BTC balanceert op breuklijn: Gaat de bitcoin koers nog stijgen?

bitcoin koers

De bitcoin koers schommelt momenteel rond de $ 63.000, beïnvloed door de nieuwste inflatiegegevens uit de VS. De Core PCE-index liet een stijging zien van 0,3% op maandbasis in maart, wat overeenkomt met de verwachtingen van de markt. Dit komt neer op een jaarlijkse inflatie van ongeveer 3,6%, wat ruim boven het doel van 2% van de Federal Reserve ligt. Dit duidt op aanhoudend hoge inflatie in de VS. Maar wat heeft dit voor invloed op de bitcoin koers?

Economen wijzen op aanhoudende hoge kosten

Economen wijzen op de aanhoudend hoge kosten voor huisvesting en nutsvoorzieningen als redenen dat de inflatie op maandbasis hoog kan blijven voor een langere tijd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een beleid van de Federal Reserve om de rentetarieven langer hoog te houden, vooral gezien de sterke economische rapporten recentelijk, zoals de productie PMI en werkgelegenheidscijfers. Hierdoor staan zowel de DXY als de Amerikaanse obligatierendementen op bijna maandelijkse hoogtepunten.

Onzeker macro-economisch klimaat werkt tegen bitcoin koers

De huidige ongunstige macro-economische omstandigheden, waarbij de markt rekent op aanhoudende inflatie en een Federal Reserve die terughoudend is met het verlagen van de rentetarieven, vormen een tegenwind voor de bitcoin koers op de korte termijn. Bitcoin presteert historisch gezien beter in een omgeving waar de Amerikaanse rendementen en de dollar dalen.

Er zijn echter tekenen dat de Amerikaanse economie vertraagt. Het recente flash PMI-rapport toonde een zwakte in de economische activiteit in april en de laatste bbp-cijfers voor het eerste kwartaal waren teleurstellend. Totdat deze zwakte leidt tot lagere inflatie, zal de Federal Reserve waarschijnlijk voorzichtig blijven met het verlagen van de rentetarieven, wat een tegenwind blijft voor BTC.

Analyse van de bitcoin prijs – wat staat btc te wachten?

De bitcoin prijs bevindt zich momenteel dicht bij de ondergrens van de meerweekse range van $60.000 tot $74.000. Ondanks de recente macro-economische tegenwind en een afname van de ETF instroom, die donderdag op $217 miljoen uitkwam, heeft bitcoin deze range vastgehouden.

Sommigen wijzen op de groei van stablecoins als een teken van nog steeds sterke instroom in de crypto markt. Volgens DeFi Llama is de marktkapitalisatie van stablecoins sinds juni 2022 op zijn hoogst, met $158 miljard. Dit is een stijging van $34 miljard sinds eind oktober, en aanhoudende groei kan de bitcoin prijs ondersteunen. Elke zwakte in de groei van stablecoins kan echter een voorbode zijn van een lagere bitcoin prijs.

Op dit moment loopt bitcoin het risico om onder de ondergrens van zijn bereik rond $60.000 te zakken, wat de deur zou openen naar een daling richting de steun op $53.000.

Lees meer over:
bitcoin koers

    Door: Dirk van Haaster

    Met meer dan vier jaar werkervaring binnen crypto, heeft Dirk aanzienlijke expertise opgedaan in het schrijven van content over van alles dat met Web3 te maken heeft. Dirk behaalde zijn master in Strategic Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij afstudeerde met de cum laude ond...