Waarom El Salvadors Bitcoin Experiment Niet Aanslaat bij de Bevolking

el salvador bitcoin

In 2021 deed El Salvador iets echt baanbrekends. Ze waren het allereerste land dat de sprong waagde en Bitcoin officieel als wettig betaalmiddel erkende. Dit historische besluit was een grote stap vooruit en zette de deuren wijd open naar een toekomst waarin financiën niet meer centraal geregeld zijn, maar meer verspreid en toegankelijk voor iedereen. Maar, verrassend genoeg, heeft de bevolking van El Salvador deze nieuwe vorm van geld niet zo snel aangenomen als men had gehoopt.

Weinig mensen in El Salvador hebben Bitcoin

Volgens een recent onderzoek van CoinGecko blijkt dat maar een klein deel van de Salvadoranen, slechts 1,72%, daadwerkelijk Bitcoin in bezit heeft. Dit is best opmerkelijk, vooral als je bedenkt dat Bitcoin daar nu officieel geld is. Het is een schril contrast met een land als China, waar ondanks strenge regels tegen cryptocurrencies, toch ongeveer 4,08% van de mensen digitale valuta bezitten.

Deze terughoudendheid van de Salvadoranen om Bitcoin te omarmen, weerspiegelt een aarzeling en een langzame overgang naar een economie die gebaseerd is op digitale valuta. Ondanks deze initiële tegenslagen, blijft de regering van El Salvador zich inzetten voor het stimuleren van de adoptie van cryptocurrencies. Zo heeft het land onlangs een programma gelanceerd genaamd Freedoms Visa dat burgerschap en verblijf aanbiedt aan individuen die minstens $1 miljoen investeren in Bitcoin of Tether.

Ondanks zijn pioniersrol staat El Salvador verrassend genoeg op de 55e plaats in de wereldwijde crypto-adoptie-index. Dit duidt op een achterstand in vergelijking met andere landen, zelfs die met striktere crypto-regelgeving. Echter, het is waarschijnlijk dat de voortrekkersrol van El Salvador in het integreren van cryptocurrency in hun economie op de lange termijn zal leiden tot een toename in acceptatie.

Is Bitcoin de valuta van de toekomst?

Wat er in El Salvador gebeurt, is echt iets om in de gaten te houden. Het laat ons duidelijk zien welke hobbels en kansen er kunnen zijn als een land besluit om cryptocurrencies zoals Bitcoin in het dagelijks financieel verkeer op te nemen. Het is een soort proeftuin, en wat we daar leren, kan heel waardevol zijn voor andere landen die ook overwegen om de sprong te wagen en cryptocurrencies te omarmen.

Lees meer over:
El Salvador

    Door: Dirk van Haaster

    Met meer dan vier jaar werkervaring binnen crypto, heeft Dirk aanzienlijke expertise opgedaan in het schrijven van content over van alles dat met Web3 te maken heeft. Dirk behaalde zijn master in Strategic Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij afstudeerde met de cum laude ond...