Leeuwen

Marijn van Leeuwen is een fanatieke tekstschrijver met een sterke focus op de cryptowereld. Hij brengt jarenlange ervaring in het schrijven over cryptocurrency naar bitcoinmagazine.nl. Zijn diepgaande kennis van SEO en marketing, gecombineerd met zijn passie voor crypto, maakt hem de perfecte aanwin...