Biden wil zónder rechtspraak bitcoin in beslag nemen

De regering van de Amerikaanse president Biden wil makkelijker bitcoin van mensen kunnen afpakken. In een 61 pagina’s tellend rapport van de Amerikaanse procureur-generaal pleit men onder andere voor het oprekken van het vermogen van de federale overheid om cryptocurrency’s in beslag te nemen.

Soepelere regels

Als de plannen worden aangenomen, heeft dit impact op strafrechtelijke verbeurdverklaring. Daarbij is een er dan geen veroordeling meer vereist om eigendom permanent in beslag te kunnen nemen.

Anders gezegd: zelfs zonder strafrechtelijke aanklacht kan iemands bitcoin in beslag genomen worden.

Je kunt het hele rapport hier teruglezen.

Ook werd er een nieuw Digital Asset Coordinator Network aangekondigd. Dit is een landelijk netwerk met meer dan 150 federale aanklagers die zullen worden opgeleid in het “opstellen van civiele en strafrechtelijke verbeurdverklaringen”.

Een verbeurdverklaring is iets anders dan confiscatie. Bij laatstgenoemde is het eigenaarschap niet automatisch overgedragen aan de staat, bij een verbeurdverklaring is dat wel het geval.

Vanwege het pseudonieme karakter van cryptovaluta is het lastig om bitcoin in beslag te nemen. Echter: met cryptovaluta die op (gereguleerde) platforms staan, zoals cryptobeurzen of bewaarplatformen, is dat een ander verhaal. Volgens statistieken zijn er in 2021 in de VS bijna 200 cryptocurrency-inbeslagnames gedaan, ter waarde van $466 miljoen.

Sinds 2014 hebben de FBI, de Secret Service en Homeland Security Investigations tezamen bijna $680 miljoen aan cryptovaluta geconfisqueerd. Het Criminal Investigation-team van de Amerikaanse belastingdienst was tussen 2018 en 2021 nog succesvoller, met een bedrag van maar liefst $3,8 miljard.

Geen gerechtelijk toezicht

Toch wil men nu veranderingen in de regels. Ten eerste wil de procureur-generaal verbeurdverklaringen makkelijker maken, waarbij er dus geen gerechtelijk toezicht nodig is. De rechter is dan niet nodig, maar de desbetreffende betrokken instantie mag dit zelf doen.

De federale overheid kan zo’n “administratieve verbeurdverklaring” gebruiken om bijna alles ‘af te pakken’, afgezien van vastgoed en onroerend goed dat meer dan $500.000 waard is.

Deze limiet is momenteel (nog) van toepassing op cryptovaluta, maar die moet dus worden verlaagd (of verwijderd).

Belangrijk: er blijft daarbij schrikbarend weinig bescherming over voor de crypto-eigenaars. Na de beslaglegging wordt het eigendom al snel verbeurd verklaard. De gedupeerde moet actie ondernemen en claims indienen, aldus Forbes.

Volgens een rapport van het Institute for Justice hebben federale agentschappen meer dan een derde van alle ingediende claims voor het contant geld dat ze in beslag namen afgewezen als “gebrekkig”. Vaak wezen ze naar “technische redenen”.

Het beste antwoord op dit mogelijke Amerikaanse beleid: neem bitcoin in eigen beheer.

Not Your Keys, Not Your Coins.

Congres

Momenteel worden de meeste cryptovaluta als commodity gezien, in plaats van effecten. Dat maakt het nog lastiger, omdat er bij grondstoffen in tegenstelling tot effecten “geen verbeurdverklaring mogelijk is van onrechtmatig verkregen winsten uit criminele activiteiten”.

Het gaat nu nog om een voorstel dat eerst nog moet worden goedgekeurd door het Congres. Maar gezien het uit de koker van de Biden-regering komt, is de kans van slagen niet klein.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
AmerikaBitcoin nieuws