Crypto handelsplatformen zien verhoogd risico in de laatste financiële wetsupdate van Singapore

6405 totale weergaven

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft zijn terrorismefinancieringswetten bijgewerkt en het risiconiveau voor platformen voor de handel in cryptocurrency verhoogd van gemiddeld laag naar gemiddeld hoog om mogelijke uitbuiting door terroristische organisaties tegen te gaan.

Geactualiseerde risicobeoordeling

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft haar terrorismefinancieringswetten herzien, waardoor het risiconiveau voor handelsplatformen voor cryptocurrency’s is verhoogd van gemiddeld laag naar gemiddeld hoog.

Deze wijziging is bedoeld om te voorkomen dat terroristische organisaties misbruik maken van Singapore’s status als een belangrijk internationaal financieel, commercieel en transportknooppunt.

Implicaties voor aanbieders van Digital Payment Token

Met de nieuwe update worden aanbieders van Digital Payment Token (DPT) diensten, waaronder handelsplatformen voor cryptocurrency, geconfronteerd met een verhoogde risicobeoordeling.

De MAS benadrukte dat grensoverschrijdende online betalingen een hoog risico blijven vormen, omdat ze worden geïdentificeerd als potentiële kanalen voor de financiering van terroristische activiteiten.

Strategische maatregelen

De bijgewerkte National Risk Assessment (NRA) en National Strategy for Countering the Financing of Terrorism onderstrepen Singapore’s proactieve maatregelen om het financiële ecosysteem te beschermen.

Door de risicostatus van cryptoplatforms te verhogen, wil de MAS het toezicht en de regelgeving in de digitale activaruimte verbeteren.

Cryptoregelgeving in Singapore

Deze stap volgt op Singapore’s bredere regelgevende inspanningen om anti-money laundering (AML) en maatregelen tegen de financiering van terrorisme (CFT) te versterken.

Onlangs breidde de MAS het toepassingsgebied van gereguleerde betalingsdiensten uit met aanbieders van digitale tokens. Hierdoor zijn ze onderworpen aan strengere AML- en CFT-vereisten en financiële stabiliteitsmaatregelen.

Preventieve maatregelen en toekomstperspectief

De verhoging van het risico voor cryptobeurzen onderstreept Singapore’s engagement om financiële misdrijven te voorkomen. Singapore wil een robuust regelgevend kader handhaven. De MAS wil potentiële bedreigingen beperken en de veiligheid en integriteit van het financiële systeem waarborgen.

    Door: Raul Gavira

    Ik ben Raul Gavira, een schrijver en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in de crypto-industrie. Als liefhebber van blockchain vind ik het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen, waaronder dApps, airdrops, altcoins, nieuwe projecten, trends en nieuws....