Amerikaanse inflatiecijfers stijgen ongeveer volgens verwachtingen

572 totale weergaven

Onlangs zijn de nieuwste Amerikaanse CPI-data (Consumer Price Index) gepubliceerd, die inzicht geven in de inflatie en de kosten van levensonderhoud in de Verenigde Staten.

De gepubliceerde CPI-data wijzen op een inflatie van 4,9% op jaarbasis en 0,4% op maandbasis. Dit ligt iets lager dan de verwachte 5,0% op jaarbasis en is gelijk aan de voorspelde 0,4% op maandbasis. Hieruit blijkt dat de inflatie enigszins gematigd is, maar nog steeds ver boven het streefcijfer van 2% ligt dat de Federal Reserve hanteert

Wat betreft de kerninflatie, die de volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, zien we een stijging van 5,5% op jaarbasis en 0,4% op maandbasis. Deze cijfers komen overeen met de verwachte percentages.

Hoewel de inflatie enigszins gematigd is in vergelijking met de voorspellingen, ligt deze nog steeds boven het streefcijfer van de Federal Reserve. Dit kan zorgen baren over de koopkracht van consumenten en de economische groei. Het is mogelijk dat de Federal Reserve in reactie op deze inflatiecijfers haar rentetarieven aanpast om de inflatie onder controle te houden. Tegelijkertijd zijn er ook hints over het mogelijk stoppen met verhogen van de rentes.

Hoe wordt het CPI-nummer bekendgemaakt?

De CPI wordt berekend en gepubliceerd door het Bureau of Labor Statistics (BLS), een Amerikaanse overheidsinstantie. Het BLS verzamelt maandelijks gegevens over de prijzen van ongeveer 80.000 goederen en diensten uit het hele land. Deze gegevens worden vervolgens gecategoriseerd in acht grote groepen: voedsel en dranken, huisvesting, kleding, transport, medische zorg, recreatie, onderwijs en communicatie, en overige goederen en diensten. Op basis van de prijsveranderingen in deze categorieën wordt de index berekend en regelmatig bekendgemaakt.

Lees meer over:
Amerikabankdollar

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...