Opinie: Bitcoin is stervende, hoera!

Bitcoin is op sterven na dood en het ziet er niet goed uit voor de munt. Sinds dat Bitcoin pakweg een jaar geleden een hoogtepunt bereikte van nabij $20,000 dollar heeft de grootste crypto-munt ter wereld al zo’n 85% van haar waarde verloren en staat het momenteel nog maar op een schamele $3200. Onder altcoins zijn de verliezen nog groter en menig bedrijf heeft de broekriem al moeten aantrekken of wordt opgedoekt. Bitcoin is stervende en het einde lijkt nabij. Gelukkig, ik zat er al het hele jaar op te wachten. Als crypto-enthousiasteling ben ik daarom voor het eerst sinds anderhalf jaar weer voorzichtig begonnen met Bitcoin te kopen.

Bitcoin = Complex

Bitcoin is ingewikkeld, en dan doel ik niet op de techniek erachter. Om Bitcoin écht goed te kunnen begrijpen moet je eigenlijk verstand hebben van een breed spectrum aan kennis variërend van informatica, data-structuren, economie, psychologie & game theory, (macro)politiek en een stukje geschiedenis. Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die over deze specifieke cocktail aan kennis beschikken en veel mensen benaderen en begrijpen Bitcoin dan ook vanuit slechts één of misschien twee van deze kennisgebieden. Er bestaat dan ook veel onzekerheid over wat Bitcoin nu eigenlijk is en wat de belangrijkste elementen van Bitcoin en blockchain zijn. En natuurlijk of het allemaal überhaupt wel een toekomst heeft.

The Big Picture

Het bijzondere van Bitcoin is dat de meeste pro-Bitcoin argumenten wel kloppen, maar dat ze individueel genomen veel minder overtuigingskracht bieden dan in het plaatje als geheel. Wanneer je slechts over een deel van ‘the big picture‘ beschikt is het in deze barre tijden gemakkelijk om onzeker te worden. In dit artikel zal ik uiteenzetten waarom ik denk dat die onzekerheid nergens voor nodig is en waarom ik denk dat crypto zal overleven en sterker terug komt dan ooit tevoren.

Technologie

Bitcoin is technologisch superieur geld. In praktische zin betekent dit dat Bitcoin de mogelijkheid biedt tot allerlei innovatieve manieren van met geld omgaan. De verwijdering van de tussenpersoon die aan transacties verdient is al een innovatie op zich, maar er zijn nog veel meer technologische innovaties die Bitcoin en blockchain met zich mee meebrengen. Volledig voorgeprogrammeerde smart contracts bijvoorbeeld, waarmee je financiële afspraken volledig kunt automatiseren (voorbeeld: jij betaalt mij wanneer voorwaarde X is voldaan). Door de digitalisering van geld is het ook mogelijk om micro-betalingen te doen. Dat is bijvoorbeeld nuttig om geld te kunnen streamen per seconde (net zoals je video’s kunt streamen). Ook kunnen micro-betalingen een gehele nieuwe online economie mogelijk maken die ver voorbij het huidige eCommerce gaat. Denk bijvoorbeeld aan het (automatisch) betalen van een tiende van een cent om toegang te krijgen tot een krantenartikel, of om een abonnement af te sluiten op een website. De crypto die je uitgeeft koop je misschien niet zelf – die kun je zelf in dit toekomstbeeld verdienen door ‘mee’ te doen in de online economie: het bekijken van advertenties, het beschikbaar stellen van je persoonlijke data, het plaatsen van berichten die door anderen op waarde worden geschat (ge-liked), het invullen van enquêtes en het spelen van spelletjes. Op dit moment verdienen de allergrootste bedrijven ter wereld zoals Google en Facebook als tussenpartij aan deze zaken: big data, content en reclame. Het gebruik van cryptovaluta is daarnaast in principe eenvoudiger dan de traditionele systemen als je eenmaal in het ecosysteem zit. Vaak genoeg heb ik online bestellingen gedaan waarbij ik door allerlei hoepeltjes moest springen om te kunnen betalen en meer dan eens heb ik verzucht over hoeveel makkelijker het zou zijn als ze mij gewoon hun Bitcoin-adres zouden geven.

Economie & Geschiedenis

Het zou echter een grove fout zijn wanneer Bitcoin enkel vanuit technologisch oogpunt wordt beschouwd. De economische argumenten zijn namelijk veel belangrijker. Niet voor niets verborg Satoshi Nakamoto in het eerste Bitcoin block een geheime boodschap waarin hij refereerde naar de financiële crisis in 2008 en de miljarden die vanuit de staat naar de banken zou vloeien. Het huidige economische systeem is namelijk fundamenteel kapot en staat volgens velen op springen. Het probleem schuilt in een combinatie van de mogelijkheid van centrale banken om onbeperkt geld te kunnen bijdrukken omdat geld tegenwoordig geen onderliggende waarde meer heeft, en de onbedwingbare neiging van overheden om meer geld te willen besteden dan zij werkelijk hebben. Niet alleen creëert dat ongeveer elke 8 jaar een cyclus van economische bubbels en recessies, maar ook zijn we dankzij deze giftige combinatie in een wereldwijde schulden-spiraal terecht gekomen.

It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.” – Henry Ford

In de Verenigde Staten is het bedrag dat jaarlijks aan rente moet worden betaald inmiddels al even hoog als wat zij in totaal aan Defensie uitgeven. En dat is nogal wat. Het geld dat zij gebruiken om de rente te betalen wordt betaald door nieuwe leningen af te sluiten of geld bij te drukken. De staat drukt dat geld overigens niet zelf bij, want dit wordt gedaan door de centrale banken (die ondanks de naam doet denken geen staatsbezit zijn maar private bedrijven) en aan de staat geleend tegen rente. In Europa staat het er niet veel beter voor. Analisten (en doemdenkers) wijzen al langere tijd op de gevaren van de situatie maar in toenemende mate komen ook topbankiers uit de kast met de waarschuwingen over een aankomende crisis. Die crisis zal overigens niet op 2008 lijken, maar meer op 1929 toen de economie dusdanig instortte dat niemand eraan ontkwam en een groot deel van de bevolking als gevolg in armoede en honger verkeerde. Denk aan landen als Griekenland en, Venezuela, waar elke laag van de bevolking de gevolgen ervaart. En hoewel overheden in 2008 in staat waren om de banken te redden is nog maar de vraag wie er in staat is om de overheden te redden wanneer zij failliet gaan. Wie, en met welk geld? Zeker als de hele wereld met hetzelfde probleem kampt. Het antwoord is misschien niemand en dat geval stort het hele kaartenhuis in. Overheden die bezuinigen, bedrijven die inkrimpen, handel die afneemt, consumenten die minder besteden, financiële markten die instorten. In zo’n geval is niemand meer veilig en kan het jarenlang duren om er weer bovenop te komen.

Echt geld

Deze problematiek is in de kern waarom Bitcoin in het leven is geroepen. Een neutraal, decentraal en compleet vrij netwerk waarin niemand de baas is. Waarin een strikt economisch beleid geldt dat de oude valkuilen van menselijke bemoeienis vermijdt. Geld dat niet bij te drukken is en waarvan je niet meer kunt uitgeven dan je daadwerkelijk bezit. Geld dat niet in waarde afneemt wanneer jouw overheid aan mismanagement doet. Er is niets in de wereld dat zo schaars is als Bitcoin, en dat maakt Bitcoin de ultieme ‘unit of account’ (maatstaf waarin je andere zaken kunt waarderen). Met een mogelijke instorting van het economische systeem in het vooruitzicht is de grote vraag: Wat doet Bitcoin in zo’n geval? Wanneer het vertrouwen in overheden is gedaald tot een minimum biedt Bitcoin dan een decentraal alternatief waar men hun toevlucht in zoekt? Historisch gezien is het antwoord ja. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de Bitcoin grafiek te kijken waarin duidelijk te zien is dat gebeurtenissen zoals de economische crisis in Cyprus en het Brexit referendum hebben geleid tot koersstijgingen. Op dit moment zien wij in Zuid-Amerikaanse landen, met Venezuela voorop, een hoge mate van adoptie. Ondanks heftige koersschommelingen is Bitcoin in een land dat aan hyperinflatie onderhevig is de veiligere keuze.

Financiële wereld

Banken en andere financiële instituten zijn zich van deze problematiek ook bewust. Zij verdienen erg goed aan het huidige financiële systeem, maar de problemen ervan worden breed erkend en velen beseffen ook wel dat er eigenlijk iets moet veranderen. Wat dat precies moet zijn is hen misschien niet helemaal duidelijk, maar één van de belangrijkste taken die de financiële wereld op zich neemt is het hedgen (spreiden van risico) tegen risico’s. Kort gezegd proberen zij hun welvaart te beschermen door de risico’s van waardeverlies te beperken, bijvoorbeeld door hun welvaart zoveel mogelijk te spreiden tussen verschillende bezittingen. Wanneer je wilt hedgen tegen het instorten van een valuta is het bijvoorbeeld een optie om een positie op te bouwen in een andere valuta om zo het risico te spreiden. Bitcoin is dan een mogelijkheid, maar wel een riskante en daarom niet eerste keus. Er schuilt echter nog een ander risico dat het hedgen waard is: namelijk het risico dat Bitcoin wél slaagt. Kan een financiële organisatie het zich permitteren om géén Bitcoin te bezitten in zo’n situatie, en wat is daarvan het risico? De volgende vraag is dan al snel: Hoeveel Bitcoin moeten wij bezitten om ons tegen dat risico te beschermen? Het wordt dan al snel een zelf-vervullende voorspelling. In toenemende mate zien we dan ook dat traditionele financiële instellingen bovenop Bitcoin en blockchain duiken. Het ‘risico’ dat Bitcoin slaagt wordt hierdoor alleen maar groter.

“It might make sense just to get some in case it catches on. If enough people think the same way, that becomes a self fulfilling prophecy. Once it gets bootstrapped, there are so many applications if you could effortlessly pay a few cents to a website as easily as dropping coins in a vending machine.” – Satoshi Nakamoto

Stakeholders

Het aantal stakeholders in de wereld van crypto is steeds groter. Stakeholders kun je ruwweg vertalen naar belanghebbenden. Natuurlijk heb je de bezitters van cryptovaluta die graag ‘het goede woord’ verkondigen en dat is deels omdat zij een onderliggende motivatie hebben om hun bezittingen in waarde te zien stijgen. Hetzelfde fenomeen bestaat onder bedrijven. Grote banken die eerst afkeurend reageerden op cryptovaluta zijn nu overstag en laten zich positief uit om de technologie te promoten. Het aantal belanghebbenden in de crypto-wereld stijgt nog steeds enorm en de stakeholders worden daarnaast steeds groter. Niet langer zijn het gewone mensen zoals jij en ik, maar zijn het miljarden-bedrijven. Deze bedrijven hebben geïnvesteerd en hebben dus een motivatie om crypto te zien slagen en zij zullen zich dan ook inzetten voor dat doeleinde. Hun belang is miljoenen, zo niet miljarden, groot. Inmiddels is het financiële kapitaal van alle stakeholders in de Bitcoin en cryptovaluta-wereld simpelweg zo groot dat het nauwelijks geloofwaardig is om te denken dat zij hun investeringen als gewoonweg als verlies zullen wegschrijven. Het gaat hierbij niet om stakeholders die cryptovaluta kopen maar ook om de gigantische organisaties die inmiddels zijn ontstaan in de mining-industrie, de crypto-handelsbeurzen, de crypto-fondsen, politici die zelf crypto bezitten en de steeds groter wordende groep ‘gewone’ crypto-evangelisten. Crypto-enthousiastelingen zitten overal en op alle fronten zet iedereen zich in om van crypto een succesverhaal te maken. De belanghebbenden hebben daarvoor niet alleen hun woord maar vooral ook hun geld in de strijd gegooid.

