Europese Cryptoregels Weer Een Stap Dichterbij

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft onlangs een nieuw consultatiedocument over de MiCA-mandaten gelanceerd. Dit document, dat uit 307 pagina’s bestaat, vraagt om meningen over verschillende aspecten van MiCA. Hieronder vallen onderwerpen zoals duurzaamheidsindicatoren voor blockchain, openbaarmaking van gevoelige informatie, technische specificaties voor informatiedocumenten, transparantie in handel en administratie voor bedrijven die met crypto-assets werken.

De ESMA heeft specifieke interesse in hoe blockchain-netwerken invloed hebben op het milieu, zoals hun energieverbruik en uitstoot. Ze willen ook dat crypto-bedrijven duidelijk zijn over hun handelsgegevens, zoals prijzen en transactie-ID’s.

Onder de duurzaamheidsindicatoren rekent de autoriteit kwantitatieve metingen van het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de productie van afval, samen met een kwalitatieve verklaring over de impact van het gebruik van apparatuur door blockchain netwerknodes op natuurlijke bronnen.

Daarnaast is er een suggestie om bedrijven de vrijheid te geven om hun transactiegegevens op te slaan op een manier die zij geschikt vinden, zolang ze deze gegevens maar kunnen omzetten naar een standaardformaat als dat nodig is.

Wat betreft transparantie na de handel stelt de ESMA voor om aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) te verplichten handels- en publicatiedatum en -tijd, identificatie van de crypto-asset, prijsinformatie, hoeveelheid, uitvoeringslocatie en transactie-ID te rapporteren.

De ESMA stelt ook voor om CASP’s toe te staan transactiegegevens op te slaan in “het formaat dat zij het meest geschikt achten”, mits zij in staat zijn deze om te zetten naar een gespecificeerd formaat mochten de autoriteiten hierom vragen.

De toezichthouder zal een eindrapport publiceren op basis van ontvangen feedback en de concept technische normen indienen bij de Europese Commissie tegen 30 juni 2024. Echter, daarvoor zal het ook een derde consultatiepakket publiceren in Q1 2024.

De ESMA heeft het vorige consultatiedocument in juli uitgebracht. Hierin stelde de ESMA voor om de crypto-bedrijven, die geregistreerd zouden worden onder MiCA, nog steeds aanvullende informatie in de vorm van meldingen te verstrekken aan de nationale bevoegde autoriteiten van het land waarin zij zouden worden geregistreerd.

Voor de deadline van juni 2024 zal er nog een derde consultatieronde plaatsvinden, begin 2024. In een eerdere consultatie in juli werd al voorgesteld dat crypto-bedrijven extra informatie moeten verstrekken aan nationale autoriteiten. Je vindt de officiële documenten hier.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsEuropa

    Door: Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben...