SEC verzet zich tegen het beroep van Coinbase 

In een belangrijke juridische ontwikkeling heeft de SEC zich verzet tegen de poging van Coinbase om in beroep te gaan tegen een kritieke vraag met betrekking tot de Howey-test, die centraal staat bij het bepalen of cryptocurrencies effecten zijn onder de Amerikaanse wetgeving.

Reactie SEC op beroep Coinbase

De SEC diende een antwoord in op 10 mei, waarin ze beweert dat de pogingen van Coinbase om de vraag in beroep zo te formuleren dat deze past onder 28 U.S.C. § 1292(b) misplaatst en zelfvernietigend zijn. Het bureau stelde dat de ontevredenheid van Coinbase over de Howey-test en het huidige regelgevend kader voor effecten geen interlocutoir beroep rechtvaardigt, een zeldzame juridische zet die beroep mogelijk maakt voordat een zaak is afgerond. De SEC beweert dat Coinbase al lang bestaande juridische precedenten probeert te veranderen om in overeenstemming te zijn met zijn bedrijfsmodel en beleidsdoelen.

Juridische belangen en het argument van Coinbase

Coinbase begon het kort geding na de beslissing van de districtsrechtbank om de aanklacht van de SEC dat de beurs opereerde als een niet-geregistreerde effectenbeurs, niet te verwerpen. Coinbase betoogt dat de analyse van beleggingscontracten niet van toepassing zou moeten zijn na de verkoop, een standpunt dat de SEC fel bestrijdt en benadrukt dat geen enkele rechtbank in 80 jaar contractuele verplichtingen na de verkoop heeft vereist om een effect te definiëren.

Implicaties voor cryptoregulering

Deze juridische strijd is cruciaal omdat het een precedent kan scheppen voor de manier waarop digitale activa worden gereguleerd in de Verenigde Staten. De uitkomst zou niet alleen invloed kunnen hebben op Coinbase, maar op de hele cryptocurrency-industrie, door vorm te geven aan de manier waarop digitale activa worden geclassificeerd en gereguleerd. Het ferme verzet van de SEC benadrukt de regelgevingsuitdagingen voor cryptobedrijven en de complexiteit van het toepassen van traditionele effectenwetgeving op het zich ontwikkelende cryptolandschap.

De beslissing zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de regelgeving rondom cryptocurrencies en zou de huidige benadering van de SEC van de regelgeving voor cryptocurrencies kunnen bevestigen of aanvechten.

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering.

Lees meer over:
AltcoinCoinbaseSEC

    Door: Raul Gavira

    Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....