ECB vindt inflatie nog altijd te hoog en verhoogt rente tot 3,25%

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de Amerikaanse conculega's van de Federal Reserve achterna. Wederom verhoogt het team van voorzitter Christine Lagarde de rentetarieven. Ditmaal gaat het om een stijging van 0,25%, wat de rente op 3,25% brengt.

Rentestijging

Veel eurolanden hadden het afgelopen jaar te kampen met inflatie van boven de 10%. De ECB moest ingrijpen door kapitaal duurder te maken. Dankzij zeven renteverhogingen sinds juli vorig jaar is de depositorente gestegen van -0,5% tot +3,25%.

Volgens Lagarde is de inflatie nog steeds te hoog en dus vraagt de situatie om deze beslissing.

We zijn inmiddels aangekomen op een bijzonder punt in de geschiedenis van de euro, gezien de rente nu terug is op het niveau van 2008. Vlak voordat de (vorige) financiële crisis begon was de basisrente eveneens 3,25%.

De periode waarin de rente voor het laatst hoger dan 3,25% stond, dateert van nog langer geleden. 2001 om precies te zijn.

Monetair beleid

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft de rentetarieven voor drie van zijn Eurosystem facilities verhoogd. Naast de depositorente stegen ook de rente voor basisherfinancieringstransacties en de marginale beleningsfaciliteit tot respectievelijk 3,75% en 4,00%. Dit zijn allen beleidsinstrumenten die de ECB inzet om de economie te sturen.

De depositorente is de rente die banken krijgen als ze hun geld bij de Europese centrale bank stallen. Dat wordt nu dus meer en meer.

Waar de ECB tijdens de corona-crisis een 'makkelijk' monetair beleid voerde, bracht het met lage rentes veel liquiditeit in de markt. Dit had grote prijsstijgingen ten gevolg en dus moest de centrale bank weer ingrijpen. Hier is het nu bijna een jaar mee bezig, met succes. De inflatie is afgekoeld maar nog lang niet terug op het niveau van 2% (wat het mandaat is dat de ECB heeft).

Een andere maatregel is dat de Raad van Bestuur vanaf juli 2023 de opbrengsten van het asset purchase program (APP) van het Eurosysteem niet langer gaat herinvesteren.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsECB