De Nederlandsche Bank vs Bitcoin bedrijf Bitonic rechtszaak, een samenvatting

Dinsdag vond de rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank (DNB) plaats die is aangespannen door het bedrijf Bitonic. Waarom? Volgens de broker is het beleid van de toezichthouder buitenproportioneel.

Sinds vorig jaar moeten bitcoin wisselkantoren in Nederland voldoen aan een aantal strenge eisen van toezichthouder DNB. In de praktijk betekent dat onder andere een hoge kostenpost en klanten moeten veel gegevens delen. Met name dat laatste is veel bedrijven een doorn in het oog. Bitonic hoopt met deze stap uiteindelijk verandering af te dwingen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Lees ook het artikel over deze zaak: Bitonic en De Nederlandsche Bank staan lijnrecht tegenover elkaar in zaak verificatie-eis.

12:33 Liveblog gesloten. Dank voor de aandacht!

12:32 Uitspraak is woensdag 7 april 10 uur. Uitspraak wordt gemaild naar de betrokken partijen.

12:31 DNB: Wij kijken daar heel anders tegenaan. Je moet er alles aan doen in de sector om het legitieme karakter te handhaven. En dat er mogelijk elders en later in een transactie niet goed gaat, betekent niet dat Bitonic het ook maar geen adequate controle hoeft te doen.

12:31 Bitonic: het uitzetten van de verificatie-eis heeft geen gevolgen. Schorsing levert geen compliance risico’s op, terwijl het wel problemen veroorzaakt omtrent privacy en dergelijke.

12:30 DNB: In theorie kan het mogelijk zijn dat Bitonic haar proces anders inricht waarbij ze wel voldoet. De zitting heeft weinig verandering in de zaak gebracht.

12:29 Rechter: is er nog ruimte in de uitvoering van de verificatie-eis?

12:28 DNB: het is een bijzondere situatie omdat Bitonic al voldoet aan de eisen. Volgens ons moet de schorsing zo kort mogelijk. Al die tijd hoeft Bitonic niet te controleren dat het crypto adres ook hoort bij de cliënt.

12:27 Rechter: wat is het beste in dit geval de komende tijd?

12:26 Bitonic: het is een jonge sector en we hebben simpelweg geen ingang bij de directie van de DNB om hierover te praten.

12:25
Bitonic: ik verwacht niet dat de deur opengaat vanuit de DNB.

12:23 Bitonic: schorsing is nodig van de verificatie-eis, Bitonic kan dit niet zomaar uitzetten.

Het mes staat op de keel, terwijl alles zonder wettelijke basis wordt voorgezet. Er is weinig vertrouwen dat de DNB zegt dat we er nu toch vanaf kunnen zien. Er is een beslissing op bezwaar nodig.

12:22 Rechter: waar heeft Bitonic behoefte aan?

12:20 DNB: de klant is al bekend. DNB herkent zich niet in de lezing van Bitonic. In juli heeft de DNB al geëist dat er controle plaatsvindt van in – en uitgaande transacties.

12:16 Bitonic (Jouke Hofman): we kennen onze plaats in de maatschappij en juichen regulering toe. Wat er wordt gevraagd, dan kán niet in bitcoin. Waarom zijn screenshots goedgekeurd en onze voorstellen niet? We begrijpen het gewoon niet. Daarom zijn we héél terughoudend in het stilleggen van onze verificatie momenteel vanwege bedrijfsrisico’s, zo legt Hofman uit.

Hofman: “Wat niet kan in Bitcoin, dat kan niet in Bitcoin. Ik geloof dat het allemaal goed komt, en wij hopen dat wij dat als bedrijf kunnen meemaken.”

12:15 Bitonic: de verificatie-reis is tijdens de registratieprocedure sinds eind 2019 nooit aan de orde geweest tot september 2020. Daar is géén dialoog over geweest met de sector. Die eis is er doorheen gedrukt door de DNB. Dat kan de DNB én Nederland niet op eigen houtje beslissen.

12:12 Rechter verzoekt elke partij nog om een laatste reactie.

12:11 Bitonic: Verificatie vindt niet plaats in gesanctioneerde landen bij bancaire transacties. Deze simpele klik maakt het net zo makkelijk om vervolgens het geld alsnog door te sturen naar een money mule. Dat maakt het voor ons juist extra pijnlijk.

12:08 DNB: bij bancaire betalingen vindt al identificatie plaats via onder meer IBAN. In bankenwereld is de koppeling al gemaakt tussen personen en rekeningen (IBAN).

En om contant geld bij een gesanctioneerde te krijgen is ook niet makkelijk. Het verschil met crypto is dat je met een klik op de muis deze waarde direct aan de andere kant van de wereld hebt. Dat is een heel ander risico dan als je een bankbetaling gebruikt om sancties te ontlopen.

12:06 Bitonic (Jouke Hofman): Veel emails van klanten ontvangen die aangeven naar een andere aanbieder te vertrekken. Markt is grillig dus we kunnen dat niet zeggen en weten niet exact wat de impact is. Maar we krijgen veel mails, en ook verzoeken tot gegevensverwijdering.

12:05 Rechter: is er een verschil in klanten en transacties na het ingaan van de registratie?

12:04 Bitonic voert een advies van Raad van State aan: het is niet nodig om extra eisen te stellen bovenop de registratie.

Er moet secuur gekeken worden wat er van cryptodienstverleners wordt verlangd. De Raad van State zegt hierover: een vergunningstelsel zou in strijd zijn met de Europese richtlijn, en ook als er sprake is van een hoge risico is dat geen reden om het door te voeren.

12:02 Bitonic: DNB lijkt een hele andere perceptie te hebben van alle ontwikkelingen. Ook lezen zij de wet heel anders dan wij doen. Wat wordt bedoeld met een ‘adequate controle?’ Is dat een uitvoering op basis van regels of op basis van principes?

De toezichthouder moet zich aan de wet houden, en kan niet een eigen mening vormen. De DNB heeft ook geen opties genoemd, maar een norm geïntroduceerd. En aan de hand van deze norm kwamen technische opties.

12:00 DNB: We doen een uitvraag in de markt onder partijen die voornemens zijn om onder de wet te vallen. We kijken wat het wettelijke kader is om tot registratie over te gaan, maar het zijn open normen, en voor ons is het ook een nieuw type sector.

En zo kijken we wat de mogelijkheden zijn en dus willen we toelichten vroeg publiceren en we willen handvatten wat de normen zijn, maar de wetgever geeft deze norm en wij doen dat niet. Wij kijken vervolgens of het een adequate aannames zijn.

De uitvoering gebeurt is ook aangedragen door marktpartijen en we proberen dit ook transparant te doen.

11:58 Rechter: Hoe is het proces verlopen van deze guidance van DNB in deze relatief nieuwe sector? Volgens het dossier voert de DNB sinds eind de webinar van eind 2019 het gesprek.

11:57 DNB: We hebben met meerdere partijen gesproken om erachter te komen wat er technisch mogelijk is. We kwamen erachter dat het vaak beperkt bleef tot een controle achteraf.

11:56 Rechter: Maar wat is dan de ‘openheid’ in deze norm? Waarom is er geen andere manier?

11:55 DNB: het is een open norm, maar we willen zeker weten wie er achter elke transactie zit.

11:52 Rechter vraagt door: volgt uit die regeling dat elke transactie geverifieerd moet worden?

11:51 DNB: we verwijzen naar een leidraad van het ministerie dat “elke relatie, klant én tegenpartij” die geverifieerd moet worden. Je moet ook zeker weten wie deze relatie is bij een individuele transactie.

Daar komt het in de kern op neer. Als er iets voor komt op de sanctielijst, moet Bitonic direct actie kunnen ondernemen en dat kan alleen met continue screening, en niet aan de hand van risico gebaseerd onderzoek.

11:50 Rechter: waarom is per transactie een verificatie plaatsvinden? Dat heeft de DNB niet expliciet bekend gemaakt bij bijvoorbeeld haar eerste seminar.

11:48 DNB: uitleg van de raadsman met een vergelijking tussen transacties in het bancaire stelsel en bitcoin transacties.

Eisen vanuit de FATF aan aanbieders van virtuele munten en landen kunnen eisen stellen aan het identificeren van transacties en self hosted wallets.

11:46 Bitonic (Jouke Hofman) benadrukt: Het is heel dom om adressen te gaan uitgeven als Bitonic zijnde. Dat is zwak uitgedrukt géén goede suggestie.

11:44 Bitonic: de Sanctiewet is niet passend bij de registratieplicht. De raadsman van Bitonic haalt een nieuwe richtlijn van FATF aan.

11:42 DNB: We willen voorkomen dat een dienstverlener zoals Bitonic misbruikt wordt en daarmee de legitimiteit van de sector in gevaar komt.

11:41 DNB: Maatregelen gaan op basis van klantgedrag, en die vallen terug op verleden, en die zijn niet effectief.

Er is natuurlijk een wereld achter Bitonic die niemand kent waarin bitcoin verstuurd worden naar een gesanctioneerde partij, maar we moeten er alles aan doen dat het via Bitonic gebruikt.

11:40 Rechter: was er een dialoog tussen de DNB en de sector? Want dit is toch een innovatieve ontwikkeling.

11:38 DNB: er is voldoende grondslag voor wettelijke verplichting. Dit is nodig omdat er transacties met gesanctioneerden kan worden ondergaan. Bitonic zou zelf aan data minimalisatie kunnen doen.

Het komt er op neer dat er aan doelen wordt voldaan, en op de manier waarop Bitonic dat nu doet is dat het geval.

11:34 DNB: elke transactie van een gesanctioneerde is er één teveel. De Sanctiewet is verstrekkend. De controle van Bitonic is te weinig effectief, want ze controleren op historische transacties. Is het nu een adequate controle en dat is niet het geval, aldus de raadsman van de DNB.

Hoe ondervang je risico’s en als dat niet sluitend is, blijven risico’s voortbestaan en daar is het de DNB om te doen. Het is een open norm, maar er vloeien wel eisen uit voort.

11:32 Bitonic: is het proportioneel en kan er niet op een minder ingrijpende manier aan gegevensverwerking te doen, met oog op privacy om toch dezelfde doelen te bereiken?

Bitonic wordt gedwongen om gegevensverwerking te doen die in strijd is met AVG. En het leidt tot aansprakelijkheidsrisico tegenover klanten.

11:30 Bitonic: er is géén grondslag voor het toepassen van Sanctiewet bij deze registratieplicht.

11:28 Bitonic (general manager Jouke Hofman): Bitcoin gaat verder dan alleen code. Het hergebruiken van bestaande adressen is vanwege privacy-overwegingen géén optie. Het is een tegenovergestelde best-practice van het gebruik van een wallet, aldus Hofman.

11:27 Rechter heeft begrip voor de ontstane situatie dat er geen constructief gesprek tussen Bitonic en DNB is ontstaan.

11:26 Bitonic (Simon Lelieveldt): Het is relevanter om onze pijlen te richten op de money mulls en in samenwerking met de sector en Bitonic. Dat doen we al jaren zo.

11:20 Verdere uitleg van Lelieveldt hoe het interne controleproces bij Bitonic werkt en welke indicatoren daarbij een rol spelen. Ze passen o.a. een vierogencontrole toe.

Bitonic heeft geen idee waar de eis van de DNB vandaan komt, maar ze zien wel een parallel met de Zwitserse regels.

11:17 Bitonic (Simon Lelieveldt): Je maakt het voor goede klanten heel moeilijk, en voor slechte klanten makkelijk omdat die een techneut betalen ervoor. We zien meer dan de stroom van contant geld. Het systeem zoals wij het hebben ingericht geeft enorm veel waardevolle informatie.

11:16 Bitonic (Simon Lelieveldt): Elk van de drie systemen kan ertoe leiden dat iemand op suspend komt. Dat kan dus ook met schimmige transacties uit het verleden (darknet). In die monitoring rolt vanzelf naar voren met wie je praat en of het een money mule betreft.

11:15 Bitonic (Simon Lelieveldt): Als er sprake van een potentiële hit is in het systeem doordat de naam op de sanctielijst staan, maakt het systeem deze persoon non-actief. Dat is hoe Bitonic het doet, en de klant kan niet bewegen als ze op de lijst staan. Er is permanente controle.

Hierdoor kan het aangaan van een wisseltransactie niet gebeuren als je op de sanctielijst staat. Bitonic weet dus zeker dat de persoon niet op de sanctielijst staat, de bank doet deze controle ook, en er is een interne en externe blockchain-controle.

11:11 Rechter: elke transactie vraagt om een identificatie. Wat doet de DNB verkeerd?

11:08 Bitonic: uitleg over self-custody wallets buiten het platform van Bitonic. Hoe werkt de procedure van bitcoin transacties binnen en buiten het platform van de Nederlandse broker.

Bitonic maakt de parallel met cash geld. Daar is ook geen keten te maken en te controleren. De regelgever wil het wisselmoment in beeld brengen en daar de identificatie- en verificatiemoment aan te koppelen.

Daar zit binnen de sector de frustratie: het is ondoenlijk om de keten te controleren, net als je met cash geld ook niet controleert wat er een seconde later gebeurt. Dit is de ineffectiviteit van de maatregel waar de sector over valt, terwijl de regels over het moment van de omwisseltransactie wél gesteund wordt.

11:02 DNB gebruikt de term KHC – een wallet adres is code en je kunt niet zien wie erachter zit. Het moet mogelijk zijn om te controleren op sanctielijsten. identiteit en woonplaats van klant zijn al bekend bij Bitonic.

Het gaat nu om de tweede stap. Eerste vereiste is al geïmplementeerd, en nu gaat het om de tweede stap om per transactie vast te stellen dat de persoon daadwerkelijk de ontvanger/verzender is. Bij iedere transactie is verificatie nodig.

11:00 Reactie DNB: uitleg over bitcoin wallet en de verificatie-eisen die de toezichthouder daaraan stelt.

10:59 Bitonic: we monitoren sinds 2014 verdachte transacties en we hebben geen ‘hit’ gehad.

Het wordt als iets groots gepresenteerd in bestrijding van witwassen en financieel economische activiteit, maar het is veel specifieker dan dat. Bitonic neemt de poortwachtersfunctie heel serieus, maar het gaat nu om twee verschillende zaken.

10:58 Reactie Bitonic: Er is geen verband. Het feit dat er zijdelings naar wordt verwezen, maakt het geen samenhangend geheel. Het doel van de sanctiewet is niet om financiële criminaliteit aan te pakken. Twee van de tientallen acties gaan over witwassen. Het is voornamelijk een politiek instrument.

Witwasrichtlijnen komen neer op ‘stempel’ van regelgevers en niet zo zeer vereisten die uit een ander kader komen (waaronder dus de sanctiewet.

10:55 Reactie DNB: het doel van de richtlijn (Wwft) heeft verbanden met naleving van Sanctiewetgeving. Er zijn verschillen maar overkoepelende doel is nagenoeg zelfde.

Lidstaten mogen zelf de implementatie uitvoeren, met minimum harmonisatiegehalte. Lidstaten hebben dus grote mate van vrijheid daarin. In NL is Wwft en Sanctiewet bij dezelfde partij ondergebracht (AFM). Alleen is toezicht in dit geval bij DNB neergelegd.

10:53 Rechter: er is geen geschil dat Bitonic nu onder bereik valt van DNB. Maar volgens Bitonic is Sanctiewet het probleem, omdat dit in de Europa niet staat, is dit onverbindend.

10:52: Inhoudelijke vragen voorzieningenrechter starten nu.

10:51 DNB: Privacy punt blijft dus over. Maar het is in ogen DNB noodzakelijk om aan die regels te voldoen, en het is aan Bitonic om aan data minimalisatie te voldoen. Dus volgens DNB heeft Bitonic daar zelf ook een rol in.

10:50 Standpunt DNB: er is geen sprake van spoedeisend belang. Het is een juridische vraag. Financiële belangen, administratieve gevolgen kwalificeren niet zo’n spoedeisend belang. Dus daarvoor kan het niet. Verder ziet DNB geen redenen waarom dit nu gaande is.

10:48 Gevoelsmatig zit er een belangrijk issue aan de zijde van de klant, en daarmee Bitonic die dat serieus neemt. Je moet screenshots nemen in iemands privé zaken (adressen). Het vragen van een screenshot an sich is geen probleem op grond van monitoring.

Bitonic denkt dat het ineffectief is, maar er zijn veel beter manieren. Helemaal omdat dit moet óngeacht de hoogte van het bedrag.”

10:47 Bitonic: we lijden hieronder want verlies concurrentiepositie, privacy en extra werk (meer medewerkers om adressen goed te keuren).

10:46 Bitonic bij monde van compliance officer Simon Lelieveldt: Het komt er op neer dat we een extra systeem moeten neerzetten. En ik hoor van verschillende kanten dat het een gegevensverwerking is zonder grondslag met een AVG overtreding. We voldoen in letterlijke zin niet aan de AVG.

Lelieveldt: “Ik wil ook aan die kant afdekken dat men niet op de stoep komt te staan wegens het overtreden van deze regels.”

10:45 Bitonic: We moeten extra gegevens vastleggen in haar administratie en die aanvullende gegevensopslag zien zij als bezwarend. En klanten zien dat ook en Bitonic ziet ook dat klanten om deze reden vertrekken.

De zorgvuldig opgebouwde positie in de markt komt onder druk te staan, en dit kun je niet zomaar met financiële vergoeding als schade verhalen. Daarom heeft deze zaak een spoedeisend belang.

10:44 Bitonic: we nemen de belangen van klanten en de privacy erg serieus. Door de eis van DNB moet Bitonic meer gegevens opslaan dan om aan de wet te voldoen. De advocaat noemt alle stappen (zogenoemde compliancemolen herkomst geld, adressen, etc.

10:43 Rechter: Bitonic heeft registratie wel verkregen, maar ze zijn niet blij met hoe het eruit ziet. En DNB houdt zich volgens hen juist aan de wet.

10:42 Bitonic: We delen deze mening niet, omdat het zo specifiek een discussie is geweest volgt dat het de facto een registratievoorwaarde was, en die had moeten worden opgesloten in het besluit (zoals dat bij vergunningen doorgaans gebeurt).

10:42 DNB: Het is niet zo dat er extra voorwaarden worden gesteld bij deze registratie.

10:40 Voorzieningenrechter: Bitonic kan meer bereiken dan ze al heeft, want ze heeft al de registratie. Meer bereiken betekent: regels minder streng maken door het via de rechter af te dwingen.

10:39 Concluderend: DNB kan niet inschatten hoe groot het risico is dat Bitonic loopt áls ze illegaal zouden gaan werken.

10:38 Reactie DNB: we volgen het handhavingsbeleid. Dat is de ladder waar je zou kunnen beginnen met aanwijzingen, met als ultieme sanctie een intrekking.

Maar dat is afhankelijk van de context. We kunnen niet nu uitleggen welke stappen de DNB gaat doorlopen. Bitonic voldoet ook nu, dus we kunnen daar niets over zeggen.

Maar er zijn verschillende mogelijkheden om als DNB zijnde op te treden, zoals het geven van aanwijzingen. Maar we kunnen niet op voorhand zeggen of dit soort dingen gaan worden toegepast.

10:35 Reactie Bitonic: We komen niet toe aan de vraag of er sprake is van een bestuurlijk rechtsoordeel. Doorgaans heb je de registratie en krijg je vervolgens een brief. Uiteenzetting over de begunstigende beschikking.

Omdat de DNB de vereisten heeft gekoppeld aan het besluit, is er een groot risico voor Bitonic omdat de registratie zou kunnen vervallen en zouden ze illegaal te werk gaan. Dat maakt de enige rechtsgang die open staat, de manier hoe ze het nu doen.

10:32 Antwoord DNB: Juridische uiteenzetting over het bestuurlijke rechtsoordeel registratie.

10:29 Vraag voorzieningenrechter: welk moment zou u willen aanwijzen als een bestuurlijk rechtsoordeel?

Antwoord Bitonic: Er zijn meerdere uitingen, het begon in september 2020 met een seminar. Vervolgens plaatsten ze een bericht op de website. De strekking is specifiek richting Bitonic gedeeld. En er zijn ook mails gestuurd. Er is herhaaldelijk gezegd dat je (als Bitonic) naar de rechter zou kunnen stappen.

Rechter: Het is bijzonder dat Bitonic onder protest heeft voldaan. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om niet te voldoen aan de vereiste om met een weigering in bezwaar te gaan.

Antwoord Bitonic: We hebben het overwogen, maar het is voor een bestaande marktpartij niet een optie met 50 werknemers. Er kwam tijdsdruk uit de kant van DNB. Als we niet voldeden zouden we illegaal te werk gaan.

10:26 Reactie Bitonic: er is niets voor niets gekozen voor registratie in Europa. Op die manier kunnen zo veel mogelijk cryptodienstverleners zich aan de regels houden. Zo ontstaat er zicht op geldstromen van cryptovaluta en op basis daarvan kunnen ze witwassen in kaart zetten.

Bij hogere eisen, vertrekken bedrijven naar andere locaties en raak je het zicht juist kwijt.

10:24 Reactie Bitonic: ik hoor dat het verschil fluïde is. Wij denken dat het het één is óf het ander. Als je voorwaarden gaat stellen en je gaat dit toetsen, dan wordt dit een vergunning. Anders kunnen we dit niet maken. En zo heeft de minister het ook naar voren gebracht.

Geluidsfragment minister van Financiën Wopke Hoekstra over verschil registratieplicht en vergunningsplicht.

Bitonic is verbaasd dat DNB nog steeds volhoudt dat er geen verschillen zijn. De DNB heeft het vergunningsregime nooit willen loslaten. Dat zorgt voor afbreuk in vertrouwen van marktpartijen in DNB.

10:22 Antwoord DNB: je ziet minister in beantwoording op Kamervragen ook over de vraag registratie/vergunning na kritiek Raad van State. De toelichting: vergunning heeft extra vereisten, zoals prudentiele regels. Bij registratie volg je eisen die komen uit richtlijnen van de wet, en Nederland heeft gekozen om toezicht Sanctiewet ook bij DNB neer te leggen.

10:21 Antwoord DNB: in wezen is dit een fluïde begrip en het is ook niet vastomlijnd uit Europese regels. Het is altijd context afhankelijk en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het kan een terughoudende registratie hebben of een een hele uitvoerige vergunning. Je kunt niet zeggen of iets een registratie is, of een vergunning.

10:21 Je moet kijken naar de context en hoe de wetgeving dit heeft geïmplementeerd. Dit wordt over gelaten aan de lidstaten en het zegt alleen: er moet een registratie zijn, maar hoe je dat doet is aan de lidstaten. Wat de DNB betreft doen zij dit binnen deze richtlijnen, en ze zijn van mening dat ze het goed doen. Het is niet zo dat de DNB dus aanvullende voorwaarden heeft opgesteld.

Het gaat eerder over een verschil van interpretatie en verschil van uitleg van de wettelijke norm. Registratie is een fluïde begrip en op deze manier ingevoerd.

10:20 Vraag van voorzieningenrechter aan DNB: Er is conform AMLD5 gekozen voor registratiesysteem. Hoe verschilt dat van een vergunning?

10:17 Reactie Bitonic: we moeten kijken naar totstandkoming van deze schikking. Er is wel degelijk een vereiste gesteld door de DNB, bovenop de wettelijke norm. Bitonic móést dit doorvoeren en anders zouden ze de registratie niet krijgen. Er is een aanvullende eis geïntroduceerd, twee maanden voor einde van de besluittermijn.

Bitonic ziet een motiveringsgebrek bij DNB.

10:14 Antwoord DNB: Bitonic vroeg ooit ‘Kan de discussie ook later worden afgehandeld’. Toen gaf de DNB aan: ‘Nee, dat kan niet. Zij wilden juist duidelijkheid geven’.

Vrij snel na verlening registratie, moet ook worden gekeken of er aan blijft worden voldaan. Verplichtingen uit Sanctiewet waren al van toepassing, en daar moest Bitonic los van registratie ook al aan houden.

10:13 Antwoord DNB: Er wordt wél getoetst, en in registratiebesluit is in uitdrukking gebracht dat hieraan is voldaan. Gedurende de registratie moet men zich aan wet- en regelgeving houden. En een van die wettelijke eisen is het ‘registratievereiste’ wat volgt uit de Sanctiewet en daar moet volgens de wet aan worden voldaan.

DNB moet daarom een risico-inschatting maken. Maar in deze registratievereiste staat niets in de weg om een registratie te verlenen.

10:12 Is de registratievereiste onderdeel van het besluit? DNB is van mening dat het niet zo is, want het vloeit voort uit de wet. In het registratiebesluit (artikel 23c) staat dat er een toetsing en dat er consequenties zijn als dingen niet worden nageleefd.

Vraag aan DNB: hoe zit het?

10:10 De voorzieningenrechter heeft enkele vragen. Allereerst aan de DNB. Wat is de stand van zaken in de bezwaarprocedure. Wanneer wordt de beslissing verwacht?

Antwoord DNB: de bezwaarprocedure is op dit moment opgeschort. Doorgaans is dit zes weken, maar deze periode is verstreken. We hebben geen garanties voor nieuwe data.

10:05 De voorzieningenrechter doet een algemene uitleg. Bitonic heeft om een voorlopige voorziening aangevraagd in afwachting op het bezwaar dat op 17 november 2020 is ingediend. Een voorlopige voorziening is alleen aan te vragen als er een dringend belang is.

Er is een begunstigd besluit. De registratie is rond, maar Bitonic is het niet eens met een van de voorwaarden.

10:01
De rechtszaak is geopend en live te volgen via rechtspraak.nl.
Wij zullen hier verslag doen van alle ontwikkelingen.

09:59 Bitonic is één van de 17 bedrijven die door de DNB een
‘vergunning’ hebben verkregen. Initieel waren er bijna 70 aanvragen
ingediend. Knaken werd begin deze maand als zeventiende partij aan de
lijst toevoegen.

09:58 Ben je het overzicht een beetje kwijt van al de nieuwtjes rondom de implementatie van de AMLD5 wetgeving in Nederland? Lees dan ons jaaroverzicht eens terug van enkele maanden geleden.

09:57 Vandaag vindt de rechtszaak plaats tussen Bitonic en De
Nederlandsche Bank aangaande de te strenge implementatie van de AMLD5
wetgeving. Aanleiding voor deze rechtszaak: in de ogen van Bitonic
ontbreekt in de Sanctiewet simpelweg de eis die nu aan de bitcoin markt
wordt gesteld. Zij hebben hun bezwaar laten bevestigen door compliance
expert Bökkerink Compliance International.

Lees meer over:
bitonicDNB

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...