Incentives

Misschien wel het sterkste en meest genuanceerde aspect van Bitcoin heeft betrekking op de onderliggende game theory.  Game theory is een wiskundig-psychologische denkwijze waarmee gedrag van (rationele) mensen is te voorspellen of verklaren. Een rationeel iemand zal volgens de theorie in een bepaald systeem aan regels proberen een zo gunstig mogelijk uitkomst na te streven. Je zou kunnen zeggen dat je mensen dus kunt stimuleren om bepaald gedrag te vertonen als de regels van het systeem daarvoor de juiste stimulansen bieden. De uitwerking van de game theory in Bitcoin zie je vrij duidelijk terug wanneer je naar de miners en het systeem rondom de blockchain kijkt: de stimulans om eerlijk de blockchain te verifiëren is dat de miners worden betaald. Of bijvoorbeeld dat het aanvallen van het netwerk game theoretisch minder gunstig is dan dezelfde middelen te gebruiken om wél het netwerk te ondersteunen. Uit de hard-forks (splitsingen) uit het verleden is duidelijk geworden dat tussen de miners en de gebruikers ook een spel bestaat dat middels de marktprijs en de winstgevendheid van het minen ook een bepaalde balans creëert. Maar er bestaat nog een geheel andere game theoretisch spel dat zich op de achtergrond afspeelt door alle betrokkenen stakeholders. Namelijk dat hun investering een hele sterke stimulans geven om het netwerk verder te versterken. Alles in het systeem motiveert alle belanghebbenden om zich voor het succes ervan in te zetten zodra ze ook maar een beetje betrokken zijn. In game-theoretische termen kun je stellen dat coöpereren in Bitcoin gunstiger is dan defecteren, en dat is een zeldzaam fenomeen.

Geschiedenis herhaalt zich

Menselijke psychologie is altijd hetzelfde. De geschiedenis lijkt zich daarom ook zo vaak te herhalen. Daarom bestaan er ook zulke dingen als de ‘Wall Street Psychology of the Market cheat sheet’ waaruit duidelijk wordt dat élke koers-bubbel er in feite hetzelfde uit ziet.

In Bitcoin zien we precies hetzelfde en sinds zijn geboorte tien jaar geleden heeft de cryptovaluta meerdere bubbels meegemaakt waarbij het bekende patroon zich telkens heeft getoond. Je zult dan ook zien dat Bitcoin-veteranen veel beter bestand zijn tegen de emoties die de huidige markt met zich meebrengen dan mensen die pas sinds 2017 of 2018 bij het ecosysteem zijn gekomen. Zij hebben deze beweging al meerdere malen meegemaakt en zij verwachten waarschijnlijk, net als ik, dat de volgende bubbel opnieuw dezelfde beweging zal maken. Want Bitcoin is complex en het grootste deel van de beleggers dat elke bubbel binnen komt investeert niet omdat zij Bitcoin begrijpen en willen hebben, maar omdat zij denken dat het omhoog zal gaan en dat ze het voor meer kunnen verkopen. Op een gegeven moment is de prijs dan zo hoog dat er niemand meer te vinden is die nog gelooft dat het nóg hoger kan gaan, waarna het hele kaartenhuis instort. Dat is in feite de essentie van elke bubbel.

HODLers

Ook de 2017 Bitcoin bubbel is nu aardig geknapt. Een groot deel van de speculanten hebben eieren voor hun geld gekozen en zijn inmiddels uit de markt en zien het niet meer zitten omdat zij zich alleen op de prijs hebben gericht. Wat resteert aan het einde van een bubbel is de groep mensen Bitcoin daadwerkelijk wilden hebben en er de toekomst van in zien, en niet alleen maar omdat het in waarde toenam. De zogenaamde ‘HODLers’. En deze groep wordt steeds groter. Deels toont dat zich door ‘de bodem’ van de marktcyclus. Er is een bepaald bedrag waarop Bitcoin zo goedkoop zal zijn dat iemand besluit het voor dat geld te kopen omdat er een kern aan mensen bestaat die cryptovaluta willen en het op waarde schatten. Dat vormt de uiteindelijke bodem. Voor Bitcoin is elke bodem tot nu toe nog altijd hoger geweest dan de vorige en een nieuwe bodem in Bitcoin wordt meestal op, of nabij, de voorgaande top gevonden. Tijdens de 2013/2014 bubbel piekte Bitcoin op $1200 en daarom voorspellen sommigen dat Bitcoin helemaal tot dit niveau zou kunnen vallen. Of dat ook echt gebeurt met alle ontwikkelingen en vooruitgang die zich op de achtergrond afspeelt is nog maar de vraag, maar zolang de bodem boven de $1200 gevonden wordt is er nog niets aan de hand. Sterker nog, het zou alle ‘Bitcoin to the moon’-voorspellingen des te meer sterken omdat het geloof in de herhaling van de cyclus verder wordt versterkt.

Potentie

Bitcoin voor $20,000 is absurd zou je denken, maar het potentieel om veel hoger te gaan is absoluut aanwezig. Ondanks de 2017 bubbel is de totale marktwaarde van alle cryptovaluta nooit heel groot geweest. Op het hoogtepunt bereikte de ‘crypto bubbel’ een totaal van iets minder dan $800 miljard dollar. Vergelijk dat met échte bubbels zoals de dot-com bubbel die haar hoogtepunt op $7000 miljard dollar bereikte. Zelfs na het knappen van de bubbel leven wij nu in een wereld waar dot-com bedrijven de dienst uitmaken. De bubbel van Bitcoin tot $300 miljard was insignificant in verhouding. Al het goud in de wereld heeft een totale marktwaarde van ongeveer $8000 miljard. Als Bitcoin net zo groot wordt als goud zou dat betekenen dat de prijs van Bitcoin op dat moment zo’n 23x hoger moet zijn dan de $20,000 die we tot nu toe hebben bereikt. Bitcoin beoogd echter veel meer te zijn. Het is digitaal goud in de zin van waarde opslag, en digitaal geld, en een vervanging van de bankensector, en een dataopslagmedium en nog veel meer. De totale waarde van Bitcoin kan dus nog veel hoger zijn dan alléén goud, en daarom bestaan er ook zulke wilde voorspellingen waarin men claimt dat Bitcoin naar een miljoen kan gaan. Die zijn dan ook minder vergezocht dan ze op het eerste gezicht lijken.

Een (verouderde) weergave van welvaart in de wereld in verhouding met Bitcoin waaruit het potentieel blijkt. Op dit moment is Bitcoin $56 miljard dollar waard. Bron: Howmuch.net

Adoptie

De prijs mag dan wel laag zijn omdat we ons in een later stadium van een marktcyclus bevinden maar de adoptie is hoger dan ooit. Niet alleen weten meer mensen over Bitcoin en bezitten meer mensen dan ooit Bitcoin, zijn er meer miners dan ooit, zijn er meer betalingen, maar ook is de adoptie onder grote bedrijven nog nooit zo hoog geweest. Er is bijna geen bank of financiële instelling te vinden die niet iets doet met Bitcoin of blockchain. Van Amerikaanse bedrijven als bijvoorbeeld JP Morgan, Goldman Sachs, New York Stock Exchange, NASDAQ tot bijvoorbeeld onze eigen ING en ABN-AMRO. Veelal proberen zij de infrastructuur te creëren voor grootschalige adoptie. Ook grote investeringsfondsen van Yale, Harvard, MIT hebben inmiddels posities in cryptovaluta opgebouwd. Complot-denkers kunnen ook hun pret op want  de Rothschilds, George Soros en de Bilderbergs zitten ook ‘in’ de cryptovaluta. Overheden nemen cryptovaluta inmiddels ook serieus en ondanks regelgeving is de ondertoon steeds positiever en spenderen ze wereldwijd miljoenen om te investeren in de technologie.

Bitcoin gaat nergens heen

Bitcoin gaat nergens heen; dit is gewoon een herhaling van de marktcyclus alleen dan op een grotere schaal. Alles in Bitcoin is voorgeprogrammeerd om zich tegen aanvallen te kunnen weren en zich aan te passen. Zelfs al zou je het willen vernietigen dan zal het verschrikkelijk moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om dat te bereiken en een kostenplaatje van vele miljarden met zich meebrengen. Het alternatief is om het niet te vernietigen, maar het juist te omarmen. In dat geval brengt het een veelheid aan voordelen met zich mee en potentieel grote winsten voor degene die er vroeg genoeg bij is. Alle stimulansen staan bij Bitcoin dezelfde kant op en elke bubbel vergroot de groep stakeholders die het succes van de volgende bubbel mogelijk maken. Alle gedesillusioneerde mensen die nu het vertrouwen in Bitcoin hebben verloren, maar wel de bubbel hebben meegemaakt zullen bij de volgende bubbel hun oren spitsen wanneer ze het woord ‘Bitcoin’ weer horen vallen. “Hè? Leeft dat nog?” denken zij dan. Op dat moment worden de Didi Taihattu’s van de toekomst geboren; de ver-zieners die zich op dat moment realiseren dat de markt zich opnieuw aan het herhalen is. Het duurt ongeveer tot de tweede bubbel voordat een crypto-investeerder pas écht overtuigd raakt van dit fenomeen.

Ik wil Bitcoin

Ik begon het artikel door te stellen dat ik sinds anderhalf jaar voor het eerst weer Bitcoin aan het kopen ben. Dat doe ik niet omdat ik denk dat de prijs morgen, of volgende week of zelfs volgende maand omhoog gaat. Dat doe ik omdat ik denk dat Bitcoin de toekomst heeft en dat de prijs ooit heel veel keer hoger zal zijn dan nu. Dat kan over twee of vijf jaar zijn maar ook over tien jaar. Bitcoin is wat mij betreft een zelf-vervullende voorspelling. Het is vrijwel onmogelijk om de top van een Bitcoin bubbel te voorspellen en net zo onmogelijk om de bodem te voorspellen. Wel geloof ik dat we ons inmiddels in de buurt van de bodem bevinden. Dat Bitcoin stervende wordt verklaard is voor mij een goede indicator. Als je goed kijkt naar de ‘Wall Street Market Psychology Cheat Sheet’ wordt veel duidelijk. Ten tijde van de hype en euforie prees men Bitcoin de hemel in en de marktcyclus zal niet compleet zijn totdat Bitcoin eindelijk opnieuw doodverklaard is. Hoe meer doodverklaringen, hoe beter. Hoe meer paniek en depressie, hoe beter. Dit hoort bij de cyclus en zorgt ervoor dat speculanten uit de markt worden gedrukt. Het is een teken dat de overwaardering eindelijk voorbij is. Hoewel een flinke koersschommeling op korte termijn nog erg eng kan zijn geloof ik dat de gevolgen op lange termijn te verwaarlozen zijn. Bitcoin is nu relatief goedkoop. Als je Bitcoin ooit kocht voor $450, wat drie keer ‘te hoog’ is vergeleken met ‘de bodem’ van $160, maakte dat eigenlijk niet uit toen we uiteindelijk de $20,000 bereikten. Op dezelfde manier zal het in de toekomst denk ik ook niet uitmaken of je Bitcoin voor $3000 kocht, of voor $1500 als het eindresultaat een ton is. Wat volgens mij belangrijker is, is dat je in ieder geval ‘wat’ hebt. Laat ik het anders stellen: niemand weet zéker of Bitcoin zal slagen, maar wat is het risico dat dit wel zo is en kun jij het je permitteren om die boot te missen?

Moet je dan all-in gaan? Natuurlijk niet. Maar een beetje, dat kan geen kwaad. Voor het geval dat.

Disclaimer: Dit artikel is een opiniestuk en geenszins financieel advies. Investeer nooit meer dan je bereid bent om volledig te verliezen, doe altijd je eigen onderzoek en neem zelf de verantwoordelijkheid om te kiezen wat voor jou het beste is. 

Inschrijven nieuwsbriefDisclaimer: Bitcoin Magazine Benelux biedt geen beleggingsadvies. Onze berichten zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden.

Mis niks meer!
Invalid email address

Snel, Gemakkelijk, Goedkoop

Maak een gratis account aan bij Bitvavo en betaal in de eerste week geen handelskosten voor jouw eerste €1.000 aan bitcoin.

 

Maak nu een gratis account aan!