Amerikaanse centrale bank houdt hoge rentes in stand

De Federal Reserve (Fed), de centrale bank van de Verenigde Staten, heeft woensdag besloten haar belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten. Echter, er zijn signalen dat er later dit jaar nog een verhoging kan plaatsvinden vanwege de aanhoudende hoge inflatie en een robuuste economie.

De huidige beslissing houdt de benchmark kortetermijnrente op een 22-jarig hoogtepunt van 5,25% tot 5,5%. Dit is slechts de tweede vergadering sinds maart 2022 waarin de Fed haar federale fondsenrente niet heeft verhoogd.

De verwachting is dat de rente dit jaar nog met een kwart procentpunt zal stijgen naar een bereik van 5,5% tot 5,75%. Echter, financiële markten en veel economen zijn sceptisch en verwachten dat de Fed de rest van het jaar geen actie zal ondernemen, gezien tekenen dat de arbeidsmarkt en inflatie afkoelen.

De inflatie is sinds de zomer van 2022 aanzienlijk gedaald, maar in augustus zorgden stijgende benzineprijzen voor een scherpe prijsstijging. De inflatiecijfers tonen aan dat de inflatie sinds mei 2022 is gedaald van 8,6% naar 3,7% in augustus 2023.

Fed-voorzitter Powell gaf in een verklaring aan dat de inflatie vooral daalt in goederen en huisvestingsdiensten.

De beslissing van de Fed om de rente ongewijzigd te laten, biedt verlichting voor consumenten die te maken hebben gehad met gestage renteverhogingen voor creditcards, variabele hypotheken en andere leningen. Aan de andere kant zien Amerikanen, met name ouderen, eindelijk gezonde spaaropbrengsten na jaren van magere rendementen.

De Federal Reserve, vaak de Fed genoemd, is de centrale bank van de Verenigde Staten. Het werd in 1913 opgericht om het land te voorzien van een veiliger, flexibeler en stabieler monetair en financieel systeem. De verantwoordelijkheden van de Fed omvatten onder andere het beïnvloeden van geld- en kredietomstandigheden, het reguleren van banken, het handhaven van de stabiliteit van het financiële systeem en het bieden van financiële diensten aan de Amerikaanse overheid en financiële instellingen.

De inflatie in de VS is aanzienlijk gedaald sinds haar piek van 9,1% in juni 2022. De inflatiecijfers van de afgelopen maanden laten een gestage daling zien, maar liggen nog steeds boven de door de Federal Reserve gewenste 2%.

Inflatie is in essentie de stijging van het algemene prijspeil van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Wanneer het prijspeil stijgt, met elk gegeven bedrag aan geld, koopt men minder dan voorheen. De inflatiecijfers worden vaak uitgedrukt als een jaarlijks percentage.

In de Verenigde Staten wordt de inflatie voornamelijk gemeten aan de hand van twee belangrijke indices: de Consumer Price Index (CPI) en de Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE).

Consumer Price Index (CPI): De CPI meet de gemiddelde verandering in de tijd van de prijzen die huishoudens betalen voor een mandje van consumentengoederen en -diensten. Deze mand bevat een verscheidenheid aan goederen en diensten, zoals voedsel, kleding, onderdak, energie, medische zorg, onderwijs en recreatie.

Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE): De PCE is breder dan de CPI en omvat een grotere verscheidenheid aan goederen en diensten. Bovendien past de PCE zich sneller aan aan veranderingen in het consumptiegedrag.

Het verzamelen van gegevens: Voor het samenstellen van deze indices worden maandelijks prijsgegevens verzameld voor duizenden items uit het hele land. Deze gegevens worden verzameld via statistische enquêtes, directe waarnemingen en andere gegevensverzamelingsmethoden.

Hoewel de methoden voor het meten van inflatie gestandaardiseerd en systematisch zijn, is het belangrijk te begrijpen dat inflatieberekeningen niet vrij zijn van subjectiviteit:

Weging van items: Niet alle items in de consumptiemand hebben dezelfde impact op het huishoudbudget. De weging van elk item is gebaseerd op gemiddelde consumptiepatronen, die kunnen variëren tussen verschillende bevolkingsgroepen en regio’s.

Kwaliteitsaanpassingen: Als de kwaliteit van een product verbetert (bijvoorbeeld een smartphone krijgt meer functies maar de prijs blijft gelijk), kan dit worden gezien als een prijsdaling in inflatieberekeningen. Het beoordelen van deze kwaliteitsveranderingen is subjectief.

Vervanging: Als de prijs van een bepaald product stijgt, kunnen consumenten overschakelen naar een goedkoper alternatief. Hoe snel deze substitutie-effecten in de index worden opgenomen, kan de gemeten inflatie beïnvloeden.

Nieuwe producten: De introductie van nieuwe producten en technologieën en hun opname in de index kan ook subjectief zijn.

Lees meer over:
AmerikaBitcoin nieuwsdollar

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...