Aan deze regels moeten bitcoin bedrijven in Nederland per 10 januari 2020 voldoen

Aan deze regels moeten bitcoin bedrijven in Nederland per 10 januari 2020 voldoen

Op 10 januari 2020 moeten de nieuwe regels omtrent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingaan. Bitcoin bedrijven gaan onder een strenger toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) vallen dan banken of verzekeraars. Welke mogelijkheden zijn er voor cryptobedrijven in Nederland?

Jurist Clint Cabell geeft commentaar op het wetsvoorstel van minister Hoekstra (CDA) om aanbieders van crypto (Wallets) onder de Wwft te laten vallen. Deze wet is al door de Tweede Kamer aangenomen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Samenvattend: de wet gaat per 10 januari 2020 in en tot 10 juli 2020 hebben bedrijven de kans om zich te registreren. Bij géén registratie vervalt een bedrijf in de illegaliteit.

Op 20 december kwam de DNB alvast met extra informatie omtrent de kosten. Het is onduidelijk hoe deze kosten in de praktijk gaan uitvallen.

In dit nieuwsbericht staan alle (geschatte) kosten op een rij

Goedkeuring anti-witwaswet

Het Wwft-wetsvoorstel is afgelopen 10 december door de Tweede Kamer goedgekeurd en deze goedkeuring heeft in mijn ogen drastische gevolgen. De Eerste Kamer (Senaat) kan geen wijzigingen aanbrengen, want alleen de Tweede Kamer heeft het goed van aanpassen.

Heeft de Senaat alsnog bezwaar tegen een onderdeel van het wetsvoorstel? Dan kan de minister toezeggen een wijziging door te voeren. Dat heeft de naam een novelle.

Maar mijn verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt zonder weerstand. Daarmee is een registratiestelsel per 10 januari 2020 een feit.

Cryptobedrijven die wisseldiensten en/of bewaar portemonnees aanbieden, dienen zich verplicht te registreren bij de Nederlandsche Bank.

En ik heb het al eerder betoogd: dit is niet zomaar even registreren, dit is een verkapte vergunning in mijn ogen.

'Verkapte vergunning vanwege Wft eisen'

Dit is niet een registratiestelsel waarbij bedrijven zich even kunnen laten registreren. Ik zet nog even de verplichtingen voor een bitcoin bedrijf op een rij:

Wat betekent dit precies? De bovenstaande strenge eisen gelden níet voor álle instellingen die vallen onder de Wwft, maar énkel voor aanbieders van cryptodiensten.

Raad van State

Deze eisen zijn niet alleen véél ingrijpender dan de Europese richtlijn AMLD5 voorschrijft, het staat ook haaks op het advies dat de Raad van State uitbracht een half jaar geleden.

De Raad van State bekijkt of een wet uitvoerbaar is en geeft advies. Alleen is dit advies niet bindend. In het advies van de RvS staat heel duidelijk: de Europese richtlijn maakt het níet mogelijk om eisen uit de Wft in deze wet op te nemen.

In de taal van de RvS:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]‘’De Afdeling merkt op dat de richtlijn voor aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees uitdrukkelijk voorziet in een registratieplicht.

Anders dan bijvoorbeeld voor wisselkantoren, biedt de richtlijn voor deze aanbieders geen keuzemogelijkheid tussen een vergunningplicht en een registratieplicht. Daarom staat de Europese richtlijn een vergunningplicht niet toe.

Dit betekent, met andere woorden, dat de richtlijn het niet mogelijk maakt om de daarin voorgeschreven registratieplicht vorm te geven als een (verdergaande) vergunningplicht met voorafgaande toetsing.’’[/penci_blockquote]

Bitcoin bedrijven, wat nu?

Bitcoin bedrijven moeten nu handelen op grond van een wetsvoorstel, een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die nog niet bekend is. In een AMvB zijn de regels verder uitgewerkt.

De informatie op de website van de DNB geeft nog informatie gebaseerd op het wetsvoorstel van 1 juli 2019.

Opmerkelijk is dat het wetsvoorstel van 1 juli tussentijds is aangepast ten opzichte van het voorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer op 10 december. Op 15 november is wel het Open Boek Toezicht gepubliceerd, maar essentiële informatie omtrent het registratieproces mist nog.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]“Zodra meer bekend is zullen wij u op deze pagina informeren over de precieze te nemen stappen in het kader van een registratie.”[/penci_blockquote]

Overgangsregeling tot 10 juli 2020

Voor bestaande cryptobedrijven is een overgangsregeling opgenomen van zes maanden, waarin zij niet aan de registratieverplichting hoeven te voldoen. Noch aan de verplichting dat het bestuur betrouwbaar en geschikt moet zijn.

Dat gaat dus in per 10 juli 2020.

Dit is enerzijds gunstig, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid omtrent het registratieproces. Bovendien neemt de overgangsregeling niet weg dat de registratiestelsel veel verder gaat dan de richtlijn voorschrijft ondanks het advies van de Raad van State.

We hebben namelijk een registratiestelsel in naam, maar een vergunningstelsel in vorm. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

De gevolgen: start-ups sluiten of vertrekken

De nieuwe wet heeft drastische gevolgen voor de Nederlandse bitcoin industrie. Diverse start-ups zoals Coingarden, Simplecoin en het Britse Bottle Pay gooien de handdoek in de ring. Een dienst als Getbittr wijkt uit naar Zwitserland en ook Bottle Pay overweegt herlocatie.

Een tiental cryptobrokers willen graag registreren, maar hebben nog geen inzicht in de kosten die op hen afkomen. Het is dan ook maar zeer de vraag hoeveel brokers deze nieuwe wet gaan overleven.

Banken moeten zich ook registeren om cryptodiensten aan te kunnen bieden, zo meldt de DNB aan Bitcoin Magazine NL.

Voor de ING reden om een custodian bitcoin wallet aan te kondigen, maar voorlopig zien de ABN AMRO en Rabobank van registratie af.

Lees hier ons complete juridische dossier over de nieuwe anti-witwaswet

Lees meer over:
Bitcoin BTC AMLD5

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties