“Federal Reserve overweegt pauze in juni”

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde op 3 mei voor het laatst de rente en gisteren publiceerde het de FOMC Minutes. Dit zijn als het ware de notulen van de laatste rentevergadering, waarmee we dus meer inzicht krijgen in de beraadslaging die ten grondslag lag aan het rentebesluit. Uit dit document blijkt dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank het er "gemiddeld genomen over eens zijn" dat het "minder zeker is" dat we er nieuwe renteverhogingen nodig zijn.

Het lijkt er dus op dat de renteverhoging van 3 mei voorlopig de laatste was.

Opties openhouden

Er waren ook een paar beleidsmakers bij die vonden dat de Amerikaanse centrale bank zijn opties open moet houden, als bijvoorbeeld blijkt dat de inflatiedata in juni nog tegenvalt en de werkloosheid de ruimte geeft om de rente nog verder op te hogen.

Dat blijft echter een hele lastige discussie, omdat het lastig te voorspellen is wat het volledige effect van de bestaande renteverhogingen op de economie is. De meeste economen zijn het erover eens dat we de volledige impact nog niet gevoeld hebben.

Die mening komt vooral voort uit het feit dat de Amerikaanse centrale bank de rente in een recordtempo verhoogde. In een tijdsbestek van 14 maanden is de rente opgeklommen van praktisch nul naar de huidige range van 5,00 - 5,25 procent.

"Meerdere deelnemers aan de vergadering merkten op dat het wellicht niet nodig is om het beleid verder te verstrengen als de economie zich op de huidige voet blijft ontwikkelen", zo viel er in de notulen van de rentevergadering te lezen.

De onzekerheid heerst

Terwijl de staf van de Federal Reserve nog altijd een "milde recessie" verwacht voor later dit jaar, merkten sommige beleidsmakers in de notulen op dat de renteverhogingen van het afgelopen jaar de gewenste impact beginnen te hebben. Vrijwel alle deelnemers erkenden het risico voor de economische groei dat aan de renteverhogingen kleeft.

Verder bleef ook de bankencrisis natuurlijk niet onbesproken. Die zorgt op zichzelf ook voor een verkapte renteverhoging, omdat banken momenteel wat huiverig zijn om kapitaal uit te lenen en het liefste zoveel mogelijk geld binnenboord houden.

Daarnaast zijn "vrijwel alle" deelnemers van de vergadering nog steeds niet helemaal zeker over het inflatie-perspectief. Sommigen zijn nog bang dat de inflatie een nieuwe opleving zal doormaken. Wat dat betreft is het volgens hen belangrijk om de opties zoveel mogelijk open te houden.

"Het vraagstuk van een renteverhoging of pauze tijdens de vergadering van juni hangt af van de data die over de komende drie weken binnenkomt", aldus Fed Gouverneur Christopher Waller tijdens een evenement in Californië op woensdag.

    Door: Thom Derks

    Thom is al jaren van de partij als het gaat om de verslaggeving over bitcoin, macro-economische ontwikkelingen en alles wat de toekomst van de digitale munt zou beïnvloeden